Hoppa till huvudinnehåll

Nytt fuktsäkerhetscertifikat kan bli norm inom byggnadsbranschen

En man med skyddshjälm och glasögon samt reflexväst sitter på huk på ett betonggolv med en fuktighetsmätare i handen.
Ett kritiskt skede i byggfasen är när betongen torkar. På bilden mäts fuktighetsgraden i en lokal på Busholmen i Helsingfors En man med skyddshjälm och glasögon samt reflexväst sitter på huk på ett betonggolv med en fuktighetsmätare i handen. Bild: Markku Pitkänen / Yle Peab,byggplatser,byggande

Aktörer inom byggbranschen hoppas på att ett nyutvecklat fuktsäkerhetscertifikat skulle bli en norm. Tanken med certifikatet är att i större utsträckning undvika fuktskador och dålig inomhusluft som förorsakats av fel i byggstadiet.

För tillfället pågår testskedet av den åtta timmar långa webbkurs som berättigar till certifikatet. Det finns planer på att översätta kursen som går på finska till bland annat ryska, svenska och engelska.

En av dem som deltar i webbkursen är Lasse Smedlund, timmerman från Vasa.

Smedlund har lång arbetserfarenhet, men anser ändå kursen nödvändig.

- Man lär sig alltid någonting nytt, till exempel det här med hur man får betong att torka effektivast.

Lasse Smedlund fotograferad i kontorsmiljö.
Lasse Smedlund är en av dem som provat webbkursen som är i testskede. Lasse Smedlund fotograferad i kontorsmiljö. Bild: Markku Pitkänen / Yle Peab

Certifikatet tillsvidare frivilligt

Under testdagen blir åtminstone en sak klar: tidtabellen är stram och det finns mycket att lära sig.

Troligtvis kommer en del saker falla bort innan webbkursen publiceras berättar man på byggnadsindustrins utbildningsenhet Rateko.

Idén bakom ett fuktsäkerhetscertifikat kom egentligen från byggföretaget Peabs verkställande direktör Mika Katajisto.

Katajisto, som också aktivt deltagit i utvecklingen av kursen, oroades av hur fukt- och inomhusluftproblem fläckade byggnadsbranschens rykte.

- På läroanstalterna pratar man om fuktsäkerhet i anslutning till andra saker, men det finns inte en enskild undervisningshelhet gällande hur man undviker fuktskador. Därför är den här kursen viktig, förklarar Katajisto.

Att skaffa sig ett fuktsäkerhetscertifikat kommer vara frivilligt, men det finns förhoppningar om att certifikatet skulle bli ett krav, bland annat på Byggnadsindustrin RT som är en av de största medlemsföreningarna inom Finlands näringsliv EK.

Katajisto utmanade också 14 av Finlands största byggföretag att delta i utvecklingen av kursen, och alla tackade ja.

Om dessa företags arbetstagare och underleveratörer gick kursen, skulle nästan 70 procent av arbetstagarna inom byggnadsbranschen ha certifikatet.

Mika Katajisto fotograferad iklädd skyddsutrusning på en byggarbetsplats.
Peabs VD Mika Katajisto tror att certifikatet blir en konkurrensfördel för företagen som tar det på allvar. Mika Katajisto fotograferad iklädd skyddsutrusning på en byggarbetsplats. Bild: Markku Pitkänen / Yle Peab

Fuktskador inte bara byggarbetarnas fel

Också Lasse Smedlund önskar att alla byggnadsarbetare gick kursen.

- Det skulle öka på ansvarskänslan. Det här är var och ens eget ansvar, det går inte att skyffla över på någon annan, säger Smedlund.

Fuktskador beror däremot inte enbart på fel i byggskedet.

- Också de som planerar, underhåller och i sista hand de som använder utrymmena borde ha koll på sådana här saker, säger Katajisto.

Artikeln är en översättning av Annika Martikainens artikel "Uudenlainen kosteuspassi tulossa rakennusalalle jo loppuvuodesta – Joko nyt saadaan rakennusten kosteusvauriot kuriin?"

Läs också

Nyligen publicerat - Inrikes