Hoppa till huvudinnehåll

Snart kan cyklister och fotgängare använda den nya järnvägsbron i Karis

En vit hund på en bro. Hunden hoppar mot kameran. Graffiti i bakgrunden.
Snart får både två- och fyrfota fotgängare promenera över den nya järnvägsbron. I samband med det rivs den tillfälliga bron för fotgängare. En vit hund på en bro. Hunden hoppar mot kameran. Graffiti i bakgrunden. Bild: Nicole Hjelt / Yle Karis,resecentrum,järnvägsbro,gångbro,graffiti,gatukonst,hund

Arbetena med den nya bron i Karis har nu framskridit enligt planerna och det innebär att fotgängare och cyklister kanske redan nästa vecka kan börja använda bron.

Sedan tas den tillfälliga bron för gångtrafik bort.

Som bäst pågår bland annat asfaltering samt stenläggning av områden nedanför bron.

Stadens gatuchef Piia Nordström uppger att entreprenören väntas bli klar med samtliga arbeten till slutet av november när entreprenaden enligt nuvarande avtal tar slut.