Hoppa till huvudinnehåll

Vet du tillräckligt om samerna? Rapport prickar Finland för brist på kunskap om samer

Hur bekant är du med den samiska kulturen? Enligt den senaste rapporten av den Europeiska kommissionen mot rasism och intolerans (ECRI) vet finländare allt för lite om sitt eget lands ursprungsfolk.

ECRI granskar och bedömer EU medlemsstaternas lagstiftning, politik och andra medel för att förebygga rasism.

I ECRI:s senaste rapport får Finland beröm för de redan vidtagna och pågående åtgärderna för att öka medvetenheten och kunskaperna om samerna.

Men rapporten pekar också ut kunskapsbristen som fortfarande råder hos majoriteten av befolkningen.

Forskning, undervisning och kampanjer ökar kunskapen

ECRI föreslår att man tar itu med kunskapsbristen i bland annat skolundervisningen, och påpekar att skolböckerna i Finland ännu inte innehåller tillräckligt med information om den samiska kulturen.

Samiska representanter har också talat för att man i Finland skulle fira den samiska nationaldagen på nationell nivå, också i skolor.

Olika informationskampanjer kunde också vara ett sätt att få finländare att bekanta sig med samer och deras kultur.

Dessutom kunde myndigheterna uppmana relevanta lokala aktörer att delta i forskning och dialog som syftar till att bättre integrera samerna i samhället.

Genom att öka kunskapen och medvetenheten om samerna och deras historia, språk, kultur, näring, livsstil och identitet minskar risken för diskriminering och hatpropaganda, menar ECRI.

Samerna i Finland

  • I Finland bor cirka 7000 samer.
  • Samerna i Finland talar tre olika språk, nämligen nord-, enare- och skoltsamiska.
  • Samerna är Nordeuropas enda ursprungsfolk.
  • Ett ursprungsfolk är ett folk vars förfäder har bott på ett område när det erövrades eller bebyggdes, eller redan innan nuvarande nationsgränser slogs fast.
  • Samernas nationaldag firas den 6 februari.
  • Samernas egen flagga godkändes år 1986. Flaggan upprepar den samiska folkdräktens färger, rött, grönt, blått och gult.
  • Ringen symboliserar solens och månens cirkel. Den blå halvan är månen och den röda är solen.
Saamen lippu
Den samiska flaggan. Saamen lippu flagga,samer

Den femte rapporten om Finland

ECRI kommer med tjugo rekommendationer om hur rasism och intolerans bör motverkas, i sin femte rapporten om Finland.

En rekommendation är att öka mångfalden inom poliskåren så att den bättre avspeglar befolkningens mångfald.

För att bättre kunna bevaka olika gruppers ställning i samhället, pekar ECRI också på behovet av att samla in data om etniskt ursprung, språk, religion, kön och nationalitet.

ECRI framhåller också vikten av en strategi för att motverka rasistisk och homo- och transfobisk hatpropaganda.

Hur Finland genomfört rekommendationerna kommer att granskas om högst två år.