Hoppa till huvudinnehåll

Brev om finländskt medborgarskap förvånar adoptivfamiljer – Amanda Öst visste inte att hon hade dubbelt medborgarskap

Mörkhyad kvinna i 25-års åldern sitter i soffa med en hund i famnen och ler mot kameran.
Jakobstadsbon Amanda Öst började fundera om hon hade gjort något för att förlora medborgarskapet när hon fick brevet från magistraten. Mörkhyad kvinna i 25-års åldern sitter i soffa med en hund i famnen och ler mot kameran. Bild: Yle/Jarkko Heikkinen adoption,dubbelt medborgarskap,Amanda Öst

För tre år sedan fick Amanda Öst ett brev från magistraten där det stod att hon får behålla sitt finländska medborgarskap. På grund av medborgarskap i ett annat land kan man förlora sitt finländska medborgarskap när man fyller 22 år. Öst adopterades som treåring från Indien.

Jakobstadsbon Amanda Öst berättar att hon inte förstod varför hon fick ett sådant här meddelande. Hon började fundera om hon hade gjort något för att förlora medborgarskapet.

– Jag tänkte genast att jag är ju adopterad och jag borde automatiskt ha ett finländskt medborgarskap och det borde aldrig vara i fara.

Alla 22-åringar som har dubbelt medborgarskap får ett brev av magistraten. Många adopterade har medborgarskap också i sitt födelseland, beroende på vilket system man har i landet.

Brevet från magistraten har ofta väckt frågor.

Ovanligt med dubbelt medborgarskap från Indien

Eftersom Öst är adopterad från Indien började hon fundera om det kunde vara så att hon hade kvar sitt indiska medborgarskap.

– Jag ringde mina föräldrar och funderade med dem vad det här kunde vara. De var båda osäkra på om jag har indiskt medborgarskap eller inte.

Östs adoption sköttes av Interpedia och Öst tog kontakt med dem för att höra om de kunde hjälpa henne.

– De sa att man från Indien väldigt sällan har dubbelt medborgarskap och det visade sig att jag inte hade det. Jag var inte alls indisk medborgare utan jag har alltid varit finsk medborgare.

Jag var inte alls indisk medborgare utan jag har alltid varit finsk medborgare.

Öst tog inte kontakt med magistraten för att höra varför hon fick brevet.

– Jag kände att jag var så chockad och i brevet stod det inte heller att jag skulle ta kontakt. Så jag lämnade hela saken.

22-åringar utreds automatiskt

Finländskt medborgarskap – hur man får det, förlorar det eller säger upp det – regleras i medborgarskapslagen.

Ärenden som har att göra med medborgarskap sköts av Migrationsverket och för magistratens del av magistraten i Norra Finland.

Varje år plockas de finländska medborgare som fyllt 18 år och som har haft hemort i Finland i mindre än sju år fram ur befolkningsdatasystemet.

Migrationsverket ger dem direktiv för hur de ska behålla sitt medborgarskap efter att de fyller 22 år.

En gång i månaden plockar befolkningsregistercentralen fram alla 22-åringar med dubbelt medborgarskap. Magistraten undersöker om de har tillräckligt stark koppling till Finland för att kunna vara finländska medborgare.

– Vi plockar inte fram dem som har haft hemkommun i Finland sedan de föddes, eller har haft hemkommun i Finland i sammanlagt minst sju år. De får en markering i befolkningsdatasystemet att deras medborgarskap ska fortsätta och de får också automatiskt ett brev om det här, säger häradsskrivare Päivi Riehkainen på magistraten i Norra Finland.

Alla adopterade har fått behålla sitt finländska medborgarskap

Det görs ingen skillnad om personen har adopterats eller om personen har dubbelt medborgarskap av någon annan orsak.

Trots att brevet om att det finländska medborgarskapet har förvånat många internationellt adopterade och deras familjer, har det aldrig funnits någon risk att det finländska medborgarskapet skulle försvinna.

Föreningen Adoptivfamiljer är av den uppfattningen att alla som har kommit till Finland som adoptivbarn har fått behålla sitt finländska medborgarskap.

En kvinna håller upp både ett ryskt och ett finskt pass.
Alla 22-åringar med dubbelt medborgarskap får ett brev av magistraten. En kvinna håller upp både ett ryskt och ett finskt pass. pass,dubbelt medborgarskap

I år har de unga vuxna som är födda 1997 fått brevet om det finländska medborgarskapet.

Trots att brevet har skickats ut under många år har de den här våren väckt förvåning.

Det har kommit så många förfrågningar från adopterade och deras föräldrar att Adoptivfamiljer bestämde sig för att skicka ut en enkät om dubbelt medborgarskap till sina medlemmar.

Många svarade på enkäten och det visar enligt föreningen att frågan är aktuell.

Ett gemensamt tema bland svaren är att man frågar sig varför breven över huvud taget skickas ut och till vad informationen om dubbelt medborgarskap behövs.

På önskelistan en utredning om dubbelt medborgarskap

Förutom allmän förvåning och tankar om brevens nödvändighet har diskussionen om dubbelt medborgarskap också väckt frågor bland internationellt adopterade om deras eget medborgarskap och dess rättigheter och skyldigheter.

Vad kan ett medborgarskap i födelselandet betyda i praktiken om man reser till landet? En möjlig militärtjänstgöring tål att tänkas på. Svar på de här frågorna finns inte.

Enligt adoptivbyråer skulle det behövas en utredning och klara anvisningar om dubbelt medborgarskap för så väl adoptivföräldrar som för dem som redan adopterats till Finland och nu är fullvuxna.

Att hitta de rätta myndigheterna är svårt, speciellt i de länder där adoptionssamarbetet redan har upphört. Vi behöver information om vad ett medborgarskap kan betyda med tanke på resande, ägande eller armén

På grund av det här har föreningarna Adoptivfamiljer och Våra gemensamma barn och producenter av adoptivtjänster sökt finansiering för ett projekt som ska upprätta ett infopaket om frågor kring dubbelt medborgarskap.

Ärendet går vidare tidigast i slutet av året, ifall man lyckas få finansiering för utredningen.

Arbetet med infopaketet är krävande, eftersom praxisen kring adoption är olika i olika länder.

– Att hitta de rätta myndigheterna är svårt, speciellt i de länder där adoptionssamarbetet redan har upphört. Vi behöver information om vad ett medborgarskap kan betyda med tanke på resande, ägande eller armén, konstaterar Anu Uhtio, verksamhetsledare för Adoptivfamiljer rf.

Många grubblar över att ge upp sitt dubbla medborgarskap

I enkäten framkom också att de som svarat hade grubblat över ifall de borde ge upp medborgarskapet i sitt ursprungsland, och om det ens är möjligt.

För tillfället är mängden information minimal och diffus.

Det finns inte heller en klar bild över vilka skyldigheter adoptivbarnet kan ha i ursprungslandet eller vad det innebär ifall man ger upp det andra medborgarskapet.

På de här frågorna vill man ha svar.

Översättning och bearbetning: Anna ruda och Juho Teir
Original artikel: Yle Pohjanmaa/Ulla Kuivasmäki och Minna Salomäenpää

Läs också

Nyligen publicerat - Österbotten