Hoppa till huvudinnehåll

Gränsbevakningen misstänker att tyskt fartyg brutit mot Estonias gravfrid

Räddningsflotte i havet
M/S Estonia var på väg från Tallinn mot Stockholm 27.9.1994. Räddningsflotte i havet Bild: Yle Estoniakatastrofen,räddningsflotte

Det tyskflaggade fartyget Fritz Reuter misstänks ha dykt på den plats där Estonia sjönk år 1994. Trots att fartygets besättning informerades om den gravfrid som råder i området skickades det troligen ner en robot i havet.

Fartyget Fritz Reuter anlände den 23 september till det område där Estonia sjönk.

Fartyget Fritz Reuter i närheten av den plats där Estonia sjönk
Fartyget Fritz Reuter i närheten av den plats där Estonia sjönk Fartyget Fritz Reuter i närheten av den plats där Estonia sjönk Bild: LEHTIKUVA / HANDOUT / MERIVARTIOSTO fartyg,dykare,Estoniakatastrofen,M/S Estonia,gravfrid,Fritz Reuter

Enligt gränsbevakningens uppgifter skulle besättningen på det tyskflaggade fartyget dyka i området.

Gränsbevakningens fartyg Turva begav sig till platsen i förebyggande syfte och tog kontakt med Fritz Reuter. Enligt radiotrafiken fanns det också svenskspråkiga personer ombord på fartyget.

Besättningen på Fritz Reuter informerades bland annat om den gravfrid som råder i området, och ombads att inte dyka där och att inte på något annat sätt heller störa gravfriden.

Trots uppmaningarna sänkte Fritz Reuter någonting som antas ha varit en dykrobot och som lyftes upp sent på kvällen.

Utgående från de här iakttagelserna misstänker man nu att gravfriden har brutits.

Gränsbevakningsväsendet har dokumenterat händelserna, och har också informerat tyska myndigheter om det som skett. Utredningarna fortsätter.

På lördagen har det förflutit 25 år sedan Estonia sjönk och 852 människor omkom. Estonia förliste under en höststorm i närheten av Utö.

Lag om gravfrid vid Estonia

Västra Finlands sjöbevakningssektion övervakar vraket och gravfriden enligt lagen om fredning av vraket efter passagerarfartyget Estonia (903/1995).

Vraket efter Estonia ligger på internationellt vatten men i den finländska ekonomiska zonen. Tyskland har inte anslutit sig till det avtal som skyddar Estonia .

Gravfrid

  • För att skydda Estonia från plundring och liknande har regeringarna i Estland, Finland och Sverige enats om att göra det olagligt att dyka vid vraket. De tre länderna har gemensamt infört en särskild lag om gravfrid som trädde i kraft den 1 juli 1995.
  • Eftersom Estonia ligger på internationellt vatten gäller lagen bara för medborgarna i de länder som anslutit sig till gravfridsavtalet. Den 31 december 2008 hade Lettland, Litauen, Polen, Danmark och Ryssland anslutit sig till avtalet. Därmed har alla länder runt Östersjön utom Tyskland anslutit sig till avtalet om gravfrid.
  • Också andra länder, bland annat Storbritannien har skrivit på avtalet om gravfrid vid Estonias vrak.
  • Haveriplatsen bevakas kontinuerligt. Under de första åren låg en svensk isbrytare vid platsen. Senare infördes elektronisk övervakning som sköts av den finska kustbevakningen.

Källa: Estoniasamlingen

Läs mera:

Mayday Estonia – den sista timmen

Det blåser friskt då M/S Estonia avgår från Tallinn mot Stockholm klockan 19.15 den 27 september 1994. Hon är en kvart försenad och har 989 personer ombord. Passagerarna ser fram emot god mat, drinkar och dans. Ingen av dem vet att endast 137 ska komma i land igen.