Hoppa till huvudinnehåll

Avfallstransporter stoppades i Västra hamnen i Helsingfors: "Vissa företag kringgår reglerna medvetet"

Västra hamnen på Busholmen full av containrar och lasttrafik, i bakgrunden Drumsö.
En del av fartygstransporterna från Helsingfors sker via Västra hamnen. Västra hamnen på Busholmen full av containrar och lasttrafik, i bakgrunden Drumsö. Bild: CC BY 4.0 / Hakli Kari, Helsingin kaupunginmuseo Busholmen,Container,hamn,Västra hamnen, Helsingfors stad

Myndigheterna har tagit itu med fusk i avfallstransporter från Finland till Estland. Tullen och Finlands miljöcentral har upptäckt oegentligheter då de granskat last i Västra hamnen i Helsingfors.

Tullen uppger att man vid en razzia i början av september för första gången stoppade avfallslaster och skickade dem tillbaka till avsändaren.

– Vissa företag kringgår medvetet kraven för avfallstransporter, andra känner inte till reglerna, säger överinspektör Katri Lautala på Finlands miljöcentral.

En av de transporter som stoppades i granskningen den 11 september gällde en last som enligt dokumenten innehöll begagnade kläder som inte medför miljörisker. I själva verket var det fråga om en avfallstransport eftersom kläderna var osorterade.

I andra fall saknades de dokument som behövs för avfallsexporter, dokumenten var felaktigt ifyllda eller så var transportfirman i fråga inte godkänd för jobbet.

Sammanlagt granskades 90 transporter i Västra hamnen.

Läs också

Nyligen publicerat - Inrikes