Hoppa till huvudinnehåll

Mer resurser i kampen mot våld mot kvinnor efterlyses

Sara Mikander.
Det är dags att ta våld mot kvinnor på allvar, säger verksamhetsledare Sara Mikander på kvinnojouren Frida i Jakobstad. Sara Mikander. Bild: YLE/Ida-Maria Björkqvist Jakobstad,mikander

Det är dags att ta våld mot kvinnor på allvar, fler resurser behövs, det säger Sara Mikander på kvinnojouren Frida i Jakobstad efter helgen då två kvinnor dödades och en kvinna skadades i skjutvapenbrott runtom i landet.

I helgen sköts en kvinna till döds i Jakobstad och en kvinna i Lahtis, i Alavo skadades en kvinna efter att hon blivit skjuten. Vad gäller fallet i Jakobstad var droger involverade, kvinnan hade inte utsatts för sexuellt våld. Den kvinna som skadades i Alavo blev skjuten av sin exman.

Enligt statistik har var tredje kvinna under sitt liv utsatts för fysiskt eller sexuellt våld i en parrelation. Omkring 20 kvinnor dör varje år i Finland som en följd av närståendevåld.

- Det är 20 för många. Det är fruktansvärt, säger Sara Mikander, verksamhetsledare på kvinnojouren Frida i Jakobstad.

Det är 20 för många― Sara Mikander

Dessutom är Finland det nästmest våldsamma landet för kvinnor inom EU. Samtidigt finns det många familjer och relationer där det är mannen och barnen som blir utsatta för våld.

Mikanders hälsning till beslutsfattarna är att ta det på allvar.

- Det är väldigt allvarligt för de som är inblandade. Det är väldigt många som är inblandade i det. Det påverkar både ekonomin och vår hälsa. Det påverkar hela livet för massor av människor. Ta det på allvar och lägg resurser som behövs på det.

"Hela samhället måste inkluderas i arbetet"

År 2015 skrev Finland tillsammans med EU under Istanbulkonventionen som är Europarådets konvention om förebyggande och bekämpning av våld mot kvinnor och av våld i hemmet. Mikander tycker att en del förbättringar har gjorts sen dess, ett konkret exempel är en telefonlinje.

- Bland annat kommer den här nollinjen in som en 24/7-linje som var ett krav dit man både på finska, svenska och engelska kan ringa dygnet runt, säger Mikander.

Mikander säger också att det gjorts förbättringar angående skyddshem men att problemet är mycket större än så.

- Det går inte att bara skydda den som blir utsatt. Hela samhället måste på något sätt inkluderas i det här arbetet. Om vi bara gömmer undan dem som blir utsatta får den som har våldsamma tendenser gå vidare och ta med sig våldet till nästa förhållande.

Hur är det att jobba med de här sakerna där verkligheten ser ut på det här sättet?

- Det är en tragedi varje gång. Och man får bara flaxa med öronen för alla situationer är olika. Man kan inte utgå från att det är på något visst sätt utan man ska bara lyssna.

Om vi bara gömmer undan dem som blir utsatta får den som har våldsamma tendenser gå vidare och ta med sig våldet till nästa förhållande― Sara Mikander

Allt handlar om resurser

Nästa år kommer Finland att satsa 200 000 euro på en nationell rapportör för våld mot kvinnor. Rapportörens uppgift är att rapportera direkt till makthavarna för att hitta lösningar på problemet.

Vad tror du det här kan leda till?

- Det är resurser det handlar om, det är alltid det som det handlar om. Det är inget marginellt problem om man tänker att var tredje kvinna vi möter någon gång har blivit utsatt för det. Jag antar att det mörkertalet bland män kanske är ännu större för där är det ännu mer skamligt. Det här är ett folkhälsoproblem i vårt land.

Det här är ett folkhälsoproblem i vårt land― Sara Mikander

Mikander fortsätter och säger att det är viktigt att vi börjar förstå att det här inte är något som bara påverkar den ena familjen där vi måste gömma undan en kvinna.

- Det påverkar barnen och deras skolgång. Det påverkar din fysiska hälsa och det påverkar hela livet egentligen.

Många faktorer kan leda till våld

Vad som driver män till våld mot kvinnor är ingen fråga som har ett kort svar. Mikander räknar upp faktorer som eget fysiskt illamånde, droger, alkohol, personlighetsstörning samt att personen i fråga själv växt upp i ett hem där det funnits våld.

Lika många orsaker som det finns till att ta till våld finns det till att stanna kvar i en våldsam relation. Ofta är självförtroendet så nerbrutet att det är en lång process för att komma fram till att jag kan klara mig, jag kan ta mig ur det här.

- För de allra flesta är det en väldigt lång process. Du går och så går du tillbaka, så far du igen och så far du tillbaka igen. Det är en lång process där man egentligen borde förstå att du inte backar om du börjar fundera på att ta dig ur det men ändå stannar, allt är små steg på vägen.

Sara Mikander är verksamhetsledare på Frida.
Sara Mikander säger att en person kommit långt redan bara för att hen börjat fundera på ta sig ur en våldsam relation. Sara Mikander är verksamhetsledare på Frida. Bild: Yle/Mikaela Löv Kvinnojour,sara mikander

Vad kan jag göra om jag märker att den jag bryr mig om är på väg att råka illa ut eller redan har gjort det?

- Våga fråga. Våga fråga på ett empatiskt sätt, inte flyga på någon och säg jag är orolig för dig. Mår du dåligt, har det hänt något där hemma? Orka finnas kvar även om den människan har svårt att ta sig ifrån det här sällskapet eller den här relationen. Orka finnas kvar även om hen går tillbaka många gånger. Då finns det åtminstone en person när det behövs dit man kan ringa och dit man kan gå, dit man kan fly.