Hoppa till huvudinnehåll

I Sverige stöder man bybutiker med 70 miljoner kronor - nu kan också finländska butiker få stöd, men summan är blygsammare

Ett band med matvaror i matbutiken.
Ett band med matvaror i matbutiken. Bild: Amanda Vikman/Yle livsmedelsbutik,mataffär

I Sverige har små butiker i sårbara och utsatta glesbygder kunnat få statligt driftstöd sedan 2016. Ett liknande stödsystem kommer att tas i bruk i Finland. I Sverige har stödet haft klara effekter.

Ifjol beviljades driftstöd till cirka 270 butiker i Sverige.

Orsaken till att man gick in för en sådan här stödform för några år sedan var ganska långt densamma som i Finland. En efter en fick butikerna i glesbygden ge vika då kundunderlaget på landet minskade. Och då butiker försvinner har det en stor betydelse för förutsättningarna för att kunna leva också i mera avlägsna delar av landet.

Enligt departementsekreterare Eva Sörell vid Näringsdepartementet kom man 2015 fram till att små butiker i glesare delar av landet behöver ett särskilt stöd för att överhuvudtaget kunna överleva. Problemet är särskilt stort i Norrlands inland.

Till en början beslutade den svenska regeringen 2015 om ett driftstöd på 35 miljoner kronor årligen till dagligvarubutiker. Stödet fördubblades under 2018–2019 och nu är förslaget att nivån bibehålls. Enligt budgetpropositionen ska driftstödet till dagligvarubutiker uppgå till 70 miljoner kronor årligen under åren 2020 till 2022.

vy över lanthandeln med varor och kunder.
Iniö lanthandel är en av butikerna i Finland som har möjlighet att få stöd. vy över lanthandeln med varor och kunder. Bild: Yle/Samuli Holopainen Iniö, Pargas,kunder,iniö lanthandel

Bromsar butiksdöden

En enskild butik kan i Sverige beviljas högst 300 000 kronor per år i stödpengar. Tillväxtverket i Sverige har enligt Sörell bedömt att stödet för de små butikerna har haft en stor effekt och bromsat upp nedläggningarna av butikerna.

- Den uppfattningen har också den dagligvarukedja som har flest butiker som får det här stödet. De säger att det här har haft oerhört stor betydelse.

Alla bybutiker uppfyller inte villkoren

Liksom i Finland ska små butiker uppfylla vissa villkor för att kunna ansöka om stöd.

- Det här är ju butiker som har långt till nästa dagligvarubutik, och som har en nettoomsättning som är högst 11 miljoner kronor. Från början gällde 15 kilometer som lägsta avstånd till nästa butik, nu är det sänkt till 10 kilometer.

- Butikerna måste vara fasta lokaler som har öppet året runt, så de verkligen kommer de boende till del, säger Sörell.

Stödpengar gör det möjligt att satsa på sin butik

Enligt Näringsdepartementet har stödet bland annat inneburit att butiksägarna fick möjlighet att göra efterlängtade investeringar i sina butiker.

- Det här driftstödet gör stor skillnad för de företagare som driver de minsta butikerna i våra gles- och landsbygder. Dessa butiker är särskilt viktiga eftersom de ofta även är ombud för exempelvis apotek, systembolag och post- och betaltjänster. Det särskilda driftstödet är en mycket konkret insats som stärker förutsättningarna för jobb och hållbar tillväxt i hela landet, säger landsbygdsminister Jennie Nilsson ett pressmeddelande.

I Finland kan bybutiker som ligger på den glest bebyggda landsbygden ansöka om stöd under tiden 13.9–31.10.2019. Stödet är högst 22 500 euro. Företagare som erbjuder butiksbilstjänster kan få högst 30 000 euro i stöd.

Just nu finns det enlig Jord- och skogsbruksministeriet drygt 200 bybutiker i Finland och antalet minskar årligen med 30 butiker. Antalet glesbygdsbutiker som har rätt till stöd är omkring 100. Anvisningar och villkor på Livsmedelsverkets webbplats.