Hoppa till huvudinnehåll

Många barn från familjer med svag ekonomi tror inte att de någonsin kan förverkliga sina drömmar

Barn i grå luvtröja tittar ut genom fönstret.
Barnen drömmer oftast om vardagliga saker: Ett eget hem, ett meningsfullt jobb, resor och familj. Barn i grå luvtröja tittar ut genom fönstret. Bild: AOP/ Elva Etienne barn (åldersgrupper)

Fattigdomen påverkar barnens drömmar och försvagar deras tro på framtiden visar den undersökning som Rädda Barnen har gjort. Färre än fyra av tio barn tror sig kunna påverka Finlands framtid.

Enkäten Barnets röst har sammanställts av Rädda Barnen (på finska)

Den visar att den egna famljens ekonomiska situation starkt påverkar hur barnen och ungdomarna uppfattar sin situation i dag - och hur de ser på sin framtid.

Vi har bara råd med det mest nödvändiga, när vi skaffar något tar vi alltid det billigaste
― Barnets Röst 2019

Till exempel uppgav 16 procent av de barn som kom från mindre bemedlade familjer att de inte någonsin kan förverkliga sina drömmar.

Motsvarande siffra för barnen från mer välbärgade familjer var 7 procent .

- Barnets självförtroende och jagbild kan försvagas om familjen har det svårt ekonomiskt, säger Aino Sarkia från Rädda Barnen i ett pressmeddelande.

- Det är förståeligt om barnet inte vågar drömma, än mindre försöka förvekliga de drömmar det har för framtiden.

Hur ofta barnen deltar i fritidsaktiviteter som kostar beror på hur familjen har det ekonomiskt.

61 procent av barn från mindre bemedlade familjer har inte fritidsaktiviteter som man måste betala för - av barnen från välbärgade familjer är andelen 34 procent.

Barnen från de mindre bemedlade familjerna angav oftast som orsak att familjen inte har råd medan barnen från välbeställda familjer säger att de har fullt upp, de hinner inte.

Alla vi barn får idrotta så mycket vi vill, vi har råd med båt och vi reser utomlands. Vi äter alltid gott
― Barnets Röst 2019

Arbetslösheten oroar

Om familjen har det svårt ekonomiskt avspeglas det också i hur barnen ser på framtiden.

Många barn och unga är rädda för att familjens sociala problem ska fortsätta och föras över på den följande generationen - det vill säga dem själva.

Rädslan för alkoholism och arbetslöshet går också igen hos de unga, exempel från den egna familjen skrämmer.

Att jag blir arbetslös och alkoholist på samma sätt som min pappa och min bror― Barnets Röst 2019

Barnens och ungdomarnas drömmar rör sig på ett vardagsnära plan. De drömmer oftast om ett eget hem, ett meningsfullt jobb, att kunna resa och att ha en familj.

565 barn från olika delar av Finland svarade på enkäten. Nio barn svarade på svenska, bland dem barn från Åland.

Barnets röst: Rapporten i siffror

  • 11 % uppskattar att den egna familjen är fattig eller ganska fattig
  • 23% av ensamförsörjarnas barn uppskattar att den egna famlijen är fattig eller ganska fattig
  • 21% uppskattar att den egna familjen är rik eller ganska rik
  • 16 % av barnen i mindre bemedlade familjer tror inte att de någonsin kan förverkliga sina drömmar
  • 61% av barnen i mindre bemedlade familjer deltar inte i hobbyverksamhet som kostar
  • 34% av barnen i förmögna familjer deltar inte i hobbyverksamhet som kostar
  • 32 % av barnen i mindre bemedlade familjer har blivit retade på grund av familjens ekonomiska situation
  • 13% av samtliga barn har blivit retade på grund av familjens ekonomiska situation
  • 53% av dem som deltog i undersökningen var nöljda med sitt mentala välbefinnande

Källa: Rädda Barnen

Läs också