Hoppa till huvudinnehåll

Ingå satsar stort på flera byggprojekt - tekniska nämndens ordförande Elina Ahde ser ljust på framtiden

Elina Ahde (De gröna), tekniska nämndens ordförande i Ingå.
Ingå tekniska nämnds ordförande Elina Ahde (Gröna) har parkerat sin elcykel vid Yle Västnylands redaktion efter att ha cyklat från Ingå till Ekenäs i arla morgonstund. Elina Ahde (De gröna), tekniska nämndens ordförande i Ingå. Bild: Yle / Sebastian Dahlström Ingå,Gröna förbundet,elina ahde

Ingå tekniska nämnds ordförande Elina Ahde (Gröna) är positivt inställd till kommunens investeringar, trots att ekonomin belastas hårt.

Ekonomin har tagit en sväng nedåt i kommunen, och samtidigt ligger flera stora investeringar på agendan.

- Just den här veckan har vi behandlat budgetutkastet i tekniska nämnden och allt som allt handlar det om cirka 10 miljoner euro för år 2020. Tidigare har det varit mellan två och tre miljoner per år.

En del av de här utgifterna skall finansieras genom markförsäljning, förhoppningsvis till nyinflyttade skattebetalare. En del av investeringarna kommer också att avkasta på sikt, som till exempel en utbyggnad av vattennätet med nya anslutningar som följd.

Men om alla investeringar blir av är ännu inte klart.

- I det här skedet av budgetförhandlingarna vet vi inte om alla investeringar kommer att bli verklighet. Men det är ändå bra att vi noggrant har gått igenom vad det finns för investeringsbehov i kommunen. Vi investerar ju i vår framtid, för att hålla kommunen livskraftig och bekämpa klimatförändringen.

"Ingåstrand blir kommunens pärla"

En av de största är det nya bostadsområdet Ingåstrand som skall invigas år 2022 i samarbete med Andelslaget Finlands Bostadsmässa. Prislappen ligger på 3,8 miljoner som det ser ut nu.

Nu håller man på med kommunaltekniken på området.

- Det handlar om förbättringar på markytan, gator, lättrafikleder, samt rör och avlopp.

Var Ingå för snabb med att gå med på bostadsmässan och bygga på området?

- Tidigare har Ingå haft stora planer på det här markområdet, men man har inte hittat samarbetsparter. Nog är det möjligt att klara det. Vi är en liten kommun och vi kan på så sätt vara flexibla, och planläggningen har gått bra utan att det inträffat förseningar, säger Ahde som själv inte skulle ha något emot att flytta till Ingåstrand-området i framtiden.

- Det är ju hjärtat av kommunen, pärlan.

En flybild över Ingå centrum där man ser hur nya bostadshus är inritade i området som kallas Ingåstrand.
En visualisering av hur det kommande området Ingåstrans skall se ut. En flybild över Ingå centrum där man ser hur nya bostadshus är inritade i området som kallas Ingåstrand. Bild: Ingå kommun Ingå Kommun,view

Hur dyra bostäderna blir är öppet.

- Man kan i dagsläget inte säga hur dyrt det blir, men vi är överens om att Ingå behöver flera olika typer av boendemöjligheter. Hittills har vi mest haft småhus, men nu finns en möjlighet till höghus och radhus.

Wilhelmsdal blev dyrare än ursprungligen tänkt

Ett annat aktuellt investeringsobjekt är det äldre trähuset Wilhelmsdalsom är centralt beläget i Ingå kyrkoby. Huset skall rustas upp för en summa på 600 000 euro.

- Summan är ganska hög, konstaterar Ahde. Hon tillägger att det beror på att planerna som användes i konkurrensutsättningen gjordes upp innan man hade en klar bild av vilken slags verksamhet som skall inhysas i huset.

- Men jag tycker absolut att det är värt att investera i byggnaden, för Ingå är det värdefullt att byggnaden hålls kvar, säger Ahde.

Den nya skolan kan locka nya skattebetalare

Kyrkfjärdens skola är ytterligare ett stort investeringsprojekt. En ny skolbyggnad med plats för 180-200 elever och ett produktionskök skall byggas. Priset ligger på drygt 8 miljoner euro.

- Jag tycker det är bra att Ingå har en centralt belägen skola för både svensk- och finskspråkiga elever. Med centralkök, det är viktigt att det finns ändamålsenliga utrymmen. Det är ytterligare en faktor som lockar nya skattebetalare till kommunen.

Finns det en risk för att det Kyrkfjärdens skola får vänta eller bantas ned?

- Det får vi se när vi går vidare i budgetbehandlingarna, men jag tycker det finns en viss efterfrågan med att få bygget gjort nu. Projektet har redan väntat länge, säger Ahde.

En ritning över ett hus i trä med stora fönster.
Kyrkfjärdens skolas nya skolbyggnad ska rymma 180-200 elever. Den miljövänliga konstruktionen väntas kosta kring 8,3 miljoner euro. En ritning över ett hus i trä med stora fönster. Bild: Ingå kommun Ingå,skolbyggnader,kyrkfjärdens skola i ingå

Tekniska nämnden har varit enig i sina förslag, men fullmäktige avgör i slutändan vad som förverkligas och när

Utöver de stora projekten Ingåstrand, Wilhelmsdal och Kyrkfjärdens skola finns det flera mindre parallella projekt. Hit hör det planerade företagsområdet Ingåport, en renovering av brandstationen och muddring av farleden. Den planerade renoveringen av kommungården måste skjutas på framtiden.

Dessutom pågår det kontinuerligt arbete med att hålla kommunens övriga fastigheter i skick.

När det gäller sparkrav har tekniska nämnden inte kommit med några konkreta förslag. Tekniska nämnden har varit rätt så enig kring investeringsbehoven medan det råder större oenighet i fullmäktige, säger Ahde.

- I fullmäktige har det förekommit olika åsikter om vilka investeringar som är vettiga, och i vilket skede. Den här hösten blir intressant, vi får se hur det går.

Elina Ahde (De gröna), tekniska nämndens ordförande i Ingå.
Ingås tekniska nämnds ordförande Elina Ahde. Elina Ahde (De gröna), tekniska nämndens ordförande i Ingå. Bild: Yle / Sebastian Dahlström Ingå,Gröna förbundet,elina ahde

Elina Ahde säger att där hon själv skulle kunna tänka sig att göra inbesparingar genom att sälja vissa kommunala fastigheter och förbättra upphandlingen.

- Det vore bra om vi noggrant skulle gå igenom vilka fastigheter vi behöver, och göra upp en plan. Kanske kunde vi bli av med några fastigheter. Vi måste också noggrant gå igenom våra upphandlingar, inköp och avtal för att få ner priserna den vägen.

Mycket handlar också om hur de framtida skatteintäkterna ser ut.

- Vi får anpassa oss efter dem. Men vi är optimistiska, det är värt att satsa lite, så vi fortfarande kan vara "glada i Ingå", avslutar Ahde och citerar Ingå kommuns slogan.

Artikeln baserar sig på en intervju med Elina Ahde i Yle Västnylands morgonsändning den 27.9.2019. Redaktör är Marica Hildén. Här kan du lyssna på intervjun.

Läs också

Nyligen publicerat - Västnyland