Hoppa till huvudinnehåll

Vasa får Finlands största underjordiska energilager – bergrum på Vasklot tas i användning

Skiss av värmeenergilager i Vasklot.
Skiss av värmeenergilager i Vasklot. Bild: EPV Energi Vasa Elektriska,värme,Vasklot,värmeenergilager

Nästa år börjar Vasa lagra energi i bergrum som finns under kraftverket i Vasklot. Det nya energilagret blir det största i sitt slag i Finland. Med hjälp av energin som lagras i bergrummen kan hela Vasa värmas upp i fyra dagar.

Under kraftverket i Vasklot i Vasa finns två bergrum vars totala volym uppgår till 210 000 kubikmeter. Bergrummen sprängdes på 1950-talet och har använts för att lagra olja i.

Nu har de varit oanvända och vattenfyllda sedan 1990-talet. I Vasa har man redan en längre tid utrett möjligheten att utnyttja bergrummen som värmeenergilager. Nästa år blir det verklighet.

– Energilagring är en av nyckelfrågorna till att lösa problemen med utsläpp. Vi vill minska användningen av stenkol och den här satsningen möjliggör en minskning av stenkolsanvändningen i Vasklot med 30 procent, säger Stefan Damlin, vd för Vasa Elektriska.

Fungerar som en termos – minskar stenkolsanvändningen

Bergrummen, som ligger på 30 meters djup under kraftverket i Vasklot, fungerar i princip som en termos där varmt vatten lagras.

– Då vi har kraftverket igång maximerar vi vår värmeproduktion och kör ner varmt vatten i bergrummen. Sedan då vi har fjärrvärmekonsumtion kör vi upp vattnet därifrån med värmeväxlare och kör in det i fjärrvärmenätet, förklarar Mats Söderlund som ansvarar för kraftvärmeaffärsverksamheten på EPV Energi.

Med hjälp av den lagringskapacitet som vi nu investerar i kan vi minska vår totala användning av bränsle med upp till 20 procent och stenkolsanvändningen med upp till en tredjedel

Stora delar av Vasa värms med fjärrvärme och värmelagrets kapacitet är över två tredjedelar av hela kapaciteten som tidigare levererats från kraftverket i Vasklot.

Hur stor klimatgärning är det att lagra energi på det här viset?

– Energilagring i sig är ingen klimatgärning, men det som blir en klimatgärning är när man har produktion och konsumtion knutna till varandra. Med hjälp av den lagringskapacitet som vi nu investerar i kan vi minska vår totala användning av bränsle med upp till 20 procent och stenkolsanvändningen med upp till en tredjedel. Det är en stor klimatgärning i fråga om koldioxidutsläpp.

Två män i kostym
Vasa Elektriskas vd Stefan Damlin och Mats Söderlund från EPV Energi. Två män i kostym Bild: Yle / Anna Kurtén Vasa Elektriska,mats söderlund

Det enda i sitt slag i hela landet

Energilagret är det enda i sitt slag i Finland.

– I Uleåborg finns ett värmelager som varit i användning rätt länge och i Helsingfors byggs ett värmelager som bäst, men båda de här är annorlunda till sin användningsprofil. I sitt slag är det här unikt, säger Mats Söderlund.

Lagret är också enormt. Det rymmer en energimängd om 7000-9000 megawattimmar.

– Med hjälp av det här värmelagret kan vi värma Vasa stad i princip i fyra dagar under kalla tidsperioder. Vi får en stor flexibilitet i vår värme- och energiproduktion, säger Stefan Damlin.

Med hjälp av det här värmelagret kan vi värma Vasa stad i princip i fyra dagar under kalla tidsperioder

Enligt Damlin kommer den nya energilagringslösningen att jämna ut fjärrvärmens produktionstoppar och på långsikt möjliggöra en allt större och mer flexibel användning av vind- och solenergi.

– Det här systemet är helt oberoende av produktionsteknologi och det bränsle som används. I och med att energibranschen förändras kommer nya produktionsteknologier och bränslen att komma i användning framöver. Vi kan ansluta olika nya teknologier till systemet och därmed säkerställa en konkurrenskraftig energiproduktion på lång sikt.

Samtidigt kommer lagret att utöka möjligheterna att använda spillvärme i Vasaområdet.

Ska vara i användning nästa år

Att det här energilagringssystemet inte används mer i Finland i dagens läge beror på geografin.

– Vi är väldigt lyckligt lottade att det finns befintliga bergrum vid kraftverket. Om man i dag skulle behöva spränga bergrum av den här volymen skulle det kosta många tiotals miljoner euro endast för sprängningsarbetet, säger Mats Söderlund.

Målsättningen är att det nya energilagret ska tas i bruk till midsommar nästa år. Det är EPV Energi och Vasa Elektriska som står bakom projektet vars totala kostnader uppgår till fem miljoner euro.

Enligt Damlin är det nya energilagret också bra för Vasas image som energistad.

– Det här är ett verkligt innovativt sätt att bygga nya energisystem så det är helt klart en viktig investering.

Artikeln uppdaterad 20.9 kl. 13:42 med info och citat från pressinfo som hölls på fredagen.