Hoppa till huvudinnehåll

Det är i städerna som vi vinner eller förlorar klimatkampen - Indore blev Indiens renaste stad från att ha varit insvept i smog

Solkraft på taket till Mässcentrum i Helsingfors 27.8.2019
Solkraft på taket till Mässcentrum i Helsingfors den 27 augusti 2019. Solkraft på taket till Mässcentrum i Helsingfors 27.8.2019 Bild: Lehtikuva solpaneler,Messukeskus Helsinki,solkraftverk

Städer och urbana områden har en avgörande effekt på uppvärmning och klimatutveckling. Med hjälp av redan existerande teknik och beprövade åtgärder kan man minska koldioxidutsläppen i urbana områden med 90 procent fram till år 2050, sägs det i en ny rapport.

 • Över hälften av planetens 7,5 miljarder människor bor i urbana områden, och andelen ökar.
 • Cirka tre fjärdedelar av alla koldioxidutsläpp äger rum i urbana områden

Staden Indore: Hur olika organisationer kollektivt skapade Indiens renaste stad

För några år sedan levde närmare två miljoner invånare i den indiska staden Indore i en miljö som inte var angenäm.

Skadlig smog förstörde luften och hade effekter på hälsan - bland annat på grund av att det brändes 13 000 kilo plast årligen. Högar av avfall samlades på gatorna. Öppna toaletter innebar omfattande problem både för invånarnas hälsa och för deras värdighet.

Den svåra nedsmutsningen och omfattande protester ledde till att det i januari 2016 började hända något. Stadsledningen tog sig an avfallsproblemen - och år 2018 utsågs Indore till den renaste staden i Indien (från plats 149 år 2014).

Så här framskred projektet i Indore:

 • Invånarna lade inte längre sitt hushållsavfall i stora allmänna sopkärl. I stället började staden samla in avfallet vid invånarnas dörrar - i alla slags bostads- och företagsområden.
 • (Det här är någonting ovanligt; bara 77 procent av urbana hushåll i Sydasien har organiserad allmän avfallsinsamling.)
 • Utöver insamlingen av avfall såg staden till att gatorna regelbundet sopades och spolades med vatten. Det här har renat den kroniskt nedsmutsade luften i Indore betydligt. Mängden partiklar från dammiga områden halverades mellan åren 2014 och 2017.
 • År 2018 var insamlades och sorterades 90 procent av Indores avfall.
 • Deponering och återvinning har satts i system. En biogasanläggning processar organiskt avfall. Projektet har finansierats via ett samarbete mellan privata och offentliga aktörer.
 • Biogasanläggningen producerar i dag bränsle för stadens bussar, och fler liknande anläggningar planeras.
 • Plast återvinns och används som material för vägar och byggnader.
 • Försäljningen av biogas och plast ger avkastning som används för att bekosta avfallshanteringen.
 • Avfallet var bara ett av de problem som staden Indore brottades med: Det allvarliga problemet med öppna toaletter måste också lösas. Nu har stadens myndigheter byggt latriner - både för individuella hushåll och rent allmänt.
 • Att bättre sanitära förhållanden gjort staden renare och att sjukdomar inte sprids är givetvis viktigt, men det är också en dignitetsfråga för alla de människor som inte tidigare har haft en möjlighet att uträtta sina behov på en avskild toalett. Toalettprojekten har finansierats dels av staden och dels på nationell nivå.
 • Det har inte varit lätt för staden att integrera sina invånare i projektet. Stadens ledning har försökt engagerat stadens invånare i avfallsprocessen, och invånarna har också fått undervisning i avfallsfrågor. Här har icke-statliga organisationer bistått med hjälp. Bland annat teater, konst och radio har använt som medel.
 • Det utfärdas varningar och böter för brott mot stadens regler - till exempel för människor som uträttar sina behov utomhus. (Det här skapar dock problem för de människor som inte har råd att skaffa sig egna toaletter.)
 • Städer runt om i Indien har börjat ta efter den avfallsmodell som har tillämpats i Indore eftersom den varit så framgångsrik.
 • Via olika nätverk mellan städer sprids kunskapen, och Indore planerar att grunda ett utbildningscentrum med fokus på avfallshantering. Bland annat tack var ett regeringsprogram kallat Swachh Bharat mission kan den här sortens projekt bedrivas i städerna.
Karta över Indien. Indore.
I Indore gick staden in för en ambitiös satsning på avfallshantering. Stadens modell sprider sig nu till andra städer. Karta över Indien. Indore. Bild: Google Indien,kartor,Indore

