Hoppa till huvudinnehåll

Hanko Sushis restaurang i Hangö uppfyller inte alla hygienkrav

En bit rullad maki-sushi mellan två matpinnar med flera sushibitar i bakgrunden.
För att få jobba med mat som inte värms upp, som sushi, måste personalen kontrolleras för salmonella. En bit rullad maki-sushi mellan två matpinnar med flera sushibitar i bakgrunden. sushi,restauranger,Japan,mat,kulinarism,bufféer

Bland annat måste restaurangen följa upp de anställdas hälsotillstånd så som lagen kräver. Annars får de inte längre jobba på en restaurang som säljer sushi, eftersom det är mat som inte värms upp.

Restaurangen på Torggatan har inspekterats i augusti i fjol och två gånger i somras.

Under alla dessa gånger har hälsoinspektionen konstaterat brister i egenkontrollplanen och säkerställandet av personalens hälsotillstånd.

Egenkontrollplanen är en skriftlig beskrivning av verksamheten och dess omfattning. I den beskrivs också risker med maten och hur de kontrolleras.

Trots att myndigheter bett om en uppdaterad egenkontrollplan och dokumentation gällande personalens hälsa har dessa uteblivit.

Nu föreslås tvångsåtgärder så att Hanko Sushi gör de uppföljningar på personalens hälsa som lagen kräver. Annars får inte den berörda personalen hantera mat som inte värms upp.

Lagen förutsätter att personalen kontrolleras för salmonella innan de kan arbeta med maten.

Restaurangen måste även leverera en egenkontrollplan innan nästa säsong sätter i gång.