Hoppa till huvudinnehåll

Nämnden för attraktionskraft: Lägg ner upplevelsegruvan i Tytyri

lastbilar inne i kalkgruva
Lastbilar i den gamla kalkgruvan i Lojo. lastbilar inne i kalkgruva muru pops down in tytyri

Lojo borde avsluta verksamheten kring upplevelsegruvan i Tytyri - det föreslog nämnden för attraktionskraft på sitt möte i tisdags (1.10) efter omröstning.

Nämnden föreslår att man borde upphöra med projektet i slutet av det här året.

Redan i somras föreslog socialdemokraten Pirjo-Leena Forsström att museiverksamheten i Tytyri-gruvan måste justeras så att den blir ekonomiskt realistisk. I fjol gjorde verksamheten ett minusresultat på mer än 140 000 euro.

I tisdags föreslog socialdemokraten Taina Lackman att verksamheten kring upplevelsegruvan skall läggas ner, och att planerna på bolagisering skall skrotas.

Efter omröstning blev resultatet jämnt, men ordförandes röst avgjorde till fördel för Lackmans förslag. Nämnden beslöt alltså att Lojo stad drar sig ur projektet från och med år 2020.

Samtidigt utesluter nämnden inte att ett gruvmuseum kunde verka i Lojo också i framtiden - antingen i själva Tytyri-gruvan eller på något annat ställe.

Det slutliga beslutet kring Upplevelsemuseets framtid fattas när staden gör upp nästa års budget.