Hoppa till huvudinnehåll

Närpesborna mer positiva till fusion än Kasköborna

Ett äldre par går på gatan. På vägen till vänster om paret kör flera bilar.
Arkivbild från Närpes. Ett äldre par går på gatan. På vägen till vänster om paret kör flera bilar. Bild: Yle/Juho Karlsson Närpes,Österbotten,bilar,höst

Också i Närpes står det jämnt mellan dem som kan tänka sig att gå samman med Kaskö och dem som motsätter sig en fusion. I den invånarenkät som Åbo Akademi har genomfört i Närpes ser ändå en majoritet av dem som svarat positivt på en kommunfusion.

Jämfört med hur Kasköborna röstade i den folkomröstning som hölls på söndagen är Närpesborna något mer positivt inställda till en samgång mellan de två städerna.

Många Närpesbor ger grönt ljus för en fusion. Totalt har 36,8 procent av dem som besvarat enkäten valt något av svarsalternativen Mycket positiv eller ganska positiv inställning till en samgång.

På motsvarande sätt har totalt 33,3 procent svarat Ganska negativ eller Mycket negativ inställning till en samgång.

25,6 procent har svarat att deras inställning varken är positiv eller negativ och 4,3 procent har svarat att de inte vet eller inte tar ställning.

Kim Strandberg, som är professor i statsvetenskap vid Åbo Akademi, tolkar siffrorna som om fusionsfrågan helt enkelt inte är lika eldfängd i Närpes som den är i Kaskö.

Det visas särskilt av att det är så många inte tar direkt ställning, menar Strandberg.

– Den här frågan delar inte Närpesborna. För många är det här helt enkelt inte en så jätteviktig fråga, säger Strandberg.

Kim Strandberg, en vit man med halsduk står framför ett träd i höstskrud.
Professor Kim Strandberg. Kim Strandberg, en vit man med halsduk står framför ett träd i höstskrud. Bild: Yle/Elin Willows statsvetare,kim strandberg

Hur svaren på enkäten fördelar sig enligt ålder anser statsvetaren Strandberg är intressant. Enkäten visar nämligen att det är i ålderskategorin 18-24 som det största motståndet mot en fusion finns.

– Att unga är såhär negativa till en sammanslagning är överraskande tycker jag.

Kaskös dåliga ekonomi skrämmer

Närpesborna har i enkäten också fått uttrycka vad de ser som mest positivt och negativt med en fusion av de två städerna.

Helt klart är det Kaskös dåliga ekonomi som dominerar i svaren, berättar Kim Strandberg.

– Man är väldigt rädda för att Kaskös ekonomi är så dålig och att det så att säga skulle dra med Närpes ner i träsket.

Men många ser också fördelar med en kommunsammanslagning. En konkret sådan, som många Närpesbor har nämnt i sina öppna svar, är djuphamnen i Kaskö. Enligt Kim Strandberg hoppas många även på att en större stad ska synas och höras bättre.

– Det som många verkar tro starkt på är regional framgång, att det skulle bli en större centralort i syd-österbotten.

Svarsprocenten på enkäten i Närpes var relativt låg, 3408 personer eller 45 procent valde att svara på invånarenkäten. Siffran kan jämföras med valdeltagandet i folkomröstningen i Kaskö som landade på hela 75,6 procent.

Kim Strandberg tycker ändå inte att de två siffrorna ska jämföras med varandra.

– 45 procent är jättebra för en enkät. Det vore inte bra om det var en folkomröstning, men det måste vi komma ihåg att det inte är. Det följer inte samma pliktkänsla med en enkät som med en folkomröstning.

Intressant resultat enligt Närpespolitiker

Enligt fullmäktiges första viceordförande i Närpes, Gun Granlund, är resultatet av enkäten väldigt intressant eftersom så många ställer sig positiva till en fusion.

Gun Granlund med mörkt kort hår och glasögon.
Gun Granlund Gun Granlund med mörkt kort hår och glasögon. Bild: Yle/Juho Karlsson politiker,kommuner,Närpes,Österbotten,gun granlund

Att så många förhöll sig neutrala är enlig Granlund också intressant då fullmäktige så småningom ska behandla ärendet.

- En tredjedel tar varken ställning för eller emot. De kanske anser att det är bra att vi tar beslut i fullmäktige.

Granlund är nöjd över att beslutsfattarna nu fått mera information om hur Närpesborna tänker.

- Nu har vi material vad man tänker i olika kommundelar, vad man är bekymrad för eller om det finns något vi kan göra för att avhjälpa eventuella problem.

Enligt Grandlund ska politikerna i höst analysera materialet och den information som finns där. Själv ställer hon sig positiv till en fusion.

- Resultatet hos oss ger underlag för att jag ska kunna fortsätta tycka så.

Artikeln uppdaterades kl 18:25 med kommentarer av Gun Granlund