Hoppa till huvudinnehåll

Glesbygden behöver bättre bredband, statliga jobb och skattelättnader - arbetsgrupp listar åtgärder för att hålla liv i hela Finland

Två ensamma postlådor på en sandväg
Den parlamentariska arbetsgruppen föreslår att viktiga vägar ska grundförbättras oftare än tidigare, bredbandshastigheterna ska höjas och 16-åringar och äldre kunde få begränsade körtillstånd. Två ensamma postlådor på en sandväg Bild: YLE/Kajsa Santonen landet

En parlamentarisk arbetsgrupp för glesbygden har i dag presenterat sitt förslag. Arbetsgruppen efterlyser satsningar på vägar, bredband, lånegarantier för företag i glesbygden och utlokaliserade arbetsplatser.

Arbetsgruppen konstaterar att befolkningen minskar och åldras ute i glesbygden.

Tillgången på kunnig arbetskraft är också en utmaning. Distansarbete ger nya möjligheter att bo i glesbygden, men en inflyttning ökar samtidigt behovet av service.

Olika sorters glesbygd

Arbetsgruppen konstaterar också att glesbygden inte är enhetlig. 68 procent av Finland är glesbygd och omkring 5 procent av befolkningen bor där.

Merparten av naturresurserna finns i glesbygden. Det finns både framgångsrika områden och mindre välmående områden.

Den parlamentariska arbetsgruppen har lagt fram ett förslagsbatteri om hur glesbygden ska hållas vid liv. Här några plock bland förslagen.

1. Bättre vägar och begränsade körtillstånd för 16-åringar

Viktiga vägar ska grundförbättras oftare än tidigare, bredbandshastigheterna ska höjas och 16-åringar och äldre kunde få begränsade körtillstånd i glest befolkade områden.

2. Lånegarantier för glesbygdsföretag

Glesbygdsföretagens investeringar ska inte stoppas av brist på säkerheter för banklån. Det behövs alltså ett garantisystem för glesbygdsföretagen.

Det ska också bli enklare för föreningar att anställa på så kallad 100-procentig lönesubvention.

3. Biogas och gårdsslakt

Arbetsgruppen vill bland annat se satsningar på biogasproduktion på gårdarna och gasen ska kunna användas i trafiken.

Slakt på gårdarna underlättas och det samma gäller för lagerhållning för bär och svamp.

4. Försök med utlokaliserade statliga jobb

Familjerna ska ges rätt att fritt välja skola för barn i klasserna 1-6 oberoende av kommungränser. Vem som betalar ska ännu utredas.

Arbetsgruppen föreslår satsningar på distansarbete. Arbetsgruppen föreslår bland annat ett försök med 100 statliga jobb som ska kunna skötas var som helst.

5. Skattelättnader

Arbetsgruppen föreslår skattelättnader för den som flyttar till ett glest befolkat område.

Staten ska också betala bort 2 600 euro per år av inflyttarens studielån.