Exempel på andra områden som går i rätt riktning

Exempel från hela världen visar att det är fullt möjligt att genomföra snabba urbana förändringar. Medellín i Colombia, Köpenhamn i Danmark, Indore i Indien, Seoul i Sydkorea och Windhoek i Namibia är exempel på städer där nationella och lokala myndigheter har samarbetat för att i grunden förbättra livskvalitetetn i städerna på två eller tre årtionden.

 • Medellín. Närmare 30 år efter att den fattiga staden Medellín rankats som den farligaste och "dödligaste" staden i världen har det skett stora förändringar. Colombias huvudstad var ett centrum för narkotikahandel men har tack vare stadens egna kraftåtgärder byggt upp försummade bostadsområden och utvecklat allmänna kommunikationsmedel, bland annat linbanekontakt mellan olika områden. Innovativa lösningar har lett till fungerande nätverk i staden.
 • Städer i Tyskland. Övergången till förnybar energi under de senaste två årtiondena - från 6 procent av elproduktionen år 2000 till 38 procent år 2018 - har lett till hundratusentals nya jobb. Målet nåddes i och med en kombination av nationell politik och partnerskap mellan federala myndigheter och städernas myndigheter. Också medborgaaktivitet på energifronten har möjliggjort förändringen.

Källa: Coalition for Urban Transitions (CUT), DW


I den spanska staden Pontevedra "vände man pyramiden upp och ned" och borgmästaren i Pontevedra berättar hur man lyckades göra det och The Guardians reportage från Pontevedra: For me, this is Paradise (på engelska)

Städerna i dag är inte välplanerade - städer ska inte byggas utgående från bilism

Det är städerna som är källan till de största koldioxidutsläppen och det är också i städerna man kan lösa problemen, konstaterar Maimunah Mohd Sharif, chef för FN-avdelningen för hållbar utveckling (UN-Habitat) i FN-skriften UN-News:

Enligt honom är det dålig planering och en misslyckad utformning av samhällena som är orsaken till att vi har så stora koldioxidproblem i urbana centra:

Utspritt boende i glest bebyggda förorter, bristande kollektivtrafik och hem som är belägna på långa avstånd från arbetsplatser och butiker innebär att det finns väldigt mycket bilar i trafik - och därmed stora utsläpp.

Städer ska inte byggas utgående från bilism, säger Maimunah Mohd Sharif. Kollektivtrafik ska skötas med förnybar energi och storsatsningar ska göras på fotgängarstråk och cykelvägar.

Det går att planera och bygga städer bättre

Det går att planera och bygga städer på ett hållbarare och effektivare sätt, och man kan använda energi effektivare tack vare innovativ teknik. Välutformade, kompakta och fotgängarvänliga städer med god kollektivtrafik minskar på koldioxidavtrycket med besked, säger Maimunah Mohd Sharif.

Kol ska inte användas för uppvärmning av byggnader, belysning, avkylning eller elproduktion. Allt det kan skötas med med hjälp av förnybara energikällor och med effektivare energianvändning. Naturlig ventilation bör maximeras och allt mer ersätta maskinell luftkonditionering.

Kolkraftverk i Moorburg, Hamburg, Tyskland
Kolkraftverk i Hamburg, Tyskland. Kolkraftverk i Moorburg, Hamburg, Tyskland Bild: AOP kolkraftverk,koldioxidutsläpp,koldioxid,vindkraft,rök,utsläpp,Moorburg

Minska på koldioxidutsläppen i städer så här:

Med hjälp av redan existerande teknik och beprövade åtgärder kan man minska koldioxidutsläppen i urbana områden med 90 procent fram till år 2050. Fokus är inriktat på byggande, transporter, effektivare material och hållbar avfallshantering.

