Hoppa till huvudinnehåll

Hälsovården får beröm av finländarna, men vårdkvaliteten är olika beroende på var du bor

Väntrum
Finländarna anser att hälsovården är bra, men flera problem återstår. Väntrum Bild: YLE/Chanette Härus Österbotten,Karleby,väntrum,HVC,sjukhus

Finländarna är nöjda med hälsovården och vårdkvaliteten, visar en lägesrapport som det Europeiska Hälsovårdsobservatoriet gjort. Det finns däremot fortfarande hälsoskillnader mellan olika regioner.

Rapporten, som gjordes av Europeiska Hälsovårdsobservatoriet (European Observatory on Health Systems and Policies) i samarbete med THL och Tammerfors universitet, för med sig flera positiva nyheter. Bland annat har hälsoskillnader mellan olika socioekonomiska grupper minskat under de senaste åren.

Enligt rapporten har också hälsoskillnaderna mellan män och kvinnor minskat.

Det finns dock ännu rum för förbättring. Det finländska hälsovårdssystemet är splittrat eftersom kommunerna står för vårdansvaret och de har mycket varierande resurser att jobba med.

Läget är sämst för de som bor i norra, östra och mellersta Finland.

Långa köer och avgifter problematiska

Rapporten visar också att vårdutgifterna per person är mindre i Finland än i de övriga nordiska länderna, samt Storbritannien och Nederländerna som Finland jämförs med.

– Rapporten ger en bra översikt över den finländska hälsovården. I Finland fungerar hälsovården bättre än i många andra EU-länder. Verksamheten har också utvecklats mycket under de senaste åren – bashälsovården har stärkts och läkemedelskostnaderna har sjunkit, säger Hälsovårdsobservatoriets ledare Josep Figueras.

Drygt 20 procent av hälsovårdens finansiering kommer direkt från patienterna. Många köper exempelvis dyra receptbelagda läkemedel. I rapporten påpekas att kundavgifter och läkemedelsutgifter kan leda till problem, speciellt för låginkomsttagare.

Ett annat problem är långa vårdköer – på somliga ställen kan man få stå i kö i flera veckor för att få träffa en läkare på hälsocentralen.

Den senaste rapporten i den här klassen gjordes för mer än 10 år sedan.

Läs också

Nyligen publicerat - Inrikes