Hoppa till huvudinnehåll

"311 kommundirektörer kommer skaka galler då den här lagen träder i kraft, inklusive borgmästaren i Helsingfors" - lagen om vårdardimensioneringen får stark kritik i kommunerna

Två äldre som håller varandra i hand. Händerna visas i närbild.
En vårdardimensionering på 0,7 garanterar inte god vård, säger man i kommunerna. Två äldre som håller varandra i hand. Händerna visas i närbild. Bild: Antti Kolppo / Yle äldreomsorg

Lagförslaget om höjd vårdardimensionering inom äldrevården kan resultera i en ohållbar situation för kommunerna. Då det varken finns pengar eller vårdare kan slutresultatet bli att kommunerna tvingas bryta mot lagen.

I kommunerna befarar man också att hemvården försämras då resurserna kanaliseras till anstalt-vården.

1 februari 2019

Det största oppositionspartiet SDP driver hårt på kravet på lagstadgad vårdardimensionering med 0,7 vårdare per klient i åldringsvården.

Enligt Krista Kiuru (SDP), då ordförande för riksdagens social-och hälsovårdsutskott, kan lagen stiftas i en handvändning

- Det är frågan om ett par timmars arbete om viljan finns. Om regeringen ger ett lag förslag i snabb ordning finns inga som helst hinder för att fixa frågan, är beskedet.

27 september 2019

Trots att regeringen leds av socialdemokraterna och trots att Krista Kiuru nu är social- och hälsovårdsminister har lagen om vårdardimensioneringen fortfarande inte blivit verklighet.

Det finns inte ens något förslag.

Tidpunkten för när vårdardimensioneringen uppnås är helt i det blå.
Helt klart är i alla fall att det inte kommer att ske under de närmaste åren.

Till och med statsminister Antti Rinne (SDP) har entydigt konstaterat att målet är omöjligt att uppnå under den här valperioden.

Kommundirektörer får skaka galler

Mikael Grannas är kommundirektör i Sibbo. Enligt Grannas tvingar en lag om vårdardimensioneringen kommunerna att bryta mot lagen

- 311 kommundirektörer kommer att skaka galler då den här lagen träder i kraft, inklusive borgmästaren i Helsingfors. Det här är helt enkelt en omöjlighet. Det går inte att genomföra under den här valperioden. Finland klarar inte av det här.

Mikael Grannas, kommundirektör i Sibbo 26.9.2019
Sibbos kommundirektör Mikael Grannas är mycket kritisk. Mikael Grannas, kommundirektör i Sibbo 26.9.2019 hälsovård,sjukvård,mikael grannas

Vårddimensioneringen kan leda till sämre kvalitet

I dagens läge klarar en femtedel av anstalterna inom åldringsvården
kravet på en vårdardimensionering på 0,7.

Mikael Grannas varnar för att ensidig fokusering på dimensioneringen kan leda till försämrad kvalitet.

- Vi hamnar i ett ekorrhjul. Då vi tvingas fokusera allt mera resurser på anstaltvården har vi mindre pengar kvar för hemvården vilket i sin tur leder till att klienter som kunde klara sig hemma måste flyttas till anstalter.

- Det i sin tur resulterar i att anstaltvården blir ännu dyrare vilket leder
till ännu mindre resurser i hemvården. Risken finns att dimensioneringskravet leder till sämre kvalitet i äldreomsorgen,
suckar Mikael Grannas.

Lagförslag skrivs ihop i ilfart

Det har gått väldigt mycket politisk prestige i frågan om vårdardimensioneringen.

Temat blev brännhett efter larmrapporterna om missförhållanden i några privata vårdbolag i vintras.

Samtliga partier förutom Samlingspartiet enades i slutet av januari i år om att en vårdardimensionering på 0,7 snabbt ska stiftas i lag.

Samlingspartiets ordförande Petteri Orpo hann inte riktigt med i den plötsliga vurmen för åldringsvården utan snubblar på ett olyckligt uttalande om att " mänskan inte är en decimal".

Just nu jobbar man med lagförslaget bland annat på Social- och hälsovårdsministeriet. Man ska bland annat beräkna när det ska finnas tillräckligt mycket pengar och tillräckligt många vårdare för att kommunerna ska ha en rimlig chans att klara biffen.

Nästa vecka ska beräkningarna vara klara och då ska det också finnas ett lagförslag som kan skickas på remiss till kommuner och andra berörda instanser.

De närmaste åren är 0,7 omöjligt att nå

Trots den upptrappade brådskan med lagstiftningen är det uppenbart att det kommer att ta flera år innan dimensioneringen på 0,7 kan bli verklighet i kommunerna.

Det medger också Tuija Kumpulainen, avdelningschef på Social- och hälsovårdsministeriet. Kumpulainen har följt med lagberedningen

- Vi måste göra någonting eftersom läget är dåligt. Börjar vi inte nu kommer vi ingenstans.

Tuija Kumpulainen
Tuija Kumpulainen, säger att man måste göra någonting. Tuija Kumpulainen hälsovård,sjukvård,Tuija Kumpulainen

Hur länge kommer det att ta förrän dimensioneringen blir verklighet? Det har talats om flera år men det är osäkert.

- Tio år? Jag har sett betydligt snabbare tidtabeller än så men allt är oklart.

Tvist om vårdarbehov

Regeringen har talat om att det behövs fyratusen vårdare till för att matcha kraven på den ökade dimensioneringen i åldringsvården.

På Kommunförbundet hävdar man att regeringens beräkningar är felaktiga, då man inte beaktat semestrar och sjukfrånvaro.

Beskedet är att fyratusen vårdare inte räcker någon vart, och att den riktiga siffran överstiger femtusen. I vilket fall som helst är det fortfarande helt oklart hur kommunerna ska kunna rekrytera tusentals vårdare.

Kvalitet viktigare än dimensionering

Kommundirektör Mikael Grannas efterlyser en diskussion om kriterierna för kvalitativ vård.

- Kvalitativ vård utgår från individer. Man kan inte utgå från att alla klienter oberoende av var de finns i Finland har lika god vård bara för att man har en dimensionering på 0,7. Eftersom människor är olika och ledningsstilarna och rekryteringsmöjligheterna varierar så kommer det aldrig att ske. Det är helt orealistiskt.