Hoppa till huvudinnehåll

Varför försvann taxistationen vid Borgå torg? ”Här står ännu kunder och väntar”

Taxistolpe i Borgå vid torget.
Det enda som finns kvar av taxistationen är en tom yta vid torget. Taxistolpe i Borgå vid torget. Bild: Yle/Mikael Kokkola taxibilar,taxistolpe i Borgå

Tända gravljus och mängder av kommentarer på sociala medier visar att Borgåborna ännu inte har kommit över förlusten av sin taxistation.

I årtionden har taxistationen betjänat Borgåborna vid torget. Dag som natt och i ur och skur. På social medier är det många kunder som undrar varför den måste försvinna.

Taxistationen revs på Borgå stads försorg förra veckan. Taxi Porvoo-Borgå hade donerat stationen till staden då företaget upphörde med sin verksamhet tidigare i år.

Enligt stadsstyrelsens ordförande Jaakko Jalonen (SDP) var det fråga om ett normalt förfarande beträffande hyreskontrakt och arrenden.

- Borgå taxi ville säga upp hyresavtalet i förtid, så staden kom emot och tog rivningskostnaderna på sig, säger han.

Borgå taxistation.
Innan rivningen. Borgå taxistation. Bild: Yle/Hedvig Sandell taxibilar,borgå taxistation

Orsaken till att taxibilisterna i Borgå såg det som den bästa lösningen har att göra med den nya taxilagen och stadens kommande planer för hela torgområdet.

- Under de senaste åren förlängde vi hyresavtalet för stationstomten med bara ett år i taget, säger Lars Salomaa, veteran inom taxibranschen i Borgå.

Enligt den nya taxilagen får alla med taxitillstånd fritt plocka upp kunder till exempel i Borgå.

- Då blir det ohållbart att lokalt upprätthålla en egen taxistation, säger han.

Själv minns Lars Salomaa att taxistationen har anor till början av 1970-talet. Också Jaakko Jalonen minns hur det en gång var.

- Man har ju själv varit ung på 80-talet och efter en restaurangkväll stått där och köat efter en taxi, säger Jaakko Jalonen. Man har blivit van med att taxin är där.

Han förstår mycket väl att många Borgåbor saknar sin taxistation, men medaljen har också en frånsida.

- Det är inte Borgås stads uppgift att förse privata företagare med personal- och pausrum.

Taxistolpe i Borgå.
En av de fyra nya taxistolparna i Borgå centrum. Taxistolpe i Borgå. Bild: Yle/Mikael Kokkola taxibilar,taxistolpe i Borgå

Den ivriga debatten på sociala medier ser Jaakko Jalonen som ett gott tecken.

- Det är bra att folk diskuterar och att man vill göra det offentligt på social medier.

Själv har han till och från deltagit i diskussionerna kring taxistationen.

- Ibland har jag skrivit inlägg flera gånger om dagen. Jag har tappat räkning på hur många gånger det har blivit allt som allt.

Efter att taxistationen revs finns det nu fyra olika taxistolpar i centrum. Utanför Kulturhuset Grand står två taxichaufförer och väntar på kunder. De vill gärna kommentera anonymt.

Behövs en bättre lösning

- Här intill där vår taxistation fanns kommer det ännu kunder som ställer sig och väntar, säger den ena taxichauffören. Kunderna tycker synd om oss då vi är utan station.

Båda två ser klara brister i att taxibilarna nu är utspridda på olika platser.

- Inte drömmer vi om en ny station men nog om att vi kunde ha en plats där alla bilar ryms att vänta på kunder.

De får medhåll av Lars Salomaa.

- Vi skulle åtminstone nattetid behöva ha ett enda ställe att vänta på, säger han. Varför inte på det gamla stället, där finns det ju nu plats då stationen har rivits, säger han.

Att inte ha tillgång till personalrum är ibland en utmaning.

- Nu har jag ibland ställt mig bakom en buske i Runebergsparken, säger den ena av de två taxichaufförerna vid stolpen.

En karta över centrum av Borgå. På kartan har fyra taxiplatser märkts ut, tre på Biskopsgatan och en på Ågatan.
Klicka på bilden för att öppna den som större. En karta över centrum av Borgå. På kartan har fyra taxiplatser märkts ut, tre på Biskopsgatan och en på Ågatan. Bild: Borgå stad Borgå,taxibilar,kartor,Taxistolpar i Borgå