Hoppa till huvudinnehåll

Många utländska arbetstagare får för lite lön i Finland - företag hotas av försummelseavgifter

Två hjälmförsedda byggarbetare i gula t-skjortor inne i ett hus på ett bygge.
De som fått för lite betalt måste själva se till att arbetsgivaren betalar den saknade summan. Två hjälmförsedda byggarbetare i gula t-skjortor inne i ett hus på ett bygge. Bild: Karoliina Simoinen / Yle A-studio,byggplats,byggarbetsplatser,Uzbekistan,invandrare,Migrationsverket,Uzbeker

En försummelseavgift på upp till 10 000 euro hotar nu flera utländska företag som brustit i informationen om anställda som utstationerats i Finland.

I ungefär hälften av de företag som myndigheterna har granskat har anmälan inte gjorts alls eller den har gjorts bristfälligt.

Myndigheterna överväger att kräva de här företagen på en försummelseavgift på mellan 1 000 och 10 000 euro.

Vanligt med uteblivna tillägg

Brister förekommer också i utbetalningen av löner till utländska anställda. Också här är det ungefär hälften av företagen som inte sköter sig. Både finländska och utländska företag har granskats.

En vanlig brist är att företagen inte betalar ut de tillägg som finns i kollektivavtalet. I en del fall har grundlönen inte nått upp till den miniminivå som slås fast i kollektivavtalet.

Jurist Anna Pärtty vid Regionförvaltningsverket säger att myndigheterna inte driver in obetalda löner och tillägg av företag som betalat för lite. Myndigheterna ingriper bara i mycket grova fall.

Pärtty säger att det är upp till de anställda själva att komma överens om saken med arbetsgivaren.

Läs också

Nyligen publicerat - Inrikes