Hoppa till huvudinnehåll

45 fler kan bli antagna till närvårdarlinjen vid Careeria nästa år – yrkesinstitutet söker finansiering från staten

Sjukskötare i korridor
Careeria vill öka kompetensen inom äldrevården (arkivbild). Sjukskötare i korridor Bild: Jari Kovalainen / Yle sjukhus,barnsjukhus,Nya barnsjukhuset,sjukskötare,Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt,hälsovård,vårdpersonal,medicin,läkarundersökningar,läkare,sjukvård,patientdatasystem,sjukjournaler,patienter,omvårdnad,Hälso- och sjukvårdsfack,social- och hälsovårdsreformen (sote),SOTE-ICT,Valfrihet av social- och hälsotjänster,närvårdare,närvårdare,närvårdare (grundexamen inom social- och hälsovårdsbranschen)

Ännu under det här året kommer Undervisnings- och kulturministeriet att finansiera 500 studieplatser inom social- och hälsovårdsbranschen. Careeria hoppas få en del av kakan.

Tilläggsfinansieringen finns till för att minska på vårdarbristen. Eftersom Careeria i Borgå förser arbetsmarknaden med en hel del närvårdare anser rektor Pasi Kankare en tilläggsfinansiering vara på sin plats.

– Det är i första hand Careeria som upprätthåller områdets service. Social- och hälsovårdsbranschen är skolans överlägset största utbildningsområde. Vi utbildar alltså verkligt många vårdare.

Och det är just till äldrevården skolan vill få mer kompetens. Careeria hoppas kunna anta 45 fler studerande till närvårdarlinjen nästa år.

– För tillfället är planen att kunna komplettera utbildningen för personer som redan har en vårdutbildning men inget specifikt kunnande inom äldrevården.

Careeria i Näse  Borgå sett från Alexandersbågen
Bild av Careeria i Borgå, tagen i januari 2019. Careeria i Näse Borgå sett från Alexandersbågen Bild: Yle/ Stefan Paavola mellanstadieutbildning,andra stadiets utbildning,Borgå,yrkesutbildning,careeria näse

Kankare tror att det är mycket möjligt att Careeria ska få den här tilläggsfinansieringen.

– Vi är trots allt en så stor aktör.

Om finansieringen beviljas får Careeria den ännu under det här året. Den kan ändå användas också under nästa år.

I pengar förespår Kankare att finansieringen skulle vara värd 100 000 till 200 000 euro.

– Det är ett helt bra tillägg för Careeria.

Läs också