Hoppa till huvudinnehåll

På barnskyddet i Vasa mår man äntligen bättre – mer personal gör stor skillnad: "Förändringen är dramatisk för oss"

Ett litet barn fösöker fånga regnet med händerna.
Varje år hanterar barnskyddet i Vasa ungefär 1300 fall. Ett litet barn fösöker fånga regnet med händerna. Bild: Yle/Rolf Granqvist regn,regndroppar

I Vasa ligger antalet barnskyddsanmälningar envist kvar på hög nivå, omkring 1300 i året. Samtidigt ser man en våg av krävande fall där barn föds i familjer med svåra drogproblem. Men de anställda är äntligen fler och orkar därför bättre.

I flera år har barnskyddet i Vasa rapporterat om ett ökat antal barnskyddsanmälningar i kombination med alltför få anställda. I budgeten för 2019 beviljade fullmäktige en efterlängtad höjning av barnskyddets resurser.

Tack vare höjningen kunde man anställa fem nya socialhandledare och sju nya socialarbetare.

Skillnaden är stor för dem som jobbar inom barnskyddet, berättar ledande socialarbetare Tiina Böling.

Kvinna i kontorsmiljö.
Tiina Böling är ledande socialarbetare vid Vasa stad. Kvinna i kontorsmiljö. Bild: Yle/Moa Mattfolk socialarbetare,Österbotten,Vasa,tiina böling

- Det är en ganska jämn ström av barnskyddsanmälningar som kommer in, inte värre än ifjol. Det som är skillnaden är att vi har mera personal. Vi har inte så många ogjorda arbetsuppgifter och antalet klienter per anställd är mer acceptabel än tidigare.

Dramatisk förändring

Barnskyddet i Vasa får in ungefär 1300 fall på årsnivå.

Under perioder har man varit uppe i 80 klienter per socialarbetare, och en nivå på 60 klienter per socialarbetare har varit det vanliga i många år.

Tack vare att man nu blivit fler har den nivån kunnat sänkas rejält, till omkring 40, berättar Tiina Böling.

- Regeringen har som mål att sänka nivån till 30 klienter per socialarbetare. Där är vi ju inte ännu, men förändringen är ändå dramatisk för oss.

Också för Böling själv är lättnaden stor.

- Personligen märker jag en stor skillnad jämfört med tidigare år. Jag hade nästan ångest att ta semester på sommaren, för det var så många klientförhållanden som vi inte hunnit inleda före sommaren. Sen då man kom tillbaka från semestern så vällde det över en redan där vid ytterdörren hur mycket vi har ogjort.

- Men i år var det riktigt trevligt att komma tillbaka från semestern, säger Böling.

Riskerade böter

Barnskyddet i Vasa har de facto tidvis varit så överbelastat att man inte lyckats hålla de lagstadgade tiderna, vilket Regionförvaltningsverket påpekat och dessutom hotat staden med vite om inte situationen åtgärdas.

Tack vare nyanställningarna ser man nu ut att kunna rätta till den här situationen. Men det går inte i en handvändning. Att först skola in de nya i arbetet är nödvändigt, påpekar Böling.

Baby
Ett fenomen man nu ser vid barnskyddet i Vasa är barn som föds i familjer med svåra drogproblem. Baby Bild: Unsplash/ Giu Vicente arvsmassa

- Åtminstone är vi på rätt väg. Men det är ganska komplicerade saker, så det går inte för den som är ny att genast börja jobba med klienter. Och det viktigaste inom socialt arbete är växelverkan och förtroendet till klienterna, något som tar tid att bygga upp.

Många klientavtal hann ändå inledas under våren så att man kom en bit på vägen.

- Och alla de som jobbade hos oss i våras fanns kvar här också efter semestern. Ifjol var det så att tre hade slutat och vi hade tomma stolar.

Komplicerade fall, starka känslor

För dem som jobbar inom barnskyddet innebär måndagar ofta att ta itu med allt som inträffat under veckoslutet.

Och det är ibland en utmaning att möta lagens krav på att ett barnskyddsärende ska inledas senast inom sju dagar efter anmälan.

- Det kan vara svårt att hinna med, men vi strävar efter det, säger Böling.

Tidvis händer det också att svåra fall kommer i vågor, eller att det dyker upp fenomen som är helt nya för en stad av Vasas ringa storlek.

Då behöver socialarbetarna få utbildning, lära sig nytt och tänka till på strukturnivå, förklarar Böling.

I år har man sett två fenomen som är nya för Vasa, i alla fall in den omfattning som nu dykt upp. Det ena handlar om alldeles nyfödda barn som akut behöver hjälp.

- Det är barn som föds till familjer med allvarliga drogproblem. Att lösa de här fallen är tidskrävande och väcker starka känslor. Vi måste mycket noggrant fundera hur vi tacklar situationen.

Det andra fenomenet som Böling nu ser i större utsträckning är kvinnor som varit offer för människohandel.

- Det är inte alls enkelt att ge ett barn grundtrygghet om man själv aldrig har fått grundtrygghet.

Tiina Böling ser ändå fram emot hösten med tillförsikt. Barnskyddet i Vasa är på rätt väg och tack vare tilläggsresurserna mår de som jobbar i huset bättre än på länge.

Och det finns fler skäl att fira: Den 20 november fyller FN:s barnkonvention 30 år. Konventionen om barnets rättigheter är lag i Finland och utgör grund för det arbete man gör inom barnskyddet.

- I alla beslut vi gör sätter vi barnets bästa främst, säger Tiina Böling.