Hoppa till huvudinnehåll

Vasapolitiker om Wasa Station: Sitt lugnt i båten, det här blir nog bra – vi behöver investera för framtiden

Arkitektens bild av Wasa Station.
Wasa Station skulle innehålla bland annat hotell, shoppingcenter, bostäder samt musik- och kongresscenter. Arkitektens bild av Wasa Station. Bild: Arosuo Arkkitehdit Oy. Lemminkäinen,Vasa,wasa station

Wasa Station är ett projekt som definitivt inte åker i papperskorgen i första taget. Tvärtom, nu gäller det att jobba på med en detalj i sänder så att den här investeringen för framtiden faktiskt blir av. Ungefär så kan man sammanfatta tongångarna bland några av Vasa stads ledande politiker.

Tidningen Pohjalainen rörde upp känslorna kring Wasa Station förra veckan, då man rapporterade om att det råder olika uppfattning om exakt hur höga sanktioner Vasa stad skulle tvingas betala om man i det här skedet skulle besluta att dra sig ur projektet.

Att frågan splittrar Samlingspartiets fullmäktigegrupp blev återigen klart då ledamoten Kai Luoma (Saml) uppgav för tidningen att han tycker att staden borde dra sig ur.

- I det här ekonomiska läget tycker jag inte att satsningen är vettig, säger Luoma till Pohjalainen. Han framhåller att staden nyligen avslutat tuffa samarbetsförhandlingar med sin personal och tillägger att han hellre ser investeringar i stadens skolnät.

Gruppordförande: Ta det lugnt!

En rundringning som Yle Österbotten har gjort bland de tre största fullmäktigegruppernas ordföranden gör ändå gällande att många ser utspelet i Pohjalainen som relativt olyckligt.

- Huvudmålet är att vi ska slutföra det här på bästa möjliga sätt och inte se i vilket läge vi ska dra oss ur, säger Martin Norrgård som är SFP-fullmäktigegruppens ordförande.

Porträtt Martin Norrgård
Martin Norrgård (SFP). Porträtt Martin Norrgård Bild: Yle/Sofi Nordmyr Martin Norrgård,Norrgård

Norrgård ser det som märkligt att en del politiker ens väljer att lyfta upp den möjligheten.

Avtalet mellan byggbolaget Lemminkäinen (nu en del av YIT) och Vasa stad har ju gjorts upp i akt och mening att fullfölja projektet, påpekar han.

Det vore förstås en annan sak om YIT inte lyckades locka de aktörer och entreprenörer som behövs för att fylla Wasa Station, menar Norrgård.

- Men nu är dom ju på väg att lyckas, säger Norrgård.

Norrgård ser alltså helst att fullmäktigepolitikerna tar det lugnt och väntar tills YIT kan delge information om hur man lyckas uppnå den täckningsgrad man avtalat om för Wasa Station.

För bara några veckor sedan kunde man gå ut i offentligheten med vilken hotelloperatör man slutit kontrakt med.

Investeringsbudget och driftsbudget - skilda hinkar

Martin Norrgård säger sig ha en - om inte helt enig fullmäktigegrupp bakom sig - så ändå en grupp där de allra flesta är positivt inställda till Wasa Station.

SFP vill ha en framtidstro i det här. Man är övertygade om att projektet är ett sätt att skapa något för framtiden, menar Norrgård.

- Klart att man kan fråga sig varför vi satsar såhär mycket på ett projekt som dessutom för många är väldigt diffust. Vi har inte informationen om vad som sker i kulisserna, vilket är helt naturligt eftersom det är affärshemligheter och då uppstår det lätt en skepticism kring det hela. Men vi behöver skatteintäkter även i framtiden och vi ser de facto att vi håller på att förlora skatteintäkter i Vasa stad, då vore det paradoxalt att inte satsa på framtiden.

Norrgård ser det som olyckligt att man blandar ihop stadens trängda driftsekonomi med investeringsbudgeten. De sakerna bör hållas isär.

- Investeringar är en alltid en skild hink, medan driftsbudgeten är den som läcker just nu och vi måste klara av att lappa uttryckligen den hinken, säger Norrgård.

Samlingspartiet mer splittrat

Samlingspartiets fullmäktigegrupp leds av ledamoten Anne-Marie Viinamäki och hon är delvis inne på samma linje som Martin Norrgård.

Anne-Marie Viinamäki.
Anne-Marie Viinamäki, Samlingspartiet. Anne-Marie Viinamäki. Bild: Yle/Kati Enkvist. vasa

- Jag skulle ta det lugnt nu ännu och se hur långt vi kommer. Låt oss först invänta om YIT lyckas uppfylla täckningsgraden och så ser vi sedan var vi står, säger Viinamäki.

