Hoppa till huvudinnehåll

Inget apanage men "större frihet att forma sin egen framtid" - så här blir det för de 5 kungliga barnbarnen som utesluts ur kungahuset

Svenska kungafamiljen på Solliden sommaren 2017.
Den svenska kungafamiljen på Solliden sommaren 2017. Svenska kungafamiljen på Solliden sommaren 2017. Bild: Photo: Jonas Ekstromer, Kungahuset.se Svenska kungafamiljen

De fem barnbarn som nu utesluts ur kungahuset kan i framtiden inte förvänta sig få sina levnadskostnader täckta. Men de slipper också de begränsningar på utbildning och arbete som finns för medlemmar av kungahuset.

- Jag tror man ska vara medveten om att de begränsningar som följer av att ha kunglig börd och att ha de förväntningar som ligger i den rollen kan vara inte bara en tillgång utan också en börda, sade riksmarskalk Fredrik Wersäll i dag på pressträffen på slottet, angående nyheten om att fem av barnbarnen till kungen utesluts ur kungahuset.

Det handlar om prins Carl-Philips två söner prins Alexander och prins Gabriel, samt prinsessan Madeleines tre barn prinsessan Leonore, prins Nicolas och prinsessan Adrienne. De här fem barnen ska inte längre ha ställning som kungliga högheter. Men vad innebär det?

1. De är befriade från kungliga uppdrag

Syftet med beslutet är att göra rollfördelningen mellan medlemmarna i kungafamiljen tydligare. De fem prinsarna och prinsessorna kommer inte längre att förväntas ha offentliga åtaganden på Kungens uppdrag.

- Syftet är framför allt att göra det tydligt vad som är statschefens uppdrag som företrädare för Sverige, och avgränsa den krets av medlemmar i den kungliga familjen som ska förväntas ha sådana offentliga åtaganden på Kungens uppdrag, säger riksmarskalk Wersäll.

2. De behåller titlarna och tronföljden påverkas inte

De fem barnbarnen behåller sina titlar som prins och prinsessa respektive hederstitlarna hertig och hertiginna, men titlarna förs inte vidare till maka/make och inte heller till nästa generation.

Tronföljden följer successionsordningen och påverkas inte av beslutet. Barnen är fortfarande arvsberättigade till tronen.

3. De kan studera och arbeta nästan som en vanlig privatperson

Eftersom barnen i framtiden inte förväntas ta sig an officiella uppdrag kommer de att betraktas mer som privatpersoner när det gäller också annat de tar sig för i livet.

- Med positionen som kunglig höghet följer också vissa inskränkningar i möjligheten att ta anställning och bedriva näring och skaffa sig utbildning och sådant, som behövs för att värna om oberoendet för kungliga högheter, förklarar riksmarskalk Wersäll.

Det här kunde till exempel innebära att prinsessan Madeleines barn kan gå i skola i USA.

- I beslutet från kungen ligger uttryckligen att det här innebär större frihet för barnen till prinsparet och prinsessan Madeleine att forma sin egen framtid, säger riksmarskalk Wersäll.

4. Levnadskostnaderna täcks inte längre av anslaget till hovet

Beslutet innebär också att de fem barnen inte längre kan förväntas få sina levnadskostnader täckta av apanage, alltså anslaget till hovet. Riksmarskalken påminner ändå om att ingen heller har personlig rätt till apanage, utan att anslaget fördelas för att täcka de kostnader som är förenade med att medlemmar i kungahuset har officiella åtaganden.

Både prinsparet prins Carl-Philip och prinsessan Sofia samt prinsessan Madeleine har också i fortsättningen sådana åtaganden och kommer att fortsätta tilldelas medel.

- I den mån de här åtagandena minskar kan man också förvänta att deras tilldelning av anslaget kommer att minska, säger riksmarskalk Wersäll.

5. Kungahuset blir billigare?

På frågan om hur mycket billigare kungahuset nu blir svarar riksmarskalk Wersäll försiktigt.

- Jag tror inte man ska sätta pengar på det här på det sättet. Anslaget fördelas i princip till syskonen på det sättet att det avser att täcka deras officiella åtaganden, och det kan vi se att officiella åtaganden kan inte förväntas minska. Så jag är inte säker på att det här påverkar den totala ekonomin.

- Dessutom ska man vara medveten om att den del av anslaget som går till prinsparet respektive prinsessan Madeleine är en utomordentligt liten del av det totala anslaget.

Enligt ett riksdagsbeslut i maj 2018 ska riksdagens ekonomiska anslag till hovet ses över. Regeringen har ännu inte tillsatt någon kommitté för att utföra det uppdraget. Enligt hovet handlar dagens beslut ändå inte om regeringens utredning om apanaget, utan kungen har fattat beslutet efter moget övervägande.