Hoppa till huvudinnehåll

Helsingfors tingsrätt förkastade alla åtal i stor penningtvättshärva - misstankarna omfattade över 130 miljoner euro

Byggnad i Helsingfors - Helsingfors tingsrätt
Helsingfors tingsrätt har förkastat alla åtal mot två estniska män som misstänktes för penningtvätt. Byggnad i Helsingfors - Helsingfors tingsrätt Bild: Henrietta Hassinen / Yle Helsingfors tingsrätt,Helsinki Court House,rättegång,rättegångsbiträden,advokater

Helsingfors tingsrätt har förkastat alla åtal mot två estniska män som åtalades för ett historiskt omfattande fall av penningtvätt.

Polisen misstänkte att penningtvätten omfattade mellan 130 och 140 miljoner euro. Åklagaren yrkade straff för grov penningtvätt.

Under polisförhören hävdade männen att pengarna hade att göra med ett motorvägsprojekt i Karelska republiken i Ryssland. Projektets värde skulle ha varit 400–500 miljoner euro. Projektet påbörjades aldrig.

Lång utredning

Utredningen har hållit på i fem år, och Centralkriminalpolisen har bett om utredningshjälp av myndigheterna i flera olika länder.

Utredningen inleddes med en granskning av det finländska bolaget HTR Talonrakennus och företagets verksamhet och finanser.

Två estniska män satt i bolagets ledning. Under 2014 överfördes över 6,5 miljarder ryska rubel till bolagets konton vid Danske Bank och Nordea. Summan motsvarar cirka 140 miljoner euro.

Polisen misstänker att det inte fanns några affärsmässiga grunder för överföringen.

I polisens utredning framgick också att pengarna härstammade från ryska skalbolag och en numera – på grund av misstänkt penningtvätt – nedlagd bank i Ryssland.

Polisen: Kontoöverföringarna gjordes från Moskva

På basis av förundersökningsmaterialet verkar det enligt polisen som att de estniska männen skulle ha fungerat som mellanhänder i fallet.

Männen uppgav under polisförhören att de fått förslaget att delta i byggprojektet av en rysk affärsman.

Polisen har kunnat påvisa att de flesta kontoöverföringarna gjorts från Moskva.

Den ryske mannen har inte åtalats i Finland, eftersom det brott han misstänks för begicks i Ryssland, där Finlands polis inte har någon befogenhet.

Svårt att bevisa att pengarna hade brottsligt ursprung

Den springande punkten i tingsrättens friande dom verkar vara svårigheten av bevisa att de pengar som överfördes hade brottsligt ursprung.

Så här lyder tingsrättens formulering:
"Asiassa on siten ensin ratkaistavana kysymys siitä, olivatko HTR Talonrakennus Oy:n tilille tulleet rahat olleet rikollista alkuperää".

Förutom att åtalen förkastas blir staten tvungen att betala tiotusentals euro i ersättningar till de åtalade männens försvarsadvokater.

Domen har ännu inte vunnit laga kraft och kan överklagas till hovrätten. Under polisens utredning nekade de misstänkta männen till att de gjort sig skyldiga till något brott.