 • Finansiera urbana initiativ för en hållbar infrastruktur (avlägsna stöd för fossila bränslen, stöd alternativ till privat bilism)
 • Utveckla koldioxidsnåla strategier som gynnar ekonomisk och social tillväxt för alla medborgare (stöd koldioxidsnål industri och utveckla övergångsplaner för verksamhet som avstår från fossila bränslen)
 • Koordinera och stöd politiska initiativ och aktioner (godkänn lagar som tillåter städer att bli tätare bebyggda och begränsa glest byggande, befria energinätet från kol och hitta grönare byggalternativ till stål och betong)

Källa: Coalition for Urban Transitions (CUT)

Make cities more compact, connected and clean

Man kan stoppa utsläppen och ändå trygga ekonomin

Det är i städerna som vi vinner eller förlorar klimatkampen, sägs det i en ny rapport som utarbetats av över 50 organisationer inom ramen för Coalition for Urban Transitions (CUT).

I CUT:s rapport beskrivs det hur länder genom att transformera sina städer kan stoppa utsläppen och ändå trygga sin ekonomi. Med hjälp av redan existerande teknik och beprövade åtgärder kan man minska utsläppen i urbana områden med 90 procent fram till år 2050.

I rapporten presenteras också en handlingsplan för nationella regeringar. Planen visar hur städer kan åtnjuta både ekonomiska och sociala fördelar samtidigt som koldioxidutsläppen upphör.

I fattiga områden är utmaningarna störst

Fattigare länder står naturligtvis inför betydligt svårare utmaningar än vad de rika länderna står inför, påpekar UN-Habitat-chefen Maimunah Mohd Sharif i UN-News.

Följderna av ett varmare klimat kan drabba värst dem som redan nu har det svårt. De får ta emot stora smällar i form av översvämningar, jordskred och extrem hetta.

Människor som lever i dessa samhällen bor ofta i otillräckliga hus i utsatta områden, till exempel på bergssluttningar och flodslätter. Här finns inte den infrastruktur och de dräneringssystem som skulle kunna minimera risker till exempel i samband med stormar.

Globalt finns det uppskattningsvis 880 miljoner människor som lever i bosättningar som är ytterst känsliga för förändringar i klimatet, och som inte har kapacitet att tackla extremt väder.

Avsaknad av både pengar och strukturer gör att det är svårt att styra samhällen då problem uppstår - och att då föra fram visioner om utformningen av en framtida stad är utmanande - men kan bli lönsamt på sikt.

Vindkraft är framtiden. Spearville Wind Energy Facility, Kansas, USA
Vindkraft är framtiden. Spearville Wind Energy Facility, Kansas, USA. Vindkraft är framtiden. Spearville Wind Energy Facility, Kansas, USA Bild: All Over Press vindkraft,energi,förnybara energikällor

Positivt att solenergi och vindkraft blir förmånligare

En så här stor omvandling kräver styrka på många plan - och inte minst pengar.

Sedan 2009 har dock kostnaderna för förnybar energi minskat både vad gäller solenergi och vindkraft. Den här trenden fortsätter i takt med att allt fler människor tar i bruk förnybar energi.

Och om ledningen i alla städer börjar tänka i den här riktningen kan det börja ske stora saker.

Pontevedra, Spanien
I den spanska staden Pontevedra började man tänka om. Satsningen på en renare och fotgängarvänligare stad gav resultat, och staden är omåttligt populär. Pontevedra, Spanien Bild: Jorge Tutor / Alamy/All Over Press Pontevedra,Galicien,Spanien
Politiken och investeringarna under de följande tjugo åren avgör livskvaliteten för de kommande generationerna― Nicholas Stern brittisk ekonom vid London School of Economics i CUT:s rapport

Källor: Deutsche Welle, UN News (intervju med Maimunah Mohd Sharif, chef för FN-avdelningen för hållbar utveckoling, UN-Habitat), Gröna bilister, The Guardian