Hoppa till huvudinnehåll

220 kan mista jobbet då vårdsamkommunen Soite samarbetsförhandlar

Mellersta Österbottens centralsjukhus.
Arkivbild. Mellersta Österbottens centralsjukhus, MÖCS. Mellersta Österbottens centralsjukhus. Bild: YLE/Ida-Maria Björkqvist Mellersta Österbottens social- och hälsovårdssamkommun Soite,Mellersta Österbottens centralsjukhus,sjukskötare,Sjukskötare (YH),vårdpersonal

Maximalt 220 årsverken ska bort från samkommunen Soite. Styrelsen beslöt att inleda samarbetsförhandlingar som rör hela personalen.

- Det här är ingen glad dag, men vi har hunnit förbereda oss på det här, det kom inte som någon överraskning, säger vd Minna Korkiakoski-Västi.

I juni godkände styrelsen en rad åtgärder som skulle ge en inbesparing på 14 miljoner euro men de åtgärderna räcker alltså inte. Inför budgetarbetet för 2020 kvarstår sparkravet på 14 miljoner.

Enheter kan stängas

Enligt Korkiakoski-Västi räcker det inte bara med samarbetsförhandlingar utan man måste också ta tuffa beslut om servicestrukturen och servicenätet. Den saken bereds som bäst.

- Vi har konstaterat att vi har ett tätt servicenät i vår region och vi vet att det är dyrt för Soite att ordna den servicen.

Korkiakoski-Västi säger att läkarbristen också gör att läkarna inte räcker till alla små enheter

- Så vi köper experttjänster till ett högt pris och det ökar våra kostnader. Det kan hända att någon enhet stänger eller förändras.

Som exempel nämner Korkiakoski-Västi att en skötare kan bli kvar medan läkarkontakten sköts genom konsultationer på distans.

- Just nu utreder vi vad som är tillräckligt nära klienterna. Är det att man kommer till läkare inom 25 minuter? Eller är det att det är maximalt 25 kilometer till läkare?

Främst pensioneringar

Antalet anställda ska främst minskas genom att Soite inte förnyar tidsbundna kontrakt och genom pensioneringar. Det kan också bli fråga om omorganisering av uppgifter som ger möjlighet att minska antalet anställda.

Samkommunen Soite har 3 800 anställda. Samarbetsförhandlingarna pågår i minst sex veckor från 8 oktober. Under den tiden råder rekryteringsstopp.

Oro över arbetsbördan

En enkät bland Soites anställda visar att 3 av 4 oroar sig för att arbetsbördan ska bli för stor framöver. Samtidigt sa 8 av 10 att de trivs med sitt jobb. Mer än 6 av 10 var också nöjda med hur närmaste chef jobbar.

Enkäten genomfördes i början av året och svarsprocenten var drygt 76 procent.