Hoppa till huvudinnehåll

Över 200 jobb hotade då vårdsamkommunen Soite sparar – orimligt, säger facket

En sjukskötare går i en sjukhuskorridor. Man ser inte huvudet på personen.
Vårdfacket Tehy anser att det vore orimligt att skära ner personalen inom Soite så kraftigt som man nu aviserar. En sjukskötare går i en sjukhuskorridor. Man ser inte huvudet på personen. Bild: Jari Kovalainen / Yle sjukhus,barnsjukhus,Nya barnsjukhuset,sjukskötare,Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt (HUS),hälsovård,vårdpersonal,medicin,läkarundersökningar,läkare,sjukvård,patientdatasystem,sjukjournaler,patienter,omvårdnad ,Hälso- och sjukvårdsfack,social- och hälsovårdsreformen (sote),SOTE-ICT,Valfrihet av social- och hälsotjänster,närvårdare

Det nuvarande sparprogrammet är otillräckligt och Soite kommer att tvingas till mer drastiska åtgärder för att få sin ekonomi i skick. Så lyder en bedömning inför vårdsamkommunens kommande budgetarbete. Över 200 arbetsplatser är nu hotade.

På måndag möts styrelsen för Mellersta Österbottens social- och hälsovårdssamkommun Soite. Då får styrelseledamöterna ta ställning till färska bedömningar som gjorts upp inför höstens budgetarbete.

Enligt bedömningarna kommer man inte att kunna uppnå sparmålen genom de åtgärder man valt hittills, utan hårdare tag är nödvändiga.

En modell som föreslås är samarbetsförhandlingar med hela vårdsamkommunens personal.

Totalt riskerar då 220 anställda förlora sina jobb.

Ska spara 14 miljoner

Det var i maj som man inom Soite beslöt inleda ett omfattande sparprogram, som strävar till att skära ner verksamheten med minst 14 miljoner euro.

Vårdare håller patients hand.
Bland annat äldreomsorgen stöps om då Soite sparar. Vårdare håller patients hand. händerna,vårdare,åldringar

Som en del av sparprogrammet privatiseras en rad tjänster inom äldreomsorgen. 160 bäddplatser vid fyra äldreboenden överförs till privata aktörer.

Samarbetsförhandlingar är nödvändiga redan av den anledningen, eftersom privatiseringen innebär förändringar för anställda och deras arbetsuppgifter.

För drastiska åtgärder enligt Tehy

Så drastiska personalminskningar som nu aviseras i beredningen inför nästa styrelsemöte är ändå något som vårdfacket Tehy motsätter sig.

- Jag finner inte ens ord för att beskriva läget.― Monika Sivula, Tehy

Huvudförtroendeman Monika Sivula anser att en personalminskning på över 200 är orimlig. Totalt har Tehy 1600 medlemmar som är anställda inom Soite och många av dem har redan under en lång tid känt oro inför framtiden, berättar Sivula.

Det är fråga om drastiska förändringar i organisationen om man ska minska personalen med mer än vad som redan aviserats i och med privatiseringarna, påpekar Sivula.

- Jag finner inte ens ord för att beskriva läget ifall det är så att man ska minska personalen med ytterligare 220, säger Sivula.

I beredningen föreslås att personalminskningen skulle ske framför allt genom att minska på antalet visstidsanställda, genom att inte ersätta de som går i pension och genom att organisera arbetet på annat sätt.

Text: Sari Vähäsarja, Yle Kokkola.
Översättning och bearbetning: Moa Mattfolk, Yle Österbotten.