Hoppa till huvudinnehåll

Nu har Hangö stad och staten träffats om planerna för nya viadukten - staden har knappast råd att lägga egna pengar på bygget

En vit bänk med graffiti vid ett brostängsel och en bil i bakgrunden.
Bron har tjänat Hangö sedan 1960-talet. En vit bänk med graffiti vid ett brostängsel och en bil i bakgrunden. Bild: Nicole Hjelt / Yle Hangö,viadukt,broar,trafik,Teboil,bensinstation,stationstorget i Hangö

Om allt löper smidigt hoppas Trafikledsverket Väylä kunna bygga den nya viadukten över järnvägen i Hangö i slutet av nästa år.

Verket och staden har nu träffats en första gång för att diskutera tankar och önskemål. I Hangö får man troligtvis helt enkelt nöja sig med det som staten gör och betalar.

Det menar Jukka Takala, direktör för tekniska och miljöverket i Hangö. Staten står för kostnaderna för brobygget, men eventuella övriga arbeten skulle staden bekosta.

En skylt där det står Hangö och en bro i bakgrunden.
Snart står här en ny bro. En skylt där det står Hangö och en bro i bakgrunden. Bild: Nicole Hjelt / Yle Hangö,viadukt,broar,trafik,Teboil,bensinstation,stationstorget i Hangö

Staten bygger som bäst också en ny underfart under järnvägen i Hangö. I det projektet ingår också arbeten som Hangö stad utför och betalar för. De har visat sig bli mycket dyrare än beräknat. Det finns därför knappast pengar för några extra åtgärder gällande trafiken när den nya viadukten byggs, menar Takala.

Rondell i Esplanadkorsningen ett alternativ

I fredags (26.9) hade stadens tjänstemän ett första möte med representanter från Trafikledsverket Väylä. Väylä önskade höra Hangös tankar kring själva bron och vilka ändringar i trafikarrangemangen staden kunde önska sig.

- Vi är helt i början av planeringen och vi kartlägger nuläget, såväl staden som Väyläs behov, berättar Erkki Mäkelä, områdeschef vid Trafikledsverket.

Mäkelä ansvarar också för det pågående underfartsbygget i Hangö.

En svartvit bild av en bro och en shell-bensinmack. En kvinna cyklar över bron.
Så såg det ut när bron var nybyggd. En svartvit bild av en bro och en shell-bensinmack. En kvinna cyklar över bron. Bild: Hangö museum Hangö,broar,1960-talet,viadukt,hangö förr

Mäkelä påpekar att det är nu som det finns möjlighet att påverka brons konstruktion.

- Projektet ska komma raskt igång när vi slagit fast huvudprinciperna. Idealet vore att det kunde komma igång redan i slutet av 2020 säger Mäkelä.

En långtradare som kör på en gata intill träd och hus.
I byggnadsskedet får personbilarna och långtradarna dela på vägen. En långtradare som kör på en gata intill träd och hus. Bild: Nicole Hjelt / Yle Hangö,viadukt,broar,trafik,Teboil,bensinstation,järnvägstrafik,hangö tågstation

I teorin kunde det vara lönt att göra om den stora korsningen vid Esplanaden och Halmstadsgatan till en rondell, om pengarna räcker till och det finns politisk vilja, menar Jukka Takala.

Ingen tillfällig överfart under byggskedet

Byggnadsskedet kommer att innebära en utmaning för personbilarna eftersom det inte byggs någon tillfällig överfart.

Det betyder att bilarna under en period på 1,5 till 2 år kommer att få samsas med långtradartrafiken och köra via Appelgrensvägen vid Hangö Norra istället.

Planerna för stationstorget sköts upp i väntan på bud om bron

Brobygget kan påverka också många andra planer i Hangö, till exempel stationstorget och planerna för en ny S-market.

Det var tänkt att förslaget för detaljplaneändringen för stationstorget och den gamla brandstationen med närområde skulle skickas vidare till stadsstyrelsen för att sedan sättas ut till påseende inom en nära framtid.

Miljönämnden beslöt ändå att remittera ärendet på sitt senaste möte (26.9).

Budet om att den gamla viadukten ska ersättas med en ny gjorde att man ville se över planerna en gång till.

Den förorenade marken undersöks

I samband med detaljplaneändringen för stationstorget i Hangö och den planerade dagligvaruhandeln så måste även marken saneras från spår av den gamla bensinmacken.

En illustration på hur ett område vid järnvägen kunde se ut i framtiden.
Förslaget som miljönämnden skulle ta ställning till. En illustration på hur ett område vid järnvägen kunde se ut i framtiden. Bild: Raseborgs stad Hangö,torg,visualisering,s-market

En bränslemack har funnits på tomten sedan 1960-talet. Redan för 16 år sedan tömde man marken på en stor del förorenad mark.

Efter att Teboils mack revs tidigare i år har Teboil anlitat planerings- och konsultbyrån Sitowise för att undersöka marken och sanera tomten på oljebaserade kolväten.

Då byggnaden har stått i vägen har man tidigare inte kommit åt att sanera hela området.

Teboil: Marken är nu ren

Vattenpölar med oljehinna syntes i samband med att man grävde bort marken. Närings-, trafik- och miljöcentralen i Nyland har sedan tidigare klassat marken som förorenad.

Från Teboil meddelar kommunikationschef Ulla Perasto att saneringen av marken nu är färdig. Att det synts små mängder olja på vattenpölar i området är inte något ovanligt enligt henne.

Sandplan vid bebyggelse.
Marken har sanerats. Sandplan vid bebyggelse. Bild: Nicole Hjelt / Yle Hangö,viadukt,trafik,Teboil,bensinstation,stationstorget i Hangö

- En hinna på vattnet förutsätter inte några vidare åtgärder då mängden skadliga ämnen är obetydlig, säger hon.

Nu återstår arbetet med att ersätta den förorenade jorden med rena massor.

Men Perasto menar att det inte längre finns några hinder för att bygga på tomten.

Det finns ytterligare ett område som måste saneras innan bygget kan börja

Ulla Perasto och Jukka Takala nämner samtidigt trots allt en bit mark på tomtens gräns som fortfarande behöver saneras innan det går att inleda något byggnadsarbete där.

Takala menar att ett problem är att det på samma plats finns avloppsrör och vattenledningar som riskerar skadas om man gräver upp marken.

Därför har staden beslutat avvakta med saneringen tills byggnadsarbetet med den nya affären inleds.

Takala försäkrar att marken intill har kapslats in så att den förorenade jorden inte riskerar spridas till den del som redan sanerats.

Teboil ska betala för också det saneringsarbetet, säger Takala.

Varken Hangö stad eller Teboil eller den konsult Teboil anlitar kan avgöra om förorenad mark har sanerats tillräckligt för att man kan kunna bygga en dagligvaruaffär på området. Det ansvaret ligger hos den statliga Närings-, trafik- och miljöcentralen (NTM). NTM-centralen är med andra ord den myndighet som i sista hand har rätt att ge grönt ljus - eller kräva ytterligare åtgärder.