Hoppa till huvudinnehåll

Nytt efterlängtat språktest ska hjälpa finlandssvenska barn med språksvårigheter

Barn krattar höstlöv.
Finlandssvenska barns språkutveckling kan nu undersökas med ett nytt test. Barn krattar höstlöv. Bild: Yle/Stefan Paavola barn (åldersgrupper),daghem

Ett nytt finlandssvenskt språktest för barn har utvecklats vid Åbo Akademi. Testet är ett samarbete mellan ämnena psykologi och logopedi.

Det råder en brist på finlandssvenskt testmaterial och därför har man velat utveckla ett test som är specifikt för finlandssvenska förhållanden.

Varken finska eller rikssvenska test är optimala för de här ändamålen, utan testerna behöver anpassas till finlandssvenska förhållanden.

- Det finska går inte att använda och de svenska testerna från Sverige kan heller inte användas direkt eftersom språket och kulturen inte är densamma. Det behövs test som är anpassade för just den här gruppen, säger Matti Laine, professor i psykologi.

Testet är utvecklat för barn och unga i åldern sex till tolv år och består av sextio svartvita bilder som illustrerar olika aktiviteter i stigande svårighetsgrad.

Bilderna visas i snabb takt och testpersonen ska så fort som möjligt säga vilken handling det är frågan om. Med hjälp av det kan man mäta barnets språkliga förmåga.

- Finns det en misstanke om att ett barn eller en ungdom har språkliga svårigheter, så måste vi ha verktyg för att kunna få information. Eftersom det inte finns så många test, är det här ett tillägg som vi är mycket glada över, säger Pirkko Rautakoski, akademilektor i logopedi.

Matti Laine och Pirkko Rautakoski står på gatan utanför Arken.
Matti Laine och Pirkko Rautakoski har samarbetat kring det nya språktestet. Matti Laine och Pirkko Rautakoski står på gatan utanför Arken. Bild: Annika Holmbom / Yle logopedi,Åbo Akademi,psykologi,talterapi,språkutveckling,Pirkko Rautakoski

Efter testet gör en psykolog eller talterapeut en analys av hur många ord barnet har benämnt. Också eventuella feltyper analyseras. Dylika test behövs alltså för att kunna planera stödåtgärder.

- Det kan till exempel hända att barnet benämner något som är kanske lite ditåt men inte exakt korrekt, vilket också kan ge information till talterapeuter och psykologer, förklarar Pirkko Rautakoski.

Ursprungligen utvecklades testet på finska, men för att testet ska kunna tillämpas krävs det så kallade normer, det vill säga, man måste veta vad barnens ålderstypiska prestationsförmåga är i en viss ålder.

- Då man vet hur många bilder till exempel barnen oftast svarar rätt på i en viss ålder, så kan man också genom testet konstatera ifall ett enstaka barns prestation är på samma nivå, förklarar Matti Laine som också varit med och utvecklat det finska testet.

Således var man tvungen att genomföra mängder av testningar med hundratals finlandssvenska barn för att kunna etablera normerna för den finlandssvenska kontexten. Tolv logopedistuderande deltog i testningarna i olika skolor i Svenskfinland.

Svenska test kan ge en feldiagnos

Processen har varit arbetsdryg, men nu är alltså testet tillgängligt för dem som arbetar med frågor som rör språklig utveckling hos barn. Men skulle det inte varit möjligt att försöka använda ett liknande test utvecklat i Sverige?

- Problemet är att språket är annorlunda. Finlandssvenskan är inte samma som rikssvenskan och i benämningstestet finns det bilder för vilka du kan använda andra ord här än i Sverige.

Också språkbakgrunden spelar en tydlig roll. Bland annat märkte forskarna under projektets gång att enspråkigt svenska barn presterade bättre än de tvåspråkiga. Det här spelar en stor roll till exempel då testresultaten tolkas.

- Skulle man ta svenska normer som härstammar från enspråkigt svenska förhållanden, då skulle finlandssvenska barn och ungdomar automatiskt prestera sämre, vilket kunde väcka en felaktig misstanke om att det finns några problem. Därför måste testen anpassas, både med tanke på ordförrådet och delvis också kulturellt till den språkkultur som är relevant för Svenskfinland.

Verbbenämningstestet har utvecklats i samarbete med Niilo Mäki Institutet, som en del av deras stora ILS projekt – Inlärning och stöd i finlandssvenska skolor.