Hoppa till huvudinnehåll

Polisen: Inget miljöbrott att avloppsvatten rann ut i Metviken i flera månader

Smutsigt vatten vid en strandkant med vass.
Metviken. Smutsigt vatten vid en strandkant med vass. Bild: Antti Haavisto / Yle Vasa,metviken

Förundersökningen av sommarens avloppsvattenläckage i Metviken i Vasa är klar. Polisen misstänker varken miljöförstöring eller miljöbrott eftersom ingen gjorde fel med flit.

Det var i mitten av juli som det uppdagades att avloppsvattnet från ett flervåningshus på Kyrkoesplanaden i Vasa runnit ut i dagvattennätet och därifrån ut i Metviken i flera månader.

Totalt beräknades läckaget till omkring 1000 kubikmeter avloppsvatten. Flera badstränder i Vasa fick stänga efter läckaget på grund av höga halter av bakterier och virus i badvattnet.

Polisen i Österbotten beslöt då att inleda en utredning om läckaget.

Polisen misstänker inget brott

Nu är polisens förundersökning klar och de misstänker inget brott. Undersökningen visar att en felkoppling av avloppsrören var orsaken till läckaget.

Felet har uppstått redan i byggnadens planeringsskede och i VVS-planeringen. Felet har inte heller upptäckts senare, varken av byggaren eller övervakaren.

Enligt förundersökningen har händelsen inte inträffat av uppsåt eller grov oaktsamhet.

Trots att oaktsamheten har varit märkbar och risken för skada på miljön har varit stor, bedömer polisen att det inte rör sig om grov miljöförstöring, miljöförstöring eller miljöbrott.

Avspärrad badstrand. Smulterö i Vasa.
Bland annat Smulterö badstrand stängdes under sommaren efter läckaget. Avspärrad badstrand. Smulterö i Vasa. Bild: Yle/Markus Bergfors badstränder,Vasa,badförbud

NTM-centralen: Faran för miljön inte speciellt stor

Enligt NTM-centralen i Södra Österbottens utlåtande har hälsofaran, eller faran för miljön, inte varit speciellt stor.

Utlåtandet och allmän rättspraxis för speciellt stor fara gör att det inte heller finns orsak att misstänka uppsåtlig miljöförstöring.

Kriterierna för byggnadsförseelse kräver uppsåt och enligt förundersökningen finns inga belägg för det.

Enligt förundersökningen skulle händelsen främst gälla förseelse och brott som innefattar framkallande av hälsofara, därför kommer en skild brottsanmälan göras för det.

Möjliga skadeståndskrav avgörs som ett civilrättsligt ärende.