Hoppa till huvudinnehåll

Allt färre asylsökande kommer till Finland – antalet ansökningar kan bli det lägsta på hela årtiondet

En grupp asylsökande i Torneå på väg att gå över gränsen från Finland till Sverige.
Asylsökande i Torneå 2017. En grupp asylsökande i Torneå på väg att gå över gränsen från Finland till Sverige. Bild: Riikka Rautiainen / Yle asylsökande,flyktingar,Finland,Sverige,Torneå

Hittills i år har Migrationsverket tagit emot 1 750 förstagångsansökningar. Migri tror att minskningen beror på EU-ländernas striktare bevakning av de egna gränserna.

Om ansökningarna fortsätter komma in i samma takt ligger det totala antalet vid årets slut på 2 200 stycken. Det är den lägsta siffran på hela årtiondet.

– Det har blivit betydligt svårare att röra sig inom Europa. De inre gränskontrollerna inverkar på mängden ansökningar som lämnas in i Finland. Dessutom är vi så att säga långt bort för personer som rör sig inom Europa, förklarar Antti Lehtinen som är direktör vid Migris asylenhet.

Från och med 2016 har antalet asylansökningar minskat i jämn takt. I fjol tog Migri emot 2 409 förstagångsansökningar.

Innan rekordåret 2015 låg siffran på 3 000–4 000.

Flyktingsituationen i Grekland påverkar knappast Finland

Enligt Lehtinen är det svårt att bedöma huruvida Finlands egna asylpolitiska beslut har inverkat på antalet asylansökningar.

Han bedömer ändå att Finland i nuläget inte har några egenskaper som skulle göra landet mer lockande för asylsökande än andra europeiska länder.

I Grekland ökade antalet migranter snabbt i somras. Lehtinen tror ändå inte att den ökningen kommer att märkas av i Finland inom den närmaste framtiden.

Migris statistik visar att de asylsökande som anlänt till Finland i år främst har kommit från Turkiet, Ryssland och Irak. Totalt finns det ändå omkring 80 olika nationaliteter bland de asylsökande.

Mottagningscentraler läggs ner

Ungefär 8 900 asylsökande är fortfarande inskrivna i Finlands mottagningssystem. Av dem bor närmare 40 procent i någon typ av gemensam inkvartering och de övriga i mottagningscentraler.

Lehtinen berättar att antalet asylsökande i mottagningssystemet minskar långsamt eftersom förvaltningsdomstolen skickar tillbaka många ärenden – vilket gör att processen drar ut på tiden.

Cirka hälften av alla ansökningar som väntar på beslut är sådana som förvaltningsdomstolen har skickat tillbaka.

– De här ansökningarna berörs inte av kravet på sex månaders behandlingstid som trädde i kraft sommaren 2018. Därför har behandlingen av de här ansökningarna dragit ut på tiden, säger Lehtinen.

Finland har för tillfället 38 mottagningscentraler för vuxna och familjer. Eftersom antalet nya asylansökningar har legat på en moderat nivå har Migri beslutat att minska på antalet mottagningscentraler och antalet platser vid dem.

Sammanlagt kommer ungefär 800 platser att försvinna.

Artikeln är en bearbetning av Yle Uutisets text Turvapaikanhakijoita tulee Suomeen yhä vähemmän – hakemusten määrä voi jäädä tänä vuonna vuosikymmenen pienimmäksi skriven av Matti Konttinen.