Hoppa till huvudinnehåll

Många finländska börschefer har fått ledarskapsutbildning under värnplikten: "Vid Reservofficersskolan väljer vi ut personer med ledaregenskaper"

Timo Hänninen i militärklädsel.
Timo Hänninen utbildar beväringar i Reservofficersskolan. Timo Hänninen i militärklädsel. Bild: Försvarsmakten/Puolustusvoimat porträtt,Timo Hänninen

Många ledande börsbolag i Finland har en vd som gått i militären. De som har gått i militären har också deltagit i ledarskapsutbildning där. Det här kan tyda på fallenhet för ledarskap hos personerna.

Vi frågade av de verkställande direktörerna på de 31 största börsbolagen i Finland ifall de gjort militärtjänstgöring och deltagit i ledarskapsutbildning under tiden. Av de tillfrågade svarade 20 stycken varav 14 hade gjort militärtjänstgöring och samtliga 14 hade fått någon form av ledarutbildning. 13 av dem hade gått i Reservofficersskolan (RUK).

Bolagen som valdes ut i granskningen.

Vi valde ut de 31 största finländska börsbolagen på Helsingforsbörsen. Alla har ett marknadsvärde som är över en miljard euro.

 • 20 vd:ar har svarat på våra frågor.
 • Av dem har 14 gjort militärtjänsten.
 • Av de som inte gjort militärtjänstgöring var två kvinnor (utan möjlighet till frivillig tjänstgöring, eftersom den infördes först 1995), och två personer som inte är från Finland och två befriade i fredstid.
 • Fyra stycken bolag har avböjt att svara.
 • Sex stycken har ännu inte svarat när artikeln publicerades och ett bolag har inte längre en vd i Finland.

Här är bolagen:

Ahlstrom-Munksjö
Kemira
Metsä Board
Outokumpu
Stora Enso
UPM-Kymmene
Cargotec
Huhtamäki
KONE
Konecranes
Metso
Uponor
Valmet
Wärtsilä
YIT
Fiskars
Nokian Renkaat
Orion
Terveystalo
Finnair
Kesko
Sanoma
Citycon
Kojamo
Nordea
Sampo
Nokia
Tieto
DNA
Elisa
Fortum

Hans Sohlström som är vd på Ahlstrom-Munksjö har själv utbildats till reservunderofficer i Dragsvik och sedan till reservofficer i Fredrikshamn. Han har sedan gått en del repetitionsövningar och befordrats till premiärlöjtnant.

Enligt honom var ledarskapsutbildningen nyttig. Han konstaterar att det kunde vara stressande och svåra omständigheter. Övningarna kunde ske mitt i vintern och var fysiskt ansträngande.

- Man lärde sig leda i situationer där alla var mer eller mindre trötta och pressade fysiskt. Det var en bra erfarenhet.

“En bra grund att bygga på”

Under studierna och under sina 30 år i näringslivet har Hans Sohlström också gått andra ledarskapsutbildningar än de i militären och han har hela tiden utvecklat sitt ledarskap.

I militären lärde han sig grunderna i ledarskap och det var Hans Sohlströms första ledarskapsutbildning.

- Att man har gått militären och ledarskapsutbildning där betyder inte att man är en färdig och bra företagsledare.

Hans Sohlström.
Hans Sohlström tycker att han haft nytta av ledarskapsutbildningen i militären. Hans Sohlström. Bild: Pekka Lähteenmäki porträtt

Att ta människor i beaktande, att tydligt visa riktning och berätta varför, att engagera trupper och delegera uppgifter är några av de saker som Sohlström berättar att han lärde sig under sin beväringstid.

- Man testar på olika situationer där man lär känna sig själv och sina egna styrkor och svagheter.

Sohlström betonar att det är viktigt med emotionell intelligens som ledare och att man måste kunna förstå andra människor och ta dem i beaktande.

- Man måste kunna sätta sig in i andras människors situation.

Att man har gått militären och ledarskapsutbildning där betyder inte att man är en färdig och bra företagsledare― Hans Sohlström, vd Ahlstrom-Munksjö

Timo Lappalainen, vd för Orion, fick sin ledarskapsutbildning i militären för över 30 år sedan. Han säger att det var den första gången som han fick möjlighet att leda jämnåriga under stressande situationer.

Det första som Lappalainen säger att han har tagit med sig från militären är bra kompisar.

Under ledarskapsutbildningen i militären började Lappalainen också tänka på hur man motiverar människor och han säger att det är någonting man måste utveckla hela livet.

- Man kunde inte motivera trupperna att göra någonting bara för att man var högre upp i hierarkin. Man lärde sig snabbt att det är andra saker som gör att man kan leda.

Attityden är viktig för ett bra ledarskap

Överstelöjtnant Timo Hänninen som är kurschef för reservofficerskursen i Reservofficersskolan säger att det som är nödvändigt för att få gå ledarskapsutbildning i militären är ledaregenskaper, förmåga att uthärda stress och god fysisk kondition.

- Attityd och värdegrund är väldigt viktigt. Det märks på hurdana de unga har varit i skolan, hurdan relation de har till sin familj och om värdegrunden är i ordning att de passar som ledare.

Hänninen säger att man inte kan söka till ledarskapsutbildningen, utan att man väljs till den.

- Eftersom beväringarna har gått den första delen av reservunderofficerskursen, så har vi där redan tidigare kunnat se hurdana de är som ledare.

Det är viktigt för Försvarsmakten att lyckas med urvalsprocessen, så att de får de personer som de behöver som ledare.

Beväringar som övar med skyddsglasögon och vapen i händerna.
För många är det första gången de får vara i ledarskapsposition när de går ledarskapsutbildning under sin beväringstjänst. Beväringar som övar med skyddsglasögon och vapen i händerna. Bild: Handout militär,Beväring,beväringar,vapen (tekniskt objekt)

Timo Hänninen påpekar att utbildningen är en bra grund, men för att leda andra grupper, till exempel i det civila, så behöver man också annan ledarskapsutbildning.

- Det är ingen magi i hur vi utbildar, vi jobbar bara väldigt hårt.

Timo Hänninen säger att han inte vet hur många som fortsätter som chef i det civila, men att många av dem som arbetar som chefer i samhället har gått ledarskapsutbildningen som beväringar.

- Som erfarenhet är ledarskapsutbildningen i det militära unik. Det är inte möjligt att uppleva detsamma i det civila.

En bra ledare i det militära ska enligt Hänninen vara samarbetsvillig, professionell och kunna leda en grupp så att personen själv fungerar som ett gott exempel för den.

- Vi har kanske en klichébild av vad en militär ledare är. I princip är ledarskapet likadant i det militära och i det civila.

Ledarskapskonsult: Man föds inte till en god ledare - men man kan tränas till en

En bra ledare kan vara på flera sätt, beroende på var personen är ledare. En del egenskaper är ändå viktiga överlag, säger Susanne Ehrnrooth som är ledarskapskonsult.

- Det är viktigt att du lyssnar och är närvarande. I dag gäller det att vara en autentisk ledare. Du ska vara äkta, både för dig själv och för ditt team.

Susanne Ehrnrooth ler mot kameran.
Susanne Ehrnrooth tror inte att man är född till ledare utan att man också kan tränas till att bli en ledare. Susanne Ehrnrooth ler mot kameran. Bild: Privat/Cristina Rijskamp porträtt

En dålig ledare kan ge för mycket ansvar åt någon som inte är redo, skapa illamående i bolaget eller förstöra människors självförtroende, säger Ehrnrooth.

- Tyvärr beror mycket illamående i affärsvärlden i dag på dåligt ledarskap.

Nätverk skapas i militären

Under beväringstiden kan man skapa nätverk och relationer för framtiden.-

- Många ministrar, kontorschefer och ledamöter har slutfört ledarskapsutbildningen, säger Timo Hänninen.

De sociala nätverken blir allt viktigare överallt säger Susanne Ehrnrooth. I allt från ledarskap och rekrytering till försäljning och i att utveckla produkter.

- Nätverk är A och O. Det är det vi bygger på i dag.

Är ledarskapsutbildning i det militära vägen till en hög position i ett företag?

Förutom Hans Sohlström och Timo Lappalainen finns det flera andra ledare för stora företag som har gått ledarskapsutbildning i militären.

Lappalainen säger att ledarskapsutbildningen i militären har förändrats de senaste 30 åren. Han tycker att det är svårt att säga om det i dag skulle påverka honom om han inte hade gått ledarskapsutbildning i militären, men det var första gången han fick prova på att vara i en ledande position.

Det finns en korrelation i om du fått ledarskapsutbildning i militären och sedan klarar det också i affärsvärlden, säger Susanne Ehrnrooth.

- Det visar på att du redan har en vilja och en fallenhet för att vara ledare.

Därför granskar Svenska Yle värnplikten

 • Svenska Yle granskar värnplikten tillsammans med publiken 2–27.9.2019.
 • Svenska Yle gör en granskning av värnplikten eftersom Försvarsmakten just nu ser över värnplikten. Reformarbetet kallas Utbildning 2020.
 • Dessutom är den allmänna värnplikten en central samhällelig och försvarspolitisk institution, som involverar tiotusentals ungdomar varje år. Att kritiskt granska hur den fungerar eller borde fungera är således en journalistiskt relevant frågeställning.
 • Vi kommer att belysa frågeställningar kring värnplikten ur många olika perspektiv.
 • I det första skedet efterlyser vi berättelser om mobbning, diskriminerande eller kränkande beteende som du utsatts för i samband med värnplikten. Vi garanterar anonymitet om du vill.
 • Finns det något annat du tycker vi borde rapportera om i samband med vår granskning? Hör av dig till annica.lindstrom@yle.fi.

Här är berättelserna

Vi har delat in berättelserna i följande kategorier:

 • "Ett helvete" eftersom det vissa av er beskriver har pågått under en längre tid och inte endast handlar om enskilda personer som trakasserat.
 • "Rötägg" eftersom en del berättelser vittnar om att det varit enskilda personer som betett sig osakligt, trakasserat och mobbat.
 • "Tankar om utbildningen"eftersom många som skrivit in har haft förslag på hur utbildningen kan förbättras.
 • ❤️ värnplikten" eftersom många av er skrivit om era positiva upplevelser under värnpliktstiden.
 • "Gamla berättelser" eftersom många som gjort sin värnplikt för över 20 år sedan har skrivit in. Både militären, värnplikten och samhället i övrigt har förändrats så pass mycket att vi valt att placera äldre berättelser i en egen kategori.
 • Vi har anonymiserat alla berättelsers skribenter och de som eventuellt omnämns i berättelserna eftersom vi inte har kunnat faktakontrollera alla detaljer.
 • Vi publicerar berättelserna som vi anser att är journalistiskt sett motiverade att publicera.

 • Tycker du att din berättelse är placerad i fel kategori? Hör av dig till annica.lindstrom@yle.fi i så fall.