Hoppa till huvudinnehåll

Näringsexpert: Äldre personer som har druckit mjölk hela livet ska få fortsätta med det – fullmäktige beslöt att halvera konsumtion av mjölk och kött

Man med röd tröja och rock står i en mataffär.
Mikael Fogelholm, professor i näringslära, sitter i statens näringsdelegation som gör näringsrekommendationer för skola och daghem. Man med röd tröja och rock står i en mataffär. Bild: Jani Saikko Mikael Fogelholm,socker,livsmedel,bröd,näringsvärde,forskare,professorer

Att halvera konsumtionen av kött och mjölk går att göra i skolan, men att också göra det i daghem och vid äldreboenden rekommenderas inte. Det här säger professorn i näringslära, Mikael Fogelholm, med anledning av ett beslut i Helsingforsfullmäktige om att halvera konsumtionen av kött och mjölk fram till år 2025.

Stadsfullmäktige i Helsingfors godkände på onsdagskvällen en motion om att konsumtionen av kött- och mjölkprodukter inom stadskoncernen halveras fram till år 2025.

Motionen motiveras med att det minskar utsläppen och bidrar till målet att göra Helsingfors kolneutralt 2035.

Diskussionen pågick i några timmar och handlade om allt från näringsrekommendationer och kostnader till kofisar och om vegetarisk mat är god eller inte. Motionen godkändes enhälligt.

"Det är nästan skandalöst att en tjänsteman sprider sådana obaserade påståenden"

Yle Huvudstadsregionen berättade tidigare att Servicecentralen Helsingfors där menyerna för skolor och äldreboenden planeras anser att förslaget är problematiskt eftersom det inte följer statliga näringsrekommendationer.

– Vi vill följa de statliga näringsrekommendationerna och enligt dem hör mjölk till maten, säger utvecklingschef Eeva Saarinen.

De grönas gruppordförande i fullmäktige, Kaisa Hernberg, skrev på Twitter att "det är nästan skandalöst att en tjänsteman sprider sådana obaserade påståenden".

Hon menar att näringsrekommendationerna inte alls går emot målet i motionen.

"När det gäller äldreboenden är jag mycket försiktig med att rekommendera förändringar"

Professorn i näringslära vid Helsingfors universitet, Mikael Fogelholm, sitter i statens näringsdelegation som gör näringsrekommendationerna för daghem och skola.

– När det gäller skolor är det inga problem med att halvera konsumtionen av kött och mjölk. Vid daghemmen och förskolan kan konsumtionen av kött minska, men konsumtionen av mjölk borde behållas på nuvarande nivå. Och när det gäller äldreboenden är jag mycket försiktig med att rekommendera förändringar, säger Fogelholm.

Men leder en halvering av köttet och mjölken till att de statliga näringsrekommendationerna inte följs?

– Näringsrekommendationerna ger riktlinjer och det går inte att säga att någonting är si eller så. Skolelever hålls inom gränserna ur näringssynpunkt också om köttet och mjölken halveras. Men det är en större utmaning att nå proteinrekommendationerna för äldre, säger Fogelholm.

Rött kött kan bra ersättas med annat

Fogelholm påpekar att människan klarar sig bra utan rött kött.

– Befolkningsstudier visar att stor konsumtion av rött kött bland fullvuxna leder till större sannolikhet för kroniska sjukdomar som diabetes av typ 2 och fetma.

– Om rött kött ersätts med fågelkött, fisk och växtprotein förbättras näringstätheten i maten. Enligt näringsrekommendationer ska konsumtion av rött kött begränsas.

Mjölk är mycket näringsrik, men man klarar sig utan mjölk

I näringsrekommendationer för måltider i daghem och skola ingår alltid mjölk. Enligt Fogelholm finns det kulturella orsaker till det.

– I Finland och i övriga norden använder vi mjölk. Mjölk är mycket näringsrik, men man klarar sig utan mjölk. När det gäller riktigt små barn rekommenderar jag ändå mjölk framom att utelämna den. För små barn finns det risker med vegankost.

Proteinintaget bland finländare högt överlag

I fostrans- och utbildningssektorns svar på motionen lyfter stadens tjänstemän upp att proteinmängden är större i komjölk än i ersättande drycker.

I komjölk finns 3,5 gram protein per deciliter, medan mängden i sojamjölk är 2 gram och i havremjölk 1 gram.

– Proteinintaget i Finland är rikligt och det är nästan ingen som inte får i sig tillräckligt med protein, kommenterar Fogelholm.

"För gamla människor är det viktigt att få tillräckligt med protein och energi"

När det gäller äldre människor skulle Fogelholm inte byta ut komjölk mot soja- eller havremjölk.

– Man måste tänka på att gamla inte har druckit soja- eller havremjölk som yngre. Äldre som har druckit mjölk hela sitt liv ska få fortsätta med det. För gamla människor är det viktigt att få tillräckligt med protein och energi.

Men vet du att det är så här? Tänk om åldringar gillar havre- och sojamjölk?

– Jag vet inte. Det är en bra fråga. Säkert kan det finnas äldre som tycker att det är bra. Jag skulle ändå vara försiktig. Ur näringssynpunkt borde proteinintaget för åldringar vara högre än hos fullvuxna och tonåringar.