Inte heller hon vill att man blandar ihop driftsbudget och investeringsbudget.

- Stadens ekonomi måste vara i balans senast år 2021. Några driftskostnader för Wasa Station får staden tidigast 2024.

Viinamäki är ändå medveten om att hennes fullmäktigegrupp är den som är mest splittrad i frågan.

Hur splittrad är inte helt klarlagt eftersom man har diskuterat frågan på allvar senast i vårvintras, men då var gruppen kraftigt delad.

- Och jag tror vi har olika åsikt fortfarande.

Även Viinamäki befarar att frågetecken, rykten och skepticism blommar upp därför att det emellanåt går lång tid utan att det ges ny information om var projektet står.

Hennes grupp önskar nu mer regelbunden informationsgång i frågan. Vilket man också har utlovats då fullmäktige den 21 oktober håller seminarium kring Wasa Station.

- Det behövs. Vi måste få veta vad som gäller, fakta på var vi står i dagsläget. Det tycker jag förstås att man kunde ha gett oss tidigare, men bättre sent än aldrig.

SDP tror fortsättningsvis på Wasa Station

Också den socialdemokratiska fullmäktigegruppen känner ett fortsatt förtroende för projektet, intygar gruppordförande Matias Mäkynen. Och att dra sig ur projektet känns ingalunda aktuellt, enligt Mäkynen.

- Från början har vi haft en i grunden positiv inställning till Wasa Station och det har vi fortfarande, säger Mäkynen.

Matias Mäkynen politiker.
Matias Mäkynen, SDP. Matias Mäkynen politiker. Bild: Yle/Kalle Ranta matias mäkynen

Också Mäkynen framhåller ändå att beslutsfattarna nu vill börja se mer information om exakt vad som kommer att ingå i Wasa Station, utöver musik- och kongresshuset som är Vasa stads andel i projektet.

Gärna ser Mäkynen att man redan i höst har kommit så långt att man kan ta ett viktigt följande steg.

Nämligen att staden kan sälja tomtmarken till det bolag som av staden bildats för att äga och förvalta musik- och kongresshuset.

- Det är en stor ekonomisk fråga för Vasa stad. Att bolaget köper tomten påverkar bokslutet för 2019 ganska mycket, men det kräver att allting framskridit så lång att bolaget faktiskt kan överta tomten, säger Mäkynen.

Mäkynen vill också framhålla det som han tycker har fattats från de senaste dagarnas diskussion i media.

- Man glömmer kanske vad vi får och varför vi gör den här investeringen. Man måste hålla i minnet att vi investerar för att få nya arbetsplatser, för ett nytt musikhus och för stadens framtida dragningskraft.

I Vasa fullmäktige sitter totalt 59 ledamöter. SFP har 18 platser, SDP 13 platser och Samlingspartiet 10 platser.

Projektet Wasa Station

- 2017 undertecknade Vasa stad och byggbolaget Lemminkäinen (sedermera en del av YIT) ett avtal om att tillsammans genomföra bygget av Wasa Station
- Avtalet delar upp projektet i två skeden, utvecklingsskedet och förverkligandeskedet, just nu befinner man sig fortfarande i utvecklingsskedet
- Stadens andel av Wasa Station är det såkallade musik- och kongresshuset, som beräknats kosta uppemot 50 miljoner euro
- I Wasa Station skulle även ingå bland annat köpcenter, hotell och bostäder
- YIT jobbar kontinuerligt med att uppnå en tillräckligt hög täckningsgrad för ytorna i Wasa Station och har utlovat mer information så snart man kan avslöja det som än så länge är affärshemligheter
- Skulle någondera parten vilja dra sig ur projektet kan det endast göras på särskild grund, exempelvis att YIT inte lyckas fylla ytorna i Wasa Station eller att bolaget som staden grundat för att driva musik- och kongresshuset inte beviljas lån
- Wasa Station är inte ett ärende på föredragningslistan inför Vasa stadsfullmäktiges möte på måndag kväll. Småningom blir det ändå fullmäktiges uppgift att ta ställning till om man beviljar borgen för lånet till bygget av musik- och kongresshuset
- Att dra sig ur projektet, och bryta avtalet mellan parterna, kostar i form av sanktioner. Storleken på sanktionerna beror på i vilket skede man befinner sig. I utvecklingsskedet skulle det kosta Vasa stad maximalt 200 000 euro att dra sig ur, i förverkligandeskedet skulle summan bli betydligt högre

Läs också