Hoppa till huvudinnehåll

Hur går torgparkeringsbygget i Åbo? - följ med ner i gropen!

Den kommande torgparkeringen i Åbo har redan skapat många rubriker. Hur går bygget just nu? Yle Åboland har besökt gropen på Salutorget.

Byggarbetet utförs av Skanska och beräknas vara färdigt i slutet av nästa år.

För tillfället pålas parkeringshuset till berggrunden med 900 pålar vars sammanlagda längd är 40 kilometer.

- Pålningsarbetet pågår för fullt och snart börjar vi med själva stommen. Snart syns också de första väggarna, så parkeringshuset är på väg upp ur gropen, säger Vesa Hintukainen, resultatansvarig vid Skanska.

Torgparkeringsbygget i Åbo
Arbetet med torgparkeringen i centrala Åbo inleddes förra året. Torgparkeringsbygget i Åbo Bild: Yle / Peter Karlberg torgparkering,torgparkeringsbygget i åbo
Torgparkeringsbygget i Åbo
Det närliggande hotellet Hamburger Börs rivs under den här hösten. Torgparkeringsbygget i Åbo Bild: Yle / Peter Karlberg torgparkering,torgparkeringsbygget i åbo

Parkeringshuset under torget kommer att ha två våningar och ha plats för cirka 600 bilar. Bygget uppskattas kosta 40 miljoner euro.

- Självklart väcker det här bygget ett stort intresse i och med att det sker i hjärtat av Åbo.

Markras pausade bygget

Arbetet med torgparkeringen inleddes hösten 2018. I våras stötte bygget på patrull då marken sjönk.

Den sjunkande marken och rörelserna i jordmassorna kom som en överraskning, även om man på förhand visste att området är besvärligt med tanke på att torgparkeringen grävs ner i lera.

Torgparkeringsbygget i Åbo
Byggarbetet utförs av Skanska. Torgparkeringsbygget i Åbo Bild: Yle / Peter Karlberg torgparkering

Jordmassornas rörelser mättes på flera ställen, både i själva gropen där parkeringshuset ska byggas och på de närliggande gatorna.

- Nu är jordmassan stabil och det finns därför ingen anledning till oro.

Vårens händelser som orsakade ett uppehåll i grävarbetet påverkar enligt Vesa Hintukainen ändå inte torgparkeringsbyggets slutliga tidtabell.

Torgparkeringsbygget i Åbo
Torgparkeringsbygget sett från Wiklundhuset. Torgparkeringsbygget i Åbo Bild: Yle / Peter Karlberg torgparkering