Hoppa till huvudinnehåll

Företagens svårigheter att hitta personal lättar - men arbetskraftsbristen är kvar inom vården och det sociala

Byggarbetare står i en korridor.
Inom byggbranschen bedömer man att rekryteringssvårigheterna minskar som en följd av att byggandet inte ökar lika snabbt som tidigare. Byggarbetare står i en korridor. Bild: Karoliina Simoinen / Yle A-studio,byggplatser,byggarbetsplatser,Uzbekistan,invandrare,Migrationsverket,Uzbeker

Svårigheterna att rekrytera personal börjar lätta inom industrin och byggbranschen, visar en ny barometer. Däremot är det fortsatt brist på arbetskraft inom social- och hälsovården och andra typiskt kommunala jobb.

TE-centralerna presenterar en Yrkesbarometer varje halvår och den senaste visar att det visserligen fortfarande finns brist på arbetskraft, men att den börjar lätta.

En bedömning av drygt 200 olika typer av yrken ger vid handen att det är svårt att rekrytera personal till drygt 50.

Tidigare har listan över yrken med personalbrist toppats av jobb inom byggbranschen, men nu bedöms rekryteringssvårigheterna ha minskat där. Det samma gäller inom industrin.

- Jag tror det finns tecken på en vändning, säger Mika Tuomala vid Arbets- och näringsministeriet.

Svårt hitta både vårdare och läkare

De sektorer som fortfarande dras med rekryteringsproblem är typiskt kommunala jobb, särskilt inom vården.

Det handlar om specialister inom socialvård, barnträdgårdslärare, speciallärare, psykologer, talterapeuter och allmänläkare.

Det är fortfarande också svårt att hitta personal för städjobb.

Barometern pekar också ut yrken där det tvärt om finns ett överutbud av arbetssökande. Antalet sådana yrken är lika stort som för ett halvt år sedan, 21 stycken. Mest överutbud finns det inom yrken som sekreterare, grafiker och it-montörer.