Hoppa till huvudinnehåll

Tenala och Pojo mister dagverksamhet för äldre - Raseborg planerar verksamhet enbart i Karis och Ekenäs

Gammalt grönt hus i Ekenäs där dagverksamheten finns.
Här finns dagverksamheten för äldre i Ekenäs. Om planerna godkänns så fortsätter dagverksamheten här och även i Karis. Gammalt grönt hus i Ekenäs där dagverksamheten finns. Bild: Felicia Wadenström / Yle Raseborg,Ekenäs,Västnyland,dagverksamhet i Ekenäs

Dagverksamheten i Raseborg finns antagligen bara på två orter i framtiden. De äldre kan då söka sig till dagverksamhet i Karis och Ekenäs.

Det finns nu dagverksamhet för äldre i Ekenäs, Tenala, Karis och Pojo.

Kirsi Ala-Jaakkola, chef för äldreservice i Raseborg, säger att målsättningen nu är att ha dagverksamhet i Karis och Ekenäs.

- Vi har inte med nuvarande resurser möjlighet att erbjuda kvalitativt bra verksamhet på fyra olika punkter i staden.

Personalen delar på sig

Personalen måste dela på sig eftersom det finns verksamhet i Ekenäs, Tenala, Karis och Pojo. I Pojo har man verksamhet tre dagar i veckan, i Tenala bara en dag.

Kirsi Ala-Jaakkola säger att Raseborgs stad kan producera service enligt de kriterier som staden gjorde i sitt utvecklingsprojekt i våras genom att koncentrera verksamheten till två platser.

- Dagverksamheten handlar inte bara om trevlig samvaro runt en kopp kaffe. Det handlar om målinriktad, rehabiliterande verksamhet med yrkeskunnig personal.

Planen att koncentrera verksamheten ingår i budgetförslaget för 2020. Alla klienter ska få den service de behöver då planerna förverkligas, säger Ala-Jaakkola.

Verksamhet för 65 och äldre

Dagverksamheten är för dem som är över 65 år och som bor hemma.

Det handlar om en rehabiliterande verksamhet som stöder personens funktionsförmåga ur alla dimensioner.

Målet är att klienten ska kunna ha ett självständigt liv i eget hem. Det kan för en del innebära hjälp av hemvård och andra stödtjänster.

De äldre får delta i olika aktiviteter för att bland annat träna upp minnet, men det handlar också om att skapa social samvaro för dem som är ensamma.

Läs också

Nyligen publicerat - Västnyland