Hoppa till huvudinnehåll

Allt fler flyktingar har "fastnat" i lägret Moria på Lesbos – över 4 000 barn lever under hemska förhållanden

Lägret Moria på Lesbos, Grekland 30.9.2019. I bildens mitt ses några uppslagna tält.
Lägret Moria på Lesbos, Grekland 30.9.2019 Lägret Moria på Lesbos, Grekland 30.9.2019. I bildens mitt ses några uppslagna tält. Bild: LEHTIKUVA / AFP Angelos Tzortzinis Grekland,Lesbos,flyktingar,flyktingläger,migranter,asylsökande,hygien (renlighet),kranar,tält

Flyktingar sitter fast i det överfyllda flyktinglägret utanför den lilla byn Moria på den grekiska ön Lesbos. Här finns människor som har överlevt krig, våld och den farliga resan från Turkiet. Nu sitter de fast i ett överfyllt läger, och många av dem har varit länge här - försummade av omvärlden.

Frida Lagerholm, kommunikationsansvarig för den svenska grenen av organisationen Läkare utan gränser, besökte nyligen flyktinglägret Moria.

Hon konstaterar att lägret är avsett för ungefär 3 000 personer men att där i dag finns 13 000 människor. Av dem är över 4 000 barn.

– Förhållandena i lägret är fruktansvärda. Trångboddheten och avfallet är fasansfullt. Och även vår "luttrade" psykolog som har arbetat som frivillig och som har varit med om en hel del, hade svårt att se något ljus i tunneln.

En pågående humanitär akut situation speciellt för barnen

I lägret finns det svårt traumatiserade barn som har sett sina familjemedlemmar dö och som har upplevt sexuellt våld - också inne i det läger de nu vistas i.

Läkare utan gränser försöker ge barnen psykologisk hjälp på en klinik utanför lägret. Lagerholm konstaterar att det är svårt att behandla barnen.

– Barnen behöver få sina trauman bearbetade. Problemet är att då barnen har fått hjälp vid kliniken skickas de tillbaka in i det här fruktansvärda lägret.

Lesbos har blivit en flaskhals

Under de senaste månaderna har det kommit betydligt fler flyktingar och migranter till de grekiska öarna från Turkiet än tidigare.

Lesbos har blivit en flaskhals där människor länge har tvingats vänta på asylbesked. I Moria väntar de på att bli registrerade.

– Många var har varit där i flera år och har tappat allt hopp, säger Frida Lagerholm.

De är fast i det här fängelset― Frida Lagerholm, Läkare utan gränser

– Utanför det officiella lägret i Moria finns det ytterligare ett läger och där är omständigheterna ännu värre. De har inte fått ens tält eller presenningar. De har ingenting. De som bor där har inte tillgång till den service som finns inne i Moria - hur dålig den än är.

– Den första natten vi var här regnade det Det var ett riktigt tropiskt regn. Folk tvingades ändå sova under bar himmel. Det handlade om människor som kan ha varit på flykt under en lång tid och som är utmattade, trötta och hungriga.

Apati drabbar dem som bor länge i läger

Frida Lagerholm talar också om den apati som de internerade i lägren drabbas av. De har svårt att se en framtid och de har svårt att engagera sig i något.

Hon konstaterar att det bland hjälparbetarna finns eldsjälar som försöker aktivera flyktingarna och ge dem avbrott i den monotona lägertillvaron med hjälp av till exempel konstgrupper, musikjippon och skolgång. Men apatin och förtvivlan tar lätt över. Många flyktingar vill se lägret som någonting temporärt som de hela tiden är på väg bort från. De vill inte skapa sig ett liv i lägret.

Flyktingar oich migranter som samlats vid containrar som brunnit ner i en brand i det överfyllda lägret Moria. En kvinna och ett barn omkom i branden 29.9.2019. Lesbos, Grekland 30.9.2019.
Flyktingar och migranter som samlats vid containrar som brunnit ner i en brand i det överfyllda lägret Moria. En kvinna och ett barn omkom i branden 29.9.2019. Lesbos, Grekland 30.9.2019. Flyktingar oich migranter som samlats vid containrar som brunnit ner i en brand i det överfyllda lägret Moria. En kvinna och ett barn omkom i branden 29.9.2019. Lesbos, Grekland 30.9.2019. Bild: LEHTIKUVA / AFP Angelos Tzortzinis Grekland,Lesbos,flyktingar,flyktingläger,migranter,asylsökande,hygien (renlighet),kranar,containrar

Migranter och flyktingar har "fastnat" delvis på grund av EU:s avtal med Turkiet

På grund av EU:s kontroversiella avtal med Turkiet har migranterna "fastnat" i det delvis EU-finansierade lägret på Moria och vet inte hur de ska ta sig vidare. Enligt avtalet får ingen flyttas till fastlandet förrän de grekiska myndigheterna har behandlat deras dokument och fattat asylbeslut.

Snabbfakta: Avtalet mellan Turkiet och EU om flyktingar som inte släpps vidare till Europa

I mars 2016 kom EU och Turkiet överens om att stoppa "den irreguljära* migrationen" från Turkiet till EU "för att förstöra människosmugglarnas affärsmodell och för att ge migranterna ett alternativ till att riskera livet".
Avtalets rättsliga status är oklar och ses som en politisk överenskommelse. Det handlar bland annat om följande:

  • Alla nya irreguljära migranter som tar sig från Turkiet till de grekiska öarna kommer att återsändas till Turkiet. Migranter som inte ansöker om asyl eller vars ansökan anses vara ogrundad eller har nekats prövning sänds tillbaka till Turkiet. Ingen form av kollektiva utvisningar genomförs, och alla migranter utlovas skydd i enlighet med tillämpliga internationella standarder (flyktingar får till exempel inte utvisas eller avvisas till platser där deras liv eller frihet är i fara). EU står för kostnaderna för återsändandet av de irreguljära migranterna.
  • EU garanterar ett utbyte: För varje syrier som återsänds till Turkiet från de grekiska öarna kommer en annan syrier från Turkiet att vidarebosättas i EU
  • EU anslår tre miljarder euro för flyktinghjälp i Turkiet och kommer senare att mobilisera ytterligare tre miljarder euro.
  • EU och Turkiet gjuter nytt liv i anslutningsprocessen (Turkiets medlemskap i EU) - förutsatt att Turkiet uppfyller de krav som EU ställer på landet.
  • EU och medlemsstaterna ska arbeta tillsammans med Turkiet för att förbättra de humanitära förhållandena i Syrien, i synnerhet i områden nära den turkiska gränsen. Avsikten är att lokalbefolkningen och flyktingarna kan bo i säkrare områden.
  • EU-kommissionen meddelade i början av år 2019 att avtalet fått önskad effekt; antalet migranter som kommit till EU via Medelhavet har minskat kraftigt och också dödsfallen har minskat
  • Bland annat Amnesty och Human Rights Watch kritiserar överenskommelsen och anser att Turkiet inte är ett tillräckligt säkert land för att asylsökande ska kunna återsändas dit utan risk för att utsättas för tortyr eller omänsklig eller förnedrande behandling.

Källa: Europeiska rådet , Migrationsinfo.se , Europaportalen

* Irreguljär migration handlar om personer som rest in i ett land utan tillstånd eller som kommit in i landet lagligt och därefter förlorat sitt tillstånd att stanna kvar. Människor som ännu inte sökt asyl räknas också in i gruppen irreguljära migranter.


Plastbitar som varit del av lekar för barn ses i en vattenpöl i lägret Moria på Lesbos, Grekland 20.5.2018
Barnen leker med plastkorkar i lägret Moria på Lesbos, Grekland 20.5.2018 Plastbitar som varit del av lekar för barn ses i en vattenpöl i lägret Moria på Lesbos, Grekland 20.5.2018 Bild: All Over Press Grekland,Lesbos,flyktingar,flyktingläger,migranter,asylsökande,moria

Larm slogs redan för över ett år sedan

FN:s flyktingorganisation UNHCR talade för ett år sedan om att förhållanden i lägret håller på att "nå kokpunkten". Också många biståndsorganisationer slog larm.

Levnadsförhållandena i lägret är extremt dåliga. Det råder brist på mat, mediciner och hygienartiklar.

Både kravaller och våld har förekommit i det överbefolkade lägret, och kvinnor upplever otrygghet.

– Kvinnor utsätts för sexuellt våld och vågar till exempel inte gå på toaletten på natten. De använder sig hellre av blöjor vilket känns förnedrande för dem, konstaterar Lagerholm.

De människor som har ”tur” är inhysta i containrar men de flesta bor i tunna, oisolerade tält. Ungefär 8 000 personer bor i FN:s flyktingtält som är utspridda över olivfälten i närheten av byn Moria.

Mentala problem vanliga - också hos barnen

Mentala problem är inte ovanliga i lägret. Tillgången på sjukvård är dålig, asylprocesserna haltar svårt, och de långa väntetiderna och instängdheten påverkar hälsan både fysiskt och psykiskt. Bristen på tolkar förvårar kommunikationen.

Här finns många familjer - och många små barn. Under vintermånaderna blir situationen ännu svårare, och många hälsoproblem är ett direkt resultat av den miljö barnen befinner sig i. Också bristen på vaccineringar är ett stort problem.

Speciellt de ensamkommande barnen är mycket utsatta. FN:s flyktingorganisation UNHCR har krävt att de grekiska myndigheterna med det snaraste vidtar åtgärder för att skydda barnen och föra dem till en tryggare plats.

Självskadebeteende är vanligt bland barnen, och många har försökt begå självmord, uppger organisationen Läkare utan gränser (MSF).

– Vi är nu alldeles speciellt bekymrad över den annalkande vintern och hur flyktingarna i Moria ska klara av den, säger Lagerholm.

Flyktinglägret Moria på Lesbos, Grekland 1.11.2018.
Flyktinglägret Moria på Lesbos, Grekland 1.11.2018. Flyktinglägret Moria på Lesbos, Grekland 1.11.2018. Bild: All Over Press Grekland,Lesbos,flyktingar,flyktingläger,migranter,asylsökande,moria
En man bärande på ett barn går genom tältby utanför flyktinglägret Moria på Lesbos.
De flesta i lägret har kommit från Syrien, Afghanistan och Kongo-Kinshasa, uppger UNHCR. En man bärande på ett barn går genom tältby utanför flyktinglägret Moria på Lesbos. Bild: All Over Press Grekland,Lesbos,flyktingar,migranter

Skulle ursprungligen vara ett tillfälligt övergångsläger

När centret Moria öppnades 2015 skulle det fungera som transitläger för flyktingar som skulle identifieras och registreras.

Men efter EU:s överenskommelse med Turkiet i mars 2016 blev Moria ett interneringsläger där människor stannade.

En kvinna tvättar ansiktet i flyktinglägret Moria på Lesbos, Grekland. Oktober 2018.
Hygiennivån är svår att upprätthålla i flyktinglägret Moria på Lesbos, Grekland. Oktober 2018. En kvinna tvättar ansiktet i flyktinglägret Moria på Lesbos, Grekland. Oktober 2018. Bild: All Over Press Grekland,Lesbos,flyktingar,flyktingläger,migranter,asylsökande,hygien (renlighet),kranar

Grekland lovar nu flytta migranter från öarna

– Asylsökande personer kommer att flyttas från de överfyllda lägren på de grekiska öarna till fastlandet, lovar de grekiska myndigheterna.

Beslutet kommer dagen efter den våldsamma branden i flyktinglägret Moria. Där två personer omkom och minst 17 människor skadades i branden.

Regeringen uppges ha för avsikt att flytta minst 3 000 personer inom oktober månad. Senast 2020 har regeringen för avsikt att skicka tillbaka 10 000 flyktingar till Turkiet.

FN:s flyktingorganisation UNHCR varnade i dag för att situationen i Moria är mycket kritisk och att det behövs åtgärder omedelbart. UNHCR kräver också att förflyttningen av människor sker i snabbare takt och att levnadsvillkoren förbättras.

Migranter som anländer 16.9.2019 till Lesbos från Turkiet. I bildens mitt ses en man med ett spädbarn, i bakgrunden en ribbåt.
Migranter som anlände 16.9.2019 till Lesbos över Egeiska havet från Turket. Smugglare har efter en paus åter börjat transportera flyktingar med båtar till öarna Lesbos, Samos, Kos, Leros och Chios stränder. Migranter som anländer 16.9.2019 till Lesbos från Turkiet. I bildens mitt ses en man med ett spädbarn, i bakgrunden en ribbåt. Bild: LEHTIKUVA / AFP Aris Messinis Grekland,Lesbos,flyktingar,flyktingläger,migranter,asylsökande

Källor: Läkare utan gränser, UNHCR, DW, The Guardian, AFP, Reuters