Hoppa till huvudinnehåll

Självmord, psykisk ohälsa, sämre mat och medicinbrist – brexit kan få "katastrofala följder" för britternas hälsa, varnar forskare

Big Ben, bilden tagen underifrån.
Ifall Storbritannien lämnar EU utan avtal hotas britternas hälsa på olika sätt, konstaterar forskare. Omfattningen av detta förblir oklart, men landet är inte tillräckligt förberett på det som komma ska, bedömer forskarna i sin analys. Big Ben, bilden tagen underifrån. Bild: Daniel Olin Westminsterpalatset,Storbritannien,klockor,offentliga byggnader

Storbritannien är inte förberett på de effekter brexit kommer att ha på britternas hälsa. Det menar ny forskning som nyligen publicerades i The British Medical Journal. Enligt forskarna som Svenska Yle talat med kommer bland annat självmord och sjukdomar som tuberkulos och HIV sannolikt att öka.

I fall det blir ett avtalslöst utträde ur EU för Storbritannien kommer det att påverka britternas hälsa på många olika sätt, tror forskare.

Eller rättare sagt, oavsett hurudant brexit det blir, kommer tumultet som uppstår efteråt sannolikt påverka britternas hälsa.

Ett avtalslöst brexit börjar dock verka allt mera sannolikt.

– Jag hyser inga tvivel om att en no deal-brexit skulle få katastrofala följder för vår hälsa, säger Martin McKee, professor i europeisk folkhälsa vid London School of Hygiene and Tropical Medicine (LSHTM) till Svenska Yle.

McKee är en av de forskare som ligger bakom forskningen.

I hur stor omfattning de här effekterna skulle slå mot britternas hälsa är däremot svårt att säga, konstaterar forskarna i sin analys.

Klart är ändå att Storbritannien inte är tillräckligt förberett på vad brexit innebär för folkhälsan, är forskarnas analys.

– Det vi har gjort i den här forskningen är det som varenda vettig regering borde ha gjort, det vill säga undersökt hur ett utträde påverkar hälsan, säger McKee som menar att regeringen inte gjort det grundläggande arbete som skulle krävas.

Forskarna understryker att de inte gjort en heltäckande bedömning av hälsoeffekterna, de har snarare samlat data för att skapa ett ramverk för det som måste tas i beaktande vid brexit, en så kallad "check list".

May Van Schalkwyk och Martin McKee poserar framför en plansch.
May Van Schalkwyk och Martin McKee är en del av det brittiska forskarteam som analyserat vilka hälsoeffekter brexit sannolikt kommer att föra med sig. May Van Schalkwyk och Martin McKee poserar framför en plansch. Brexit,hälsa,Storbritannien,forskning,forskare

Fler dödsfall och sjukdomar

Enligt forskarna skulle självmord, psykisk ohälsa och alkoholrelaterade dödsfall öka.

Risken för att dö och drabbas av smittsamma sjukdomar som tuberkulos och HIV skulle öka eftersom tillgången till vård skulle försämras.

– Det här i kombination med en situation där exempelvis fattigdom och dåliga levnads- och arbetsvillkor ökar samtidigt som tillgången till vård försämras gör att smittsamma sjukdomar lättare sprider sig, säger doktorand May Van Schalkwyk som även hon ingår i forskarteamet.

Hur omfattande konsekvenserna blir är dock beroende av hur väl man lyckas stävja den ekonomiska svackan, understryker forskarna.

– Vi har redan nu rekordnivåer av hemlöshet, efterfrågan på mathjälp ökar hela tiden, folk har inte jobb eller enbart deltidsjobb. Detta är alltså läget just nu och pengarna kommer enbart att minska vid ett utträde så läget är enligt oss mycket oroväckande, säger McKee.

Forskarna är även bekymrade över livsmedelssituationen.

Man befarar att kvaliteten, tillgången och säkerheten vad gäller livsmedel blir lidande.

Ifall transportkostnaderna ökar och det börjar råda brist på utländsk arbetskraft, kan det orsaka avbrott i exempelvis tillgången på frukt och grönsaker.

Speciellt de med små inkomster skulle lida av dessa konsekvenser eftersom det skulle leda till hälsoproblem.

– Det här drabbar de redan mest utsatta grupperna hårdast. Det ökar ojämlikheten ytterligare och de som redan kämpar med hälsa och välbefinnande kommer då att få det svårare, menar Van Schalkwyk.

Alla samhällsnivåer påverkas

Enligt ett flertal prognoser skulle ett avtalslöst utträde innebära en ekonomisk svacka för Storbritannien.

Svackan skulle i sin tur leda till ökad arbetslöshet och höja priset på importprodukter, vilket påverkar folks hälsa.

Van Schalkwyk berättar att de analyserat hur samtliga samhällssektorer skulle påverkas av att samarbetet med EU avbryts.

– Vi har också sett på tidigare litteratur och tidigare erfarenheter och gjort en övergripande analys. Vi tror att det enbart är via en noggrann analys på detaljnivå som vi kan vara beredda på ett avtalslöst brexit, säger Van Schalkwyk.

Enligt premiärminister Boris Johnson kommer Storbritannien att lämna EU den sista oktober, och om detta stämmer kommer det så kallade no deal-scenariot att vara ett faktum.

Jag hyser inga tvivel om att en no deal-brexit skulle få katastrofala följder för vår hälsa― Martin McKee, professor i europeisk folkhälsa vid London School of Hygiene and Tropical Medicine

En möjlig positiv effekt av brexit kan vara en minskning av antalet trafikolyckor, eftersom den internationella långtradartrafiken skulle minska med över 80 procent.

Det här har man kommit fram till då man jämfört med hur det varit under tidigare ekonomiska lågkonjunkturer.

Vissa drabbas hårdare

Livsmedelsbristen kan även leda till oroligheter och hamstrande av livsmedel.

Speciellt hårt skulle detta i så fall drabba ekonomin på landsbygden och små familjeföretag.

Detta kan leda till ökad psykisk ohälsa och även ökad risk för självmord, vilket man sett från tidigare motsvarande lågkonjunkturer.

– Sedan vi gjorde forskningen har vi blivit allt mer oroade för inre oroligheter. Vi har nämligen nu en regering som aktivt spär på tudelningen i samhället, anser McKee och Van Schalkwyk.

Forskarna påpekar också att ett utträde ur EU innebär att britterna förlorar tillgången till det datasystem som används inom Schengenområdet, som bland annat innehåller information om efterlysta personer.

Person plockar frukter i plastpåse. I bakgrunden syns flera lådor av äpplen.
Vid ett utträde ur EU befarar forskare att kvaliteten, tillgången och säkerheten vad gäller livsmedel blir lidande. Det kommer blir svårare att få tag på frukt och priserna kommer därför höjas Person plockar frukter i plastpåse. I bakgrunden syns flera lådor av äpplen. Bild: Mostphotos/ Lev Dolgachov äpple,frukt,frukter,livsmedelsaffärer,Livsmedelsbutik,plastpåsar,plastkassar,fruktdisk

Blodplasma, personalbrist och transportproblem

Vad gäller hälso- och sjukvården hotas den av exempelvis transportproblem av mediciner och medicinskteknisk utrustning.

– Vi är verkligen oroade över tillgången på mediciner trots att regeringen kommer med sina övertygelser, säger McKee.

Det är fortfarande oklart hur Storbritannien i fortsättningen ska kunna förses med tillräckligt av exempelvis blodplasma och preparat gjorda av det.

– Vi är också oroade för tillgång på material som exempelvis plast- och gummihandskar, det är sannolikt att det kommer råda brist på sådant, säger McKee.

Hälso- och framför allt socialsektorn är dessutom beroende av utländsk arbetskraft, speciellt från EU.

– De kommer helt enkelt inte längre att komma hit, säger McKee.

Forskarna summerar att det är svårt att tillförlitligt bedöma alla hälsorisker ett avtalslöst utträde ur EU för med sig.

Storbritannien har varit en del av EU i 46 år och EU:s lagstiftning och praxis styr över så gott som samtliga samhällsområden.

Understrykas bör dock att den brittiska regeringen har försäkrat att det inte kommer att bli några problem för britternas hälsa i och med ett utträde.

Det här har forskarna svårt att tro på.

Enligt dem är man långt ifrån förberedd.

– Vi är inne i en ond cirkel där vi ser att vi inte är redo för det som komma ska, säger Van Schalkwyk.

Läs också

Nyligen publicerat - Samhälle