Hoppa till huvudinnehåll

Gå, cykla eller spring till jobbet - Lojo stad uppmuntrar sina anställda att lämna bilen hemma

Cyklar hänger i taket i en cykelaffär.
Privatbilismens land. En överväldigande majoritet av finländarna (76 procent) tar bilen till jobbet medan endast 18 procent går, cyklar, eller åker kollektivt. Cyklar hänger i taket i en cykelaffär. Bild: Malin Valtonen / Yle Lojo,cyklar,Virkby,Virkby Sportaffär

40 procent av alla bilresor i västra Nyland är under fem kilometer långa. Det visade Transport- och kommunikationsverkets resevaneundersökning från 2016 (på finska).

- Vi hoppas att vi som arbetsgivare i alla fall kunde få människor att gå eller cykla en stor del av de här korta resorna, säger stadens arbetshälsochef Paula Strann.

Enligt Strann gör finländarna nästan 500 resor per person mellan hemmet och arbetet varje år.

För Lojo stads 3200 anställda betyder det här 1,5 miljoner resor om året.

Därför vill staden öka mängden hållbara arbetsresor. Med hjälp av en enkät samlar staden in information om de anställdas arbetsresevanor till slutet av september.

Kvinna cyklar på asfalterad väg.
Suong Dang jobbar inom hemvården och hon cyklar till klienten med elcykel. Hemvården i Lojo har sex elcyklar på olika håll i staden. Kvinna cyklar på asfalterad väg. Bild: Jenna Kotilehto / Lojo stad cykel,Lojo,Cyklist,Suong Dang

Målet är att förstå hur staden bättre kunde stödja personalens val av hållbara trafikformer.

Resultaten används sedan för att göra upp en mobilitetsplan.

- Vi vill minska på faktorer som eventuellt hindrar möjligheten att välja hållbara trafikformer, säger Strann.

Lojo har länge varit en aktiv Hinku-kommun. Även om Lojos totala utsläpp har minskat, har vägtrafikens andel av utsläppen hållits relativt konstant genom åren, visar stadens hemsida (på finska).

Som Hinku-kommun har Lojo på dryga tio år, mellan 2007 och 2016 minskat sina koldioxidutsläpp med i medeltal 31 procent, vilket är högre än Hinku-kommunernas genomsnitt på 26 procent.

De anställda får berätta var skon klämmer

Att ändra på människors vardagsrutiner kan vara utmanande och därför vill staden fråga sina anställda vad som kunde få dem att minska på privatbilismen när det gäller arbetsresor.

Ett cykelställ under ett tak intill en parkering.
I augusti blev ett nytt cykeltak färdigt utanför Lojo stadshus. Där finns även laddningspunkter för två elcyklar. Ett cykelställ under ett tak intill en parkering. Bild: Jenna Kotilehto / Lojo stad cykling,cykel,tak,Lojo,Cykelställ

- Vi tänker på hur man skulle kunna stöda cykling till jobbet genom att till exempel förbättra arbetsplatsens faciliteter. Öka möjligheten att duscha och klä om sig på arbetsplatsen.

I framtiden kunde staden tänka sig att stöda kollektivtrafiken med hjälp av arbetsresesedlar. Det kunde också bli aktuellt med elcyklar för de anställda, vid sidan om de traditionella cyklar som redan finns till förfogande.

Enkätundersökningen är en del av stadens projekt för att utveckla arbetsresetrafiken som har fått stöd av Transport- och kommunikationsverket Traficom.

Cykelväg i Lojo.
Staden satsar på nya cykelvägar med sikte på att bli landets mest cykelvänliga stad. Cykelväg i Lojo. Bild: Sofia Kajander / Yle Västnyland,Lojo,cykelvägar,asfalt

Lojo stad satsar hårt på att profilera sig som en miljövänlig stad och vill bland annat bli Finlands bästa cykelstad år 2021.

Strann tror att en faktor är hur pass trygg cykelväg man har till jobbet.

Samåkning är ett alternativ som har provats på till exempel i Ingå.

Kommunerna kan påverka

Alla västnyländska kommuner är med i Hinku-nätverket, vilket betyder att de förbundit sig att beakta koldioxidutsläppens klimatpåverkan i allt beslutsfattande.

Kommunerna kan direkt påverka klimatförändringen genom att:

  • Göra kommunens fastigheter mera energieffektiva.
  • Öka andelen förnybara energikällor i kommunens energiverk.
  • Bygga ut fjärrvärmenätet.
  • Styra planeringen av trafik, planläggning och byggarbete.