Hoppa till huvudinnehåll

HS: Hälften av finländarna vill att Finland går i bräschen för klimatkampen - även om man måste sänka sin levnadsstandard

Nuorten ilmastomielenosoitus.
Unga demonstrerar för klimatet i mars 2019. Nuorten ilmastomielenosoitus. Bild: Jani Saikko / Yle klimatförändring,klimat,demonstrationer,skolelever

Finland bör höra till initiativtagarna i kampen mot klimatförändringen - också om det betyder att man själv måste avstå från något. Det anser nästan hälften av finländarna, enligt en enkät som Helsingin Sanomat har låtit göra.

Frågan polariserar ändå det finländska folket, om man får enkäten.

Ungefär lika många som anser att Finland ska vara en föregångare i arbetet mot förändringen, tycker att effekterna av klimatuppvärmningen överdrivs.

Partisympatier och ålder syns

Precis som i många andra aktuella frågor är åsikterna polariserade i linje med respondenternas partisympatier.

Av dem som röstar på Sannfinländarna anser 85 procent att man i offentligheten gått till överdrift när man rapporterat om vad ett allt varmare klimat kan betyda för världen.

Av dem som i sin tur stöder De gröna och Vänsterförbundet är en lika stor andel av motsatt åsikt.

I HS säger Jussi Westman på forskarkollektivet e2 att det här är väntat.

- Speciellt för De gröna och Sannfinländarna är klimatet i hög grad en identitetsfråga. Skiljelinjerna har synats under hela 2000-talet, säger Westman.

Tudelningen syns även mellan de olika ålderskategorierna. De yngre var starkast av åsikten att Finland bör vara en föregångare när det gäller att motarbeta klimatuppvärmningen.

Drygt tusen personer deltog i Helsingin Sanomats nätbaserade enkät. Felmarginalen i den är ungefär tre procentenheter i vardera riktningen.

Läs också

Nyligen publicerat - Inrikes