Hoppa till huvudinnehåll

Nu kommer räkningen för Vasabornas regnvatten – alla vill inte betala

Rafael Palm vid sitt hus i Vasa.
Rafael Palm vid sitt hus i Vasa. Rafael Palm vid sitt hus i Vasa. Bild: Yle/Anna Ruda Vasa,rafael palm

Nu i dagarna kommer räkningen för dagvattenavgiften att dimpa ner i många Vasabors postlådor. Alla fastighetsägare på detaljplanerade områden ska betala avgiften, som varierar beroende på hur stor tomt man har. Rafael Palms överklagan sköt fram avgiften med några år.

För tomter som är mindre än 750 kvadratmeter betalar man 25 euro och för tomter mellan 750 och 1500 kvadratmeter 40 euro.

Rafael Palm äger ett egnahemshus i Hemstrand i Vasa och han är kritisk till dagvattenavgiften.

– Närmaste brunnen finns ungefär 300 meter från huset och ditåt rinner inte vattnet. Jag förstår inte vilka fysiklagar stadens tekniska nämnd har läst när de tror att vattnet kan rinna uppåt, säger Palm.

Högsta förvaltningsdomstolen avgjorde

Dagvatten är regn- eller smältvatten och dagvatten avgiften har diskuterats i Vasa i flera år. Orsaken till att räkningarna kommer först nu är att Rafael Palm överklagade tekniska nämndens beslut i januari 2016.

Avgiften behandlades i både förvaltningsdomstolen och högsta förvaltningsdomstolen och resultatet blev att Vasa stad har rätt att uppbära avgiften.

– Jag förstår att det inne i stan kan vara befogat med en avgift, där vattnet inte inte kan rinna bort och man har ett fungerande dagvattensystem. Men de lite äldre förorterna har inte dagvattensystem.

Palms hus är byggt på 1950-talet och är inte kopplat till dagvattensystemet. Grannarnas hus är ungefär lika gamla.

– Många av tomterna ligger under gatunivån, så vattnet kan inte rinna ut på gatan. Allt dagvatten som finns på den här gatan kommer från när staden plogar gatan eller när det regnar på den, säger Palm.

På Vasa stad är det bland annat platschefen för kommuntekniken Pertti Lähteenmäki som svarar på frågor och klagomål om dagvattenavgiften.

Pertti Lähteenmäki
Pertti Lähteenmäki vid Vasa stad. Pertti Lähteenmäki Bild: Yle/Anna Ruda Vasa,Pertti lähteenmäki

– De som ringer mig vill diskutera tomtens storlek. Om en del av tomten används till jordbruk, så kan man få en mindre avgift. Men att man inte tycker om avgiften är inte en tillräcklig orsak till att inte behöva betala den, säger Lähteenmäki.

Beslutet om dagvattenavgiften fattades av tekniska nämnden i Vasa hösten 2015.

– Alla som bor på planerat område har nytta av dagvattensystemet. Om man bor på ett område där det inte finns några dagvattenbrunnar rinner dagvattnet ner och på så vis rinner inte vattnet i husen, säger Lähteenmäki.

Systemet behöver underhållas

Lähteenmäki berättar att de pengar staden får från avgiften kommer att användas för att underhålla dagvattensystemet.

Palm säger att han kommer att försöka hitta ett sätt att överklaga sin räkning för dagvattenavgiften.

– En summa på 40 euro är enklare att betala bort än att göra något och så tänker de flesta, säger Palm.

Läs också