Hoppa till huvudinnehåll

Utred språkbadsskola på svenska och finska i Ingå - det vill lokalpolitiker

Barn som målar med vattenfärg på en teckning.
Språkbad kunde ordnas både på svenska och finska. Barn som målar med vattenfärg på en teckning. Bild: Yle/Malin Valtonen vattenfärger

Ingå borde utreda möjligheterna till att satsa på språkbadsundervisning inom småbarnspedagogiken och i årskurserna 1-6. Det föreslår största delen av fullmäktigeledamöterna i en motion.

De vill utreda möjligheterna till att erbjuda språkbadsverksamhet både på finska och svenska.

Tanken är att barnen under skolåldern ska lära sig språket genom lek i klubbar och daghem. I de lägre klasserna i skolorna skulle språkbadsundervisningen sedan fortsätta inom ramen för den grundläggande utbildningen.

Målsättningen är att barnen i Ingå ska ha en så kallad funktionell tvåspråkighet där de lär sig språkbadsspråket genom praktiska erfarenheter i naturliga sammanhang.

Lärarna har språkbadsspråket som sitt modersmål, men förstår också barnens modersmål.

Motionen har undertecknats av 20 av de 27 fullmäktigeledamöterna i Ingå. De grönas Maria Isoaho är första undertecknare.

Kommunstyrelsen har i vanlig ordning beslutat att skicka motionen till bildnings- och välfärdsnämnden för beredning.

Läs också