Hoppa till huvudinnehåll

Förmögenhetstak på tio miljoner euro – en välkommen diskussionsöppning tycker politiker

Vartiainen, Haglund och Korkman poserar framför en hissdörr.
Vänsterpolitikern Mia Haglund (i mitten) backar från kraven på ett förmögenhetstak på 10 miljoner euro. Men hon tycker att frågan är viktig, och får medhåll av Juhana Vartiainen (till vänster) och Sixten Korkman (till höger). Vartiainen, Haglund och Korkman poserar framför en hissdörr. Bild: yle/ Patrik Schauman Juhana Vartiainen,Sixten Korkman,mia haglund

Globalt sett har en liten stormrik elit under de senaste åren lyckats samla på sig allt större rikedomar medan medelklassen har stampat på stället. Samhällsdiskussionen har landstigit i Finland, men länderna i Norden är de mest jämställda i världen.

Mia Haglund är generalsekreterare för Nordisk grönvänster. Hon lyckades skapa debatt med sin kolumn i tidningen Ylioppilaslehti i september.

I kolumnen skrev hon att ett globalt förmögenhetstak till en början kunde kunde placeras vid rimliga 10 miljoner euro.

Den överstigande förmögenheten kunde omgående samlas in från de rika och användas till att bekämpa klimatförändringen och avskaffa hungersnöden.

Förslaget var inspirerat av den franske ekonomen Thomas Piketty.

I tisdagens Slaget efter tolv kallar hon utspelet ett exempel på en av många möjliga förmögenhetstak.

- Det är en diskussionsöppning. I min kolumn tar jag upp summan 10 miljoner som ett exempel. Men det är ett spännande tanke-experiment. Hur mycket behöver en enskild person egentligen?

Det finns en stor fara i att en allt mindre skara människor har allt större makt när det kommer till våra politiska system och hur våra samhällen ser ut.― Mia Haglund

Enligt Haglund behövs en diskussion om hur koncentrerad förmögenheten är och vad det innebär.

- Vi borde tala om hurdana metoder vi har att spjälka upp den här koncentrationen och omfördela den. Det gäller kapital och förmögenhet, men också den makt som kommer med en stor koncentration av förmögenhet. Det finns en stor fara i att en allt mindre skara människor har allt större makt när det kommer till våra politiska system och hur våra samhällen ser ut, säger Haglund.

Haglund lyfta fram möjligheten att återinföra en förmögenhetsskatt.

- Det ser jag som någonting som skulle behövas i den politiska diskussionen både internationellt och nationellt i Finland. På det internationella planet tycker jag att vi har alla förutsättningar att fatta snabba beslut till exempel när det gäller att stänga skatteparadis.

Förmögenhetsskatt kräver samstämmighet mellan länder

Trots att Mia Haglunds tankar ligger klart till vänster på den politiska skalan får hon delvis stöd av Juhana Vartiainen som representerar Samlingspartiet i riksdagen.

- Oron för den ökande koncentrationen av tillgångar är fullständigt motiverad. Nationalekonomer diskuterar den flitigt och jag skulle inte ha någonting emot att man genom fastighetsskatt beskattar en del tillgångar stringentare, säger han.

- Däremot ska man inte inbilla sig att man via sådana skatter markant kan förbättra våra offentliga finanser. Det är ändå sysselsättningsgraden som avgör hur välfärdssamhället kan finansieras, säger Vartiainen.

I internationell jämförelse är Finlands förmögna helt enkelt inte särskilt rika.

- Det vore roligt om det skulle bo personer i Finland som äger riktigt stora multinationella företag, men tyvärr är det inte så. I USA kan man motiverat diskutera en extra en eller två procents förmögenhetsskatt för miljardärer, men i Finland kan sådana skatteformer knappast bringa in några väsentliga skatteintäkter, säger Vartiainen.

Vartiainen tycker därför att hela diskussionen är mer motiverad i USA än i Finland.

- I viss mån är den här diskussionen en importvara. Inkomstfördelningen i Finland knappt ändrats sedan slutet av 90-talet. I USA har progressiviteten i beskattningen minskat dramatiskt under årtionden. Men i Norden har det inte skett så mycket. Tillsammans med övriga Norden hör vi till världens jämlikaste samhällen.

Fastighetsskatt fungerar bättre än förmögenhetsskatt

Orsaken till Vartiainen hellre talar om en fastighets- än en förmögenhetsskatt är att han tror att den skulle fungera bättre.

- Fastigheter kan inte flytta utomlands. En stor strukturell begränsning när det gäller beskattning av förmögenhet är att kapitalmarknaden är global.

Den kända ekonomiska experten Sixten Korkman som bland annat har varit verkställande direktör för ETLA håller delvis med Vartiainen.

- En förmögenhetsskatt skulle leda till att rika människor i ännu högre grad skulle flytta utomlands. Vi har ju ett grannland som är ett skatteparadis. I Sverige har de ingen förmögenhetsskatt, ingen arvsskatt, ingen fastighetsskatt och skattenivån i övrigt är på ungefär samma nivå som i Finland. Man kan också flytta till Portugal eller Schweiz. I alla dessa länder är beskattningen lindrigare.

Korkman befarar ändå att det också kan bli utmanande att höja fastighetsskatten.

- Jag tror att det kommer att bli politiskt svårt att höja fastighetsskatten för det politiska motståndet är svårt. Men det är en skattebas som nationalekonomer i tvåhundra år har tycket att alldeles utmärkt. Men om man skärper fastighetsskatten i Finland är det viktigt att den också är progressiv.

Många länder vill ha skatteparadis

Också Sixten Korkman håller ändå med Mia Haglund om att inkomstfördelningen är viktig.

- Globalt handlar det om att det finns många faktorer som har lett till en starkt ökad ojämlikhet, och den är skadlig. Både socialt och med hänsyn till dess ekonomiska effekter. Den kan bekämpas, men då behövs ett internationellt samarbete för att minska skatteflykt och penningtvätt.

En medelålders man i kavaj och skjorta.
Guttorm Schjelderup är professor vid Norges handelshögskola i Bergen och ledare för Centret för skatteforskning i Bergen. En medelålders man i kavaj och skjorta. Bild: yle/ Patrik Schauman skatter,skatteparadis,Guttorm Schjelderup

Guttorm Schjelderup som är professor vid Norges handelshögskola i Bergen och ledare för Centret för skatteforskning i Bergen ser ändå att det internationella samarbetet mot skatteflykt blir svårt.

- Speciellt när det gäller skatteparadisen finns det stora länder som helt enkelt har behov av dem. Den politiska och ekonomiska eliten vill kunna smita undan skatter. Det finns till och med europeiska länder som har liknande intressen, och det gör det svårt att upphäva den anonymitet som vi ser i många skattefrågor.

Schjelderup säger att ett skatteparadis kan vara ett bra alternativ i vissa fall.

- Det är till exempel svårt att få reda på vem som äger ett företag på Jersey. På Cypern är företagsregistret i ett kaos. I Ryssland och Kina finns mycket pengar som ägarna har fått genom korruption, och de måste placeras någonstans. Då är ett skatteparadis ett bra alternativ.

Vänsterpolitikern Mia Haglund backar från kraven på ett förmögenhetstak på 10 miljoner euro. Men hon tycker att frågan är viktig, och får medhåll av Sixten Korkman och Juhana Vartiainen.