Hoppa till huvudinnehåll

Ja tack till utveckling av Stallörsparken i Ekenäs – men gör det försiktigt, säger invånare i enkät

Knipans strand i Ekenäs en vacker dag i juli.
En del besöker Stallörsparken för att ta sig ett dopp på sommaren. Knipans strand i Ekenäs en vacker dag i juli. Bild: Yle/ Bubi Asplund badstränder,Ekenäs,soldyrkare,Västnyland,Raseborg

Över 600 raseborgare ville vara med och påverka utvecklingen av Stallörsparken och besvarade stadens enkät. Förbättringar behövs bland annat när det gäller säkerheten för cyklister och fotgängare.

Stallörsparken i hjärtat av Ekenäs ska få en ny detaljplan. För att involvera invånarna i processen gjorde Raseborg stad en enkät som fick 750 svar.

Majoriteten av svaren kom från kommuninvånare i åldern 26-55 år.

Bo Kaspers Orkester på juli festivalen i Ekenäs.
Evenemangen är en viktig del av Stallörsparken. Bilden är från en konsert som ordnades år 2017. Bo Kaspers Orkester på juli festivalen i Ekenäs. Bild: Yle/Sofia Kajander Västnyland,Ekenäs,Bo Kaspers orkester,stallörsparken

De flesta som svarade besöker Stallörsparken på grund av områdets många restauranger. Vanliga orsaker till besök är evenemang, stranden, lekparken eller bara allmän vistelse i parken.

Områdets viktigaste element är enligt enkätsvaren havet och evenemangen.

Stallörsparken behöver inte nya byggnader

Kontentan av enkätsvaren är att de allra flesta ser utvecklingen av området som en positiv sak men att utvecklingen bör vara försiktig.

Enligt enkätrapporten borde utvecklingen ska genom park- och gatuplanering och inte i form av nybyggnation.

Stallörsparken med gröna träd och gräsmattor i Ekenäs.
Själva parken får inte bli mindre när området utvecklas, betonar de som svarat på enkäten. Stallörsparken med gröna träd och gräsmattor i Ekenäs. Bild: Marica Hildén / Yle Ekenäs,Raseborg,Västnyland,stallörsparken

Eventuella nya byggnader får inte nagga parkområdet i kanten och det är också viktigt att det passar in i miljön.

Flera restauranger behövs inte på området men gärna ett café eller en mataffär eller andra små försäljningsbodar i stil med de i Bromarv skärgårdshamn.

Olika syn på parkeringen

När det gäller den omdebatterade parkeringen i området var medeltalet för svaren nära neutral.

Nuvarande parkering och trafikarrangemang i området fick mest negativa kommentarer i de öppna svaren.

Trots det nya förbudet på Strandallén i Ekenäs kör och parkerar bilar där.
Trafikarrangemangen vid Strandallén diskuteras med jämna mellanrum. Trots det nya förbudet på Strandallén i Ekenäs kör och parkerar bilar där. Bild: YLE körförbud,Raseborg,Ekenäs

En del vill helt förbjuda motortrafik ute på udden medan andra tyckte det var viktigt att komma nära service och båtbryggor med bil.

Bättre skyltning för bilparkering och behov av parkeringsövervakning på sommaren lyftes också fram i de öppna svaren.

Strandpromenaden borde förlängas

Stallörsparken upplevs inte som en säker plats för cyklister och fotgängare och bör förbättras, anser de som svarade på enkäten.

Bland kommentarerna lyftes en ny rutt fram som skulle innebära att man kunde gå runt staden längs stranden ända till Hotel Seafront på norra sidan Pojoviksbron.

Ett annat önskemål är att den nuvarande strandrutten skulle förbättras så att cyklister och rullskridskoåkare också kunde använda den.

Hamnen borde bli bättre för större båtar

När det gäller båtlivet i området upplever de flesta att det är både lätt att använda hamnen och att hitta tjänsterna.

Norra hamnen, bild tagen från baywatch.
Bränslestationen skulle kunna serva också större båtar om den flyttades längre ut. Norra hamnen, bild tagen från baywatch. Bild: Matilda Salo / Yle Raseborg,Västnyland,Ekenäs,hamn,hav,vatten,båtar,baywatch

Gästbåtplatsernas tillgänglighet upplevs ändå som otillräcklig. På önskelistan finns både flera platser för större platser och flera korttidsplatser för små båtar.

Sjösättningsplatsens placering upplevs inte som jättebra och några anser att tankstationen borde flyttas längre ut så att också större båtar kunde besöka den.