Hoppa till huvudinnehåll

PTT: Sämre utsikter för skogsbranschen – klimatförändringen och en skakig världsekonomi leder till svagare virkeshandel

Ekonomiskog.
I år avverkas mindre skog än i fjol och samma utveckling sker också nästa år, enligt PTT. Ekonomiskog. Bild: Yle/ Tuula Nyberg skogar,träd,skogsindustri,ekonomiskogar

Virkeshandeln minskar i år och priset på virke kommer att minska jämfört med i fjol, enligt Pellervo ekonomiska forskning PTT.

Extrema väderfenomen som till exempel stormar blir vanligare i samma takt som klimatuppvärmningen fortskrider.

Det här har gjort att det finns rikligt med virke på marknaden och priset på trä har sjunkit. Till följd av det här har också Finlands konkurrensläge inom skogsindustrin försvagats.

På samma gång drabbas de viktigaste exportländerna inom skogsbranschen av en svagare ekonomi och det här har minskat efterfrågan på skogsindustrins produkter.

Dessutom minskar behovet av nytt inhemskt virke eftersom det finns restvirke från i fjol och på grund av användningen av importerat trä.

Stor svacka på kommande efter rekordåret i fjol

I fjol var virkeshandeln och skogsavverkningen exceptionellt livlig i Finland. Också det här gör att virkeshandeln minskar jämfört med i fjol.

Enligt PTT:s forskningschef Paula Horne kommer skogshandeln att uppleva en stor svacka i år på grund av konkurrensläget och av att efterfrågan på virke avtar.

Priset på massaved stiger i år, enligt PTT. Efterfrågan på rundvirke minskar på grund av sågindustrins försvagade exportutsikter och priset på rundvirke kommer att minska betydligt jämfört med fjolårets rekordpriser.

Skogsägarna kommer att göra mindre vinst jämfört med rekordåret i fjol, enligt PTT. Det på grund av att virkeshandeln minskar och att det främst är massaved och rundvirke som går åt just nu.

Inkomsterna för privata skogsägare beräknas minska i år till sammanlagt cirka 2 miljarder euro från 2,3 miljarder euro eftersom priset på virke sjunker. Inkomsterna minskar med ett par procent också nästa år, förutspår PTT.

Rekordåret inom skogshandeln i fjol berodde enligt PTT långt på stora investeringar som gjordes i produktionen. I år och nästa år minskar användningen av virke inom trämassaindustrin men den totala användningen av trä hålls stabil, vilket innebär att mängden importvirke kommer att öka en aning.

I år avverkas mindre skog än i fjol och samma utveckling sker också nästa år. Mest minskar avverkningen av granskogar.

Artikeln kompletterades klockan 13.15 med information om hur mycket inkomsterna för privata skogsägare beräknas minska i år jämfört med i fjol.