Hoppa till huvudinnehåll

Prognos: Matpriserna går upp och köttet blir rejält dyrare – samtidigt minskar vår köttkonsumtion

Kött som hänger
Kött som hänger på ett slakteri i Ingå. Kött som hänger Bild: Veronica Montén / Yle slakt,Ingå,Styckning,kött,västankvarn

I Pellervo ekonomiska forskningsinstituts (PTT) prognos framgår det att matpriserna stiger fortare än den allmänna prisökningen. Det är främst köttprodukter som blir dyrare. Också jordbrukets export växer. Trots allt detta kvarstår jordbrukets lönsamhetsproblem.

Ur konsumentens synvinkel stiger matpriserna i år med 1,1 procent, nästa år förväntas priserna stiga med 1,4 procent. Men det finns variationer bland produkterna. Köttpriserna väntas stiga med upp till fyra procent.

Samtidigt som priserna går upp har konsumenters beteende förändrats. Vi köper allt mindre kött och mjölkprodukter. Konsumtionen på svinkött har minskat under flera års tid, men nu avtar också konsumtionen på nötkött. Konsumtionen av fjäderfä som har vuxit under flera års tid börjar nu stabiliseras.

Världsmarknaden ökar omsättningen

Omsättningen inom livsmedelsindustrin växer för tillfället. Det är främst den ökande exporten som bidrar till tillväxten, men högre producentpriser och hushållens ökade köpkraft bidrar också till tillväxten.

Inom exporten finns det en bra efterfråga på svinkött. Kina har drabbats av den afrikanska svinpesten och därför har exporten till Asien ökat, men också exporten till närområden växer.

Största värdeökningen inom exporten finns ändå bland mejeriprodukter. Efterfrågan på dyrare produkter som smör, ost och yoghurt har vuxit internationellt.

Ingen lättnad i siktet för bönder

I fjol var spannmålspriserna rekordhöga i Finland, men i år sjunker priset på spannmål med en dryg fjärdedel. Produktionen på inhemskt spannmål har vuxit, eller snarare normaliserats från fjolårets låga skörd. Till exempel rågskörden har fördubblats från i fjol, trots att odlingsarealen är stort sett den samma.

Också veteskörden har vuxit, och producentpriset på vete sjunker i och med att lagren fylls upp.

Jordbrukarnas inkomster förminskas ändå med en fjärdedel och det beror på att priset på spannmål sjunker och mjölkproduktionen minskar. Samtidigt har produktionskostnaderna ökat, priset på foder och energi växer i en högre takt än inflationen.