Hoppa till huvudinnehåll

Snart är utdragen sorg en riktig diagnos - pappa till dotter som blev mördad: För vissa kan sorg vara ett livslångt tillstånd

Lars Backlund sitter iklädd grå t-skjorta hemma vid köksbordet.
Det har gått dryga två år sedan Lars Backlunds dotter Cecilia mördades. Sorgen finns kvar, den går aldrig över. Däremot ändrar den skepnad och sorgeprocessen tar sig nya uttryck. Lars Backlund sitter iklädd grå t-skjorta hemma vid köksbordet. Bild: Yle/Jukka Tyni sorg,Österbotten,Lars Backlund

Utdragen sorg ska bli en egen diagnos, men det dröjer något år innan den tas i bruk. För Lars Backlund, vars dotter blev mördad, är denna nya sjukdomsklassifikation välkommen. Idag står det ofta posttraumatisk stressyndrom eller depression på sjukintyget trots att orsaken är sorg, konstaterar han.

Kan man bli sjuk av sorg?

Ja nu kan man officiellt det, för Världshälsoorganisationen WHO har reviderat den elfte upplagan av ICD, den internationella klassifikationen av sjukdomar och relaterade hälsoproblem, och där räknas utdragen sorg som diagnos.

Detta är alltså nytt och för Finlands del kommer detta att träda i kraft om något år.

Lars Backlund är pappa till Cecilia som mördades för dryga två år sedan av sin ex-pojkvän. Han har upplevt och upplever den djupaste av sorger, och han välkomnar uppdateringen av sjukdomsklassificeringen där sorg finns med som diagnos.

Då det hemska inträffade fick Lars diagnosen posttraumatisk stress, eftersom det inte finns någon kod för sorg att skriva in på sjukintyget.

- Till viss del var det ju posttraumatisk stress, men det är ju sorgen som är orsaken.

Vi ska återkomma till Lars och sorgen.

Normalt att känna sorg

Kristian Wahlbeck är utvecklingsdirektör på Psykisk Hälsa Finland och forskningsprofessor på Institutet för hälsa och välfärd THL.

Han betonar att när nya ICD-11 träder i kraft så kommer dock vanlig sorg inte heller i fortsättningen vara någon diagnos.

- Det är viktigt att inte medikalisera sorgen som är en naturlig reaktion då man förlorar en människa, understryker Wahlbeck.

Men det finns människor som har svårt att komma över sorgen. Då talar man om utdragen sorg som sänker ens funktionsförmåga så att man har svårt att till exempel jobba, studera eller klara av vardagen eftersom sorgen tar så stort utrymme.

- Man kan inte komma ur sorgen helt enkelt, säger Wahlbeck.

Tidigare har det varit så att då de personer som drabbas av utdragen sorg kommer till en läkarmottagning har man först antagit att det kan röra sig om depression.

Människor som drabbas av utdragen sorg kommer att få bättre hjälp i fortsättningen― Kristian Wahlbeck, utvecklingsdirektör på Psykisk Hälsa Finland

Men de här personerna tycks inte svara på behandling mot depression. Eller som i Lars fall, kanske man tänker sig att det rör sig om posttraumatisk stressyndrom.

Men inte heller där får man önskat resultat.

- Därför har man nu bestämt att införa en ny diagnos som kallas för utdragen sorg.

Psykiater Kristian Wahlbeck, utvecklingsdirektör för Föreningen för Psykisk Hälsa i Finland.
Kristian Wahlbeck är utvecklingsdirektör på Psykisk Hälsa Finland berättar att cirka tio procent inte kommer ur sin sorg, och att man då talar om utdragen sorg. Psykiater Kristian Wahlbeck, utvecklingsdirektör för Föreningen för Psykisk Hälsa i Finland. Bild: Yle/Minna Almark Raseborg,föreningen för mental hälsa i finland

När är det fråga om utdragen sorg?

Enligt den nya sjukdomsklassificeringen räknar man med att en människa ska komma över en sorg och kunna nå en rätt så normal funktionsförmåga inom sex månader.

Har det gått mer än ett halvt år och sorgen fortfarande fyller hela livet så uppfyller man kriterierna för den här nya diagnosen.

På sjukintyget kommer det då att stå ”utdragen sorg” och man får ett diagnosnummer.

I praktiken betyder detta att utdragen sorg i framtiden kommer att klassas som psykisk ohälsa. Det innebär också att man kommer att få rätt behandling utifrån sin diagnos och man får sjukledigt om det behövs.

Jag satt och skrek rakt ut av ilska och frustration― Lars Backlund, pappa till Cecilia

Ungefär tio procent av oss har svårt att komma över sorgen.

- Men med rätt diagnos och hjälp kan man nog komma ur sin sorg. Och nu då det finns en diagnos kan vi börja utveckla olika samtalsbehandlingar som är anpassade för just detta, säger Wahlbeck.

Den tidigare upplagan av ICD vi nu använder oss av har vi haft sedan 1996. Den uppdaterade elfte upplagan har nu godkänts internationellt och det beräknas ta några år innan vi får den översatt och anpassad till finländska förhållanden, uppger Wahlbeck.

- Kanske har vi 2021 innan den tas i bruk i Finland, konstaterar han.

Wahlbeck säger att detta klart innebär att människor som drabbas av utdragen sorg kommer att få bättre hjälp i fortsättningen.

Känslorna måste få utlopp

För Lars Backlund blev räddningen de yngre barnen som behövde en fungerande familj. Också hans stora hobby, att mecka med maskiner, har fungerat som terapi för honom.

Att träna, åka iväg till gymmet och få ut sina aggressioner, hjälpte honom också den första tiden.

Med tiden har aggressionerna blivit mindre och det har blivit mera tid över för att lösa det på andra sätt.

- Första tiden efter mordet så hade jag en boxningssäck här hemma som jag använde jätteflitigt, flera gånger om dagen. För att få ut sorgen, för att trötta ut mig fysiskt.

Han berättar att han i början klippte gräset ofta och satt och skrek rakt ut av förtvivlan och vanmakt.

Lars säger att han har träffat en bra terapeut som ganska snabbt insåg att det inte handlade om posttraumatisk stress trots att det stod så i pappren. Att det var sorgen och händelsen i sig som var det som skulle behandlas.

- Att mista en person som står en så nära och att den personen inte finns mera. Den tomheten och saknaden är de känslor som måste bearbetas.

Lars tycker att finns gott om utrymme för förbättringar då det gäller att behandla människor som drabbats av sorg.

Innan Lars hittade sin terapeut visste han inte vart han skulle vända sig. Han sökte sig till olika former av krishjälp, där han fick viss hjälp tills han hittade sin terapeut.

Vissa dagar värre än andra

I och med att Lars miste sin dotter via en så totalt vansinnig handling gör det också sorgen så mycket svårare.

- För mig hade det varit lättare att acceptera en sjukdom eller olyckshändelse.

Lars menar att det är stor skillnad på vad det är som har hänt, vad det är man sörjer.

- Sorgen drabbar alla olika och man har olika grad av sorg. Hur man tar sig ur den är också väldigt olika. Vissa kanske aldrig tar sig ur den.

Att känna positiv livsglädje och att komma vidare, har blivit mycket svårt, konstarerar Lars.

Sorgen är som en vägg man borde ta sig runt eller över, men den är både för hög och bred― Lars Backlund, pappa till Cecilia

För att uppfylla den nya sjukdomsklassificeringen ska sorgen påverka ens funktionsförmåga ännu sex månader efter att man mist sin anhöriga.

Eftersom Lars dotter gick bort på ett sådant våldsamt och oväntat sätt, har det varit svårt att upprätthålla en beständig funktionsförmåga.

Vissa dagar är han totalt ”funktionsoduglig”, som han säger.

- Då får man det inte att fungera. Tankarna är så stora och starka. Man har inte den koncentrationsförmåga man skulle vilja uppnå, det går bara inte.

Det är som en vägg man borde ta sig runt eller över, men den är både för hög och bred, konstaterar han.

Sorg en helt egen kategori

Lars är sedan tidigare sjukpensionär eftersom han har obotlig cancer.

Men han förstår mer än väl de människor som då de vaknar på morgonen, känner att det inte går att gå till jobbet på grund av sorgen.

- Det är helt rätt att det kommer en sådan här diagnos för det handlar ju inte om posttraumatisk stressyndrom eller depression, endast till en viss del.

I förlängningen kan man ju förstås även få dessa diagnoser, konstaterar han.

För mig hade det varit lättare att acceptera en sjukdom eller olyckshändelse― Lars Backlund, pappa till Cecilia

Då sorgen drabbar en, uppstår den totala tomheten. Det känns som att man tappar fotfästet, att man varje sekund måste kämpa för att inte trilla ner i ett svart hål.

Man klamrar sig fast minut för minut, sekund för sekund. Och man kommer aldrig ifrån sorgen, förklarar Lars Backlund.

- Därför bör sorg vara en egen diagnos, för det är något helt annat än någon annan form av psykisk ohälsa. Och för vissa kan sorgen vara ett livslångt tillstånd man aldrig tar sig ur.

Lars Backlund hemma vid köksbordet.
Lars Backlund tycker att finns gott om utrymme för förbättringar då det gäller att behandla människor som drabbats av sorg. Lars Backlund hemma vid köksbordet. Bild: Yle/Jukka Tyni sorg,Händer,Österbotten,Lars Backlund

Läs också