Hoppa till huvudinnehåll

"Dags att sluta se Afrika som en instabil och fattig kontinent" - blivande kommissionären Jutta Urpilainen hördes av EU-parlamentet

Jutta Urpilainen talar och gestikulerar.
Efter dagens hörande finns det inget som tyder på att parlamentet skulle sätta sig på tvären kring utnämningen av Jutta Urpilainen. Jutta Urpilainen talar och gestikulerar. Bild: AFP / Lehtikuva Jutta Urpilainen,EU,Europaparlamentet

EU-parlamentet har under förmiddagen hört finlänska kommissionärskandidaten Jutta Urpilainen. I sin framtida roll kommer Urpilainen sköta biståndsfrågor och internationella partnerskap.

I sitt inledande anförande inför EU-parlamentets utskott för utveckling lyfte Urpilainen fram sitt långvariga engagemang för det europeiska samarbetet.

Hon säger att hon som ung och aktiv EU-förespråkare inte hade kunnat ana att hon någon dag kommer att vara nominerad för uppdraget som kommissionär.

Som kommissionär kommer Urpilainen att ansvara för EU:s biståndspolitik i samarbete med den blivande höga utrikespolitiska representanten Josep Borrell.

Samarbetet mellan EU och Afrika kommer vara en central del av Urpilainens blivande portfölj.

Urpilainen kommer bland annat att ansvara för en ny strategi för samarbetet mellan EU och Afrika.

Se Afrika som en hoppets kontinent

Enligt Urpilainen är det på tiden att skaka av sig bilden av Afrika som en instabil och fattig kontinent. Tvärtom borde man enligt Urpilainen se Afrika som en hoppets kontinent.

EU kan bidra till att stöda en positiv utveckling i Afrika och i övriga delar av världen, säger Urpilainen.

Hon lyfte fram betydelsen av utbildning och i synnerhet flickors möjlighet att gå i skola.

Det är också viktigt att skolorna håller måttet så att barn och unga får de färdigheter de behöver i framtiden, konstaterade Urpilainen som själv är utbildad lärare.

Näringslivets insats behövs

Samtidigt som EU är världens största bidragsgivare kan unionen inte ensam rädda världen, konstaterar Urpilainen.

Biståndspolitiken ska basera sig på partnerskap mellan jämbördiga parter. Enligt Urpilainen är det viktigt att sända en signal om man vill ha en jämbördig relationen med sin omgivning.

Näringslivet har också en viktig roll vad samarbetet mellan EU och Afrika beträffar.

Urpilainen säger att det finns ett behov att skapa 18 miljoner nya arbetstillfällen per år i södra Afrika. Det här är inte möjligt utan en insats från näringslivet.

EU-parlamentet avgör kommissionärernas öde

Hörandena av de blivande kommissionärerna är en central del av tillsättandet av en ny kommission.

Samtliga kommissionärskandidater hörs i sina respektive utskott som utvärderar kandidaterna.

Om parlamentet väljer att rata en kandidat blir medlemsländerna tvungna att presentera andra alternativ för kommissionärsjobbet.

Tillsvidare har både Ungerns och Rumäniens kandidater ratats av parlamentets rättsliga utskott som synar samtliga kandidater.

Det finns ändå inget som tyder på att parlamentet skulle sätta sig på tvären vad utnämningen av Urpilainen beträffar.

- Jag tycker att kommissionären gav svar på ett stort antal frågor. Jag välkomnar att hon särskilt betonar att hon vill ha en nära dialog med Europaparlamentet vilket kommer att vara helt avgörande med tanke på att utveckla den kommande biståndspolitiken, säger utvecklingsutskottets svenska ordförande Thomas Tobé (EPP).

Kabinettchef från näringslivet

I samband med en presskonferens efter hörandet i Europaparlamentet gick Urpilainen ut med att tidigare chefen för Näringslivet EK:s Brysselkontor Taneli Lahti blir hennes kabinettchef.

Lahti har tidigare fungerat som kabinettchef för kommissionärerna Jyrki Katainen samt Valdis Dombrovskis.

I Olli Rehns kabinett fungerade Lahti som ekonomisk rådgivare.

Läs också

Nyligen publicerat - Utrikes