Hoppa till huvudinnehåll

Samtliga åtalade nekar till mutbrott - måltiden på Viking Line anses ha varit "av vardaglig karaktär"

Tallrik med gaffel och kniv
Frågan är: Under vilka premisser åts middagen? (Arkivbild) Tallrik med gaffel och kniv tallrikar,Gaffel,kniv,matbestick,Servett,dukning,middag,mat

Middagarna med fartygsinspektörerna är en långvarig tradition, uppger den åtalade befälhavaren på Viking Line, och säger att det är under dem man hinner prata och utbyta viktiga erfarenheter.

I dag fördes huvudförhandlingarna i rättegången om mutbrott mellan Viking Line och svenska Transportstyrelsen. Två inspektörer hos svenska Transportstyrelsen och en befälhavare hos Viking line förhördes i dag i Stockholms tingsrätt.

Samtliga bestrider brott.

Mutmisstankarna gäller två inspektörer som blev bjudna på middag och lyxhytt när de besökte det svenskflaggade fartyget Cinderella för inspektion hösten 2017.

Muta eller mat "av vardaglig karaktär"?

I rättssalen i Stockholms tingsrätt i dag behandlades framför allt middagen och vilka premisser den åts under. Bland annat diskuterades det om maten som inspektörerna bjudits på kan klassas som muta eller vardagsmåltid. Kvittot i bevisföringen visar att de ätit bland annat oxfilé, renfilé och gravad älg.

Befälhavaren anser att det som ätits faller helt inom ramen för vad riktlinjerna mot mutor tillåter, det vill säga att det varit en måltid "av vardaglig karaktär".

De två inspektörerna som står åtalade uppger att de inte varit medvetna om att middagen kunde klassas som muta. Riktlinjer för att köpa eller bjudas på mat ombord på fartygen har ändrat flera gånger hos Transportstyrelsen under årens lopp.

En av inspektörerna uppger också att han inte kan minnas om han faktiskt varit ombord på färjan Cinderella under dagen i fråga.

Brukligt och viktigt med arbetsluncher

Inspektörerna understryker också att det är brukligt med vad de kallar arbetsluncher efter en inspektion.

Också försvaret för Viking Lines befälhavare hänvisar till seder och bruk: Det är en långvarig tradition att man bjuder på middag efter en inspektion, och det gäller inte bara inspektörer från Transportstyrelsen. På finskflaggade fartyg har inspektörer från finska Traficom bjudits på middagar.

Befälhavaren påpekar att middagarna är viktiga för att man under dem hinner utbyta erfarenheter och prata om allt sådant som man inte hinner med under själva inspektionen.

Befälhavarens försvar listar också de stort uppslagna artiklarna om fallet i tidningen Dagens ETC i våras som bevis för att någon är ute efter att skada Viking Line genom fallet i fråga.

Det var ursprungligen Viking Lines anställda som slog larm om mutmisstankarna. De var oroliga för att inspektionerna inte sköts som de ska på båtarna.

Inspektionerna gäller både arbetsmiljö och säkerhet ombord, och det finns personer i besättningen som uppger att de inte känner att inspektörerna lyssnat på dem beträffande arbetsmiljön på fartygen.

Domen faller inom cirka två veckor.

Läs också

Nyligen publicerat - Utrikes