Hoppa till huvudinnehåll

Ingåpolitiker i styrgruppen rädd för att beslut om Raseborgs sjukhus fattas över hennes huvud

Bild på Raseborgs sjukhus.
Arbetsgruppen som utreder den framtida verksamheten för Rasborgs sjukhus har kommit med en mellanrapport. Den politiska styrgrupp som ska göra utredningen mera demokratisk kommer att ta itu med rapporten den 15 oktober. Bild på Raseborgs sjukhus. Bild: Yle/Minna Almark Raseborg,Ekenäs,Västnyland,sjukhus,raseborgs sjukhus

Utredningen av Raseborgs sjukhus profil sker inte utan kritik. Marie Bergman-Auvinen (SFP) känner sig utanför processen och sjukhusets direktör frågar sig varför endast Raseborg ska profileras. Chefsöverläkaren utlovar flera arbetsgrupper.

Den politiska styrgruppen som tillsattes av HUS styrelse den 26 augusti ska fungera som folkets röst mitt i den byråkratiska beredningsprocessen.

Nu är jag jätteorolig att det är någonting som är klappat och klart och som vi inte kan påverka så mycket
― Marie Bergman-Auvinen

Den politiska styrgruppen som ska vägleda tjänstemännen

Ulla-Marja Urho (Saml), HUS styrelseordförande, är ordförande. Suppleant är Petri Kajander (SDP).

Marie Bergman-Auvinen (SFP), Ingå kommunstyrelse. Suppleant är Henrik Wickström (SFP).

Sture Söderholm (SFP), Hangö stadsstyrelse. Suppleant är Katrin Järvinen (SDP).

Linnéa Henriksson (SFP), stadsstyrelsen i Raseborg. Suppleant är Anders Walls (SFP).

Juha Heikkinen (Saml), VNS nämnd. Suppleant är Roger Hafström (Saml).

Styrgruppen har ändå inte träffats än, utan kommer att sammanträda för första gången den 15 oktober.

Marie Bergman-Auvinen
Marie Bergman-Auvinen (SFP) tycker arbetet går långsamt. Marie Bergman-Auvinen Bild: YLE/Minna Almark marie bergman-auvinen

- Jag har inte hört någonting av gruppens ordförande och det har heller inte kommit någon möteskallelse eller material, säger Marie Bergman-Auvinen (SFP) som är Ingå kommunstyrelses representant i styrgruppen.

Hur har du upplevt arbetsprocessen hittills?

- Jag har upplevt det som att det gått väldigt långsamt framåt. Varför har styrgruppen inte kunnat träffas redan i ett tidigare skede för att diskutera innehållet?

Jag fick inte dela ut den av någon anledning― Gabriela Erroll

Tanken var att styrgruppen skulle kunna vara med och säga sina åsikter under arbetets gång, säger Bergman-Auvinen.

- Nu är jag jätteorolig att det är någonting som är klappat och klart och som vi inte kan påverka så mycket.

Hon tycker det hade krävts flera möten för diskussion, eftersom tidtabellen är stram.

VNS-nämnden fick inte läsa hela rapporten

Arbetsgruppen som utreder den framtida verksamheten för Raseborgs sjukhus har sammanträtt tre gånger sedan den tillsattes av HUS chefsöverläkare Markku Mäkijärvi den 20 juni.

Arbetsgruppen som jobbar med en ny verksamhetsmodell för sjukhuset

 • Ledande överläkare Jukka Louhija, HUCS (ordförande)
 • Förvaltningsöverläkare Teppo Heikkilä, HUS (vice ordförande)
 • Sjukhusdirektör Gabriela Erroll, Raseborgs sjukhus
 • Ledande läkare Peter Braskén, Raseborgs sjukhus
 • Grundtrygghetsdirektör Elisabeth Kajander, Hangö
 • Grundtrygghetsdirektör Anne Öhman, Ingå
 • Social- och hälsovårdsdirektör Benita Öhberg, Raseborg
 • Tjänsteläkare Stina Kvarnström, Hangö
 • Ledande läkare, Helge Heinonen, Ingå
 • Ledande läkare Tove Wide, Raseborg
 • Sjukvårdsområdets chef Ville Pursiainen, Lojo sjukvårdsområde

Medlemskommuner i sjukvårdsområdet HUCS är Esbo, Helsingfors, Grankulla, Kervo, Kyrkslätt och Vanda. Också Raseborgs sjukhus hör numera till HUCS sjukvårdområde.

Raseborgs sjukhus direktör Gabriela Erroll rapporterade om gruppens arbete för nämnden för Västra Nylands sjukvårdsområde på torsdagen den 3 oktober.

Mellanrapporten blev inte offentlig efter mötet utan den informerades bara till nämndens medlemmar.

- Jag fick inte dela ut den av någon anledning, säger Erroll.

Sjukhusdirektör Gabriela Erroll på Raseborgs sjukhus
Gabriela Erroll tycker inte rapporten innehåller något rafflande. Sjukhusdirektör Gabriela Erroll på Raseborgs sjukhus Bild: Yle/Evert Rönnqvist Ekenäs,hus

Arbetsgruppen lämnade in mellanrapporten till HUS chefsöverläkare Markku Mäkijärvi måndagen den 30 september.

Mäkijärvi ska syna rapporten innan den politiska styrgruppen i sin tur får ta del av den på sitt möte den 15 oktober, varefter den blir öppen för allmänheten.

- Det var jag som gjorde beslutet om utredningen och arbetsgruppen rapporterar till mig. Det är en vanlig metod inom HUS, säger Mäkijärvi.

Ulla-Marja Urho (Saml) som är ordförande för HUS styrelse och för den politiska styrgruppen, ska träffa Mäkijärvi inom kort. Hon undrar varför processen är så långsam.

- HUS styrelse gav i januari uppdrag att behandla det här ärendet. Nu är vi i oktober, säger Urho.

Arbetsgruppen ska besluta om flera arbetsgrupper

Den andra fasen av arbetsgruppens arbete är att utreda de olika möjligheterna för hur man ska utveckla sjukhuset. Det här sker efter den 15 oktober.

- Vi ska grunda tre eller fyra olika arbetsgrupper som kan dyka djupare i de olika möjligheterna, säger Mäkijärvi.

Arbetsgrupperna ska bestå av tjänstemän både från HUS och kommunerna. Grupperna bestäms av styrgruppen den 15 oktober.

Utredningsarbetet ska vara färdigt senast vid årsskiftet, då den slutliga rapporten ska presenteras.

"Fel att inte se över alla randsjukhus"

Enligt Erroll plockar arbetsgruppens mellanrapport fram ekonomiska, demografiska, geografiska och prestationsmässiga fakta.

- Jag tycker personligen inte den innehåller någonting rafflande.

Rapporten lyfter fram dilemmat: kostnaderna för specialsjukvården är för höga i de västnyländska kommunerna.

- Jag betonar att det inte bara gäller Raseborgs sjukhus, vi har också använt Lojo och Mejlans mycket.

Ingång till dagkirurigiska avdelningen vid Raseborgs sjukhus
Raseborgs sjukhus profil ska ses över. Ingång till dagkirurigiska avdelningen vid Raseborgs sjukhus Bild: YLE / Linus Westerlund sjukhus,Ekenäs,Raseborg,jourverksamhet,ingångar,raseborgs sjukhus

Ursprungligen tyckte HUS styrelse att alla randsjukhusens profiler skulle ses över, poängterar Erroll.

- Jag tycker personligen att det är konstigt. Nu blev det bara Raseborgs sjukhus profil som ska ses över. Det anser jag är helt enkelt fel.

Det blir svårt att remittera patienter om sjukhusen inte vet vilken service som finns var, menar hon.

Inte tillräckligt med patienter i Raseborg

Bergman-Auvinen håller med om Errolls slutsats att det inte går att göra en separat utredning enbart för Raseborgs sjukhus.

- Det är nog lite udda att bara utreda Raseborgs profil, säger Bergman-Auvinen.

Hon saknar ett bredare grepp om arbetsfördelningen inom hela HUS och önskar att det skulle diskuteras mer om konkreta frågor mellan de olika sjukhusen.

- Jag hoppas vi kan få till stånd ett fungerande sjukhus som har en tillräcklig kapacitet. Det betyder att vi också måste se på övriga sjukhus.

Det finns kapacitet att ta patienter till Raseborgs sjukhus från övriga områden, säger Bergman-Auvinen. Hon menar att det finns en plan inom HUS, men att patientflödet inte fungerar i praktiken.

- Det är längre från Helsingfors till Ekenäs än från Ekenäs till Helsingfors, otroligt